Jadrolinija obogatila flotu još jednim brodom

0
473

U Jadrolinijinu flotu uklju?en je trajekt Tkon, koji ?e tijekom sezone preuzeti održavanje linije Biograd – Tkon, a s tim brodom najve?i doma?i putni?ki brodar u floti sada ima 55 brodova, priop?eno je u ?etvrtak iz Jadrolinije.

Trajekt “Tkon” preuzet ?e liniju koju sada održava trajekt “Prizna”, star više od 50 godina, a njegovo uklju?ivanje planirano je u visokoj sezoni ove godine, kada se o?ekuje poja?an rast prometa. Novonabavljeni trajekt sada odlazi u brodogradilište na remont i prilagodbu vizualnom identitetu Jadrolinije.

Rije? je o bivšem trajektu Rapske plovidbe, duga?kom 42 metra, širine 15,3 metara, kapaciteta 250 putnika i 35 vozila, koji je 2003. izgra?en u brodogradilištu Viktor Lenac.

“Tom investicijom nastoji se pove?ati kvaliteta usluge za putnike na liniji Biograd – Tkon kroz omogu?avanje pouzdane veze u svim vremenskim uvjetima, ali i ugodnijeg putovanja u modernijem brodu. Promjena broda utjecat ?e i na posadu, budu?i da ‘Tkon’ pruža kvalitetniji smještaj i boravak i život na brodu ?ini lagodnijim,” naveli su iz Jadrolinije.

Kako dodaju, odabirom imena tog trajekta nastavlja se tradicija imenovanja prema hrvatskim otocima, a imenom Tkon, gradu na otoku Pašmanu, dodatno se naglašava povezanost novog trajekta s linijom na kojoj ?e ploviti.

Predsjednik Uprave Jadrolinije David Spota izjavio je da ta investicija nastavlja odlu?an pravac obnove flote, što je ujedno i strateški cilj razvoja Jadrolinije.

“Rije? je o petom brodu priklju?enom floti u posljednje ?etiri godine, a njegov kapacitet i maritimne sposobnosti znatno ?e utjecati na pove?anje kvalitete usluge. Vjerujemo da ?e putnici na liniji Biograd – Tkon tu promjenu do?ekati s veseljem, s obzirom na starost trajekta ‘Prizna’ koji ih je do sada vjerno služio, no ?ija zamjena stiže kao pozitivan znak napretka i bolje povezanosti,” kazao je Sopta.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com