Ministar Božinovi? nazo?io predaji novih vatrogasnih vozila vatrogascima iz 17 županija

0
368

Nova vatrogasna vozila se ovom ?etvrtom isporukom raspore?uju u 17 hrvatskih županija, a radi o 23 vozila za javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljne vatrogasna društva. Time smo oja?ali vatrogasni sustav modernom opremom, što je još jedan vid doprinosa MUP-a sigurnosti naše države, njenih gra?ana i stranih gostiju.

Danas, 17. lipnja na Policijskoj je akademiji javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima uru?ena su 23 nova suvremena vatrogasna vozila. Radi se o ?etvrtoj isporuci vatrogasnih vozila, koja je Ministarstvo unutarnjih poslova nabavilo u sklopu projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske“, koji se provodi u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ potpisan je 14. rujna 2018. godine izme?u Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda, temeljem ?ega su, nakon uspješno provedenog postupka javne nabave, u velja?i 2020. godine potpisani ugovori o nabavi navedena 94 vatrogasna vozila.

Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 256 milijuna kuna, a financiran je s 85% bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. godine. Preostalih 15% financira se sredstvima državnog prora?una s razdjela Ministarstva unutarnjih poslova.

Primopredaji su prisustvovali potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinovi? i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucakovi?.

Na samom po?etku zapovjednik Tucakovi? je istaknuo: „Želimo turisti?ku, lijepu Hrvatsku, a da bi u tom uspjeli svi zajedno moramo pristupiti odgovorno da se požar ne dogodi. Mi smo u preventivnom smislu napravili sve da do požara ne do?e, me?utim mi smo tu da reagiramo. Od 1. lipnja 1100 vatrogasaca je zaposleno u sedam priobalnih županija, a 21. lipnja u 10 sati po?inje s radom i Operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama, ?ijem ?e otvorenju prisustvovati i ministar Božinovi?”.

„Ministarstvo je preuzelo tu obvezu i zadovoljstvo da hrvatske vatrogasce, te hrabre ljude koji 365 dana brinu o našoj sigurnosti riskiraju?i svoj život, opskrbi sa upravo ovakvom najmodernijom opremom. Ovo je ?etvrta isporuka u ?etiri mjeseca, a vidjeti ?emo se još jednom prije ljeta kako bi isporu?ili cijeli kontingent od 94 vozila da bi vatrogasci dobili tu opremu u trenutku kada im je najpotrebnija. Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatska vatrogasna zajednica su s Europskom komisijom uspostavili jedan vid suradnje i povjerenja te naše projekte više nitko ne?e dovoditi u pitanje jer smo pokazali da smo i spremni i sposobni i ekipirani sa svim službama“, istaknuo je ministar Božinovi? na današnjoj primopredaji vatrogasnih vozila.

Nadalje je istaknuo kako Ministarstvo unutarnjih poslova neprestano radi na novim projektima. „U ovom trenutku smo krenuli i s nabavom tri helikoptera koji ?e koristiti tako?er operativne službe civilne zaštite. Pred realizacijom je projekt digitalnih sustava za rano upozorenje i rane odgovore na krize što ?e bitno ubrzati i u?initi nas još efikasnijima u trenucima kada je to najpotrebnije. U planu nam je i za Ministarstvo obrane osigurati dva nova kanadera“.

Podsjetimo, prva primopredaja vozila održala se sredinom velja?e prilikom koje je uru?eno 21 vozilo, druga krajem ožujka i uru?eno je 14 vozila, dok se tre?a održala na Dan vatrogastva, u sklopu šire dodjele vozila vatrogascima Vlade Republike Hrvatske i uru?eno je 15 vozila.

Današnja, ?etvrta isporuka vozila raspore?uje se u 17 hrvatskih županija, a radi se o sedam autocisterni, sedam šumskih lakih vozila, osam navalnih kratkih te jednom navalnom dugom vozilu, koja su uru?ena javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, odabranima sukladno procjenama struke o prioritetnim potrebama, kao dio adekvatnog i pravovremenog odgovora na krize i katastrofe.

S današnja 23 vozila, došli smo do ukupne brojke od 73 isporu?ena vozila od ukupno 94, odnosno zasad su 72 vozila uru?ena javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima širom Hrvatske te je jedno zapovjedno vozilo uru?eno Državnoj intervencijskoj postrojbi civilne zaštite.

Županije su opremljene za protupožarnu sezonu

Dosad su dvije županije, Dubrova?ko-neretvanska i Šibensko-kninska, dobile svih pet vrsta vozila, a s obzirom na skore vru?e dane, svih sedam naših županija na obali (Istarska, Primorsko-goranska, Li?ko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrova?ko-neretvanska) opskrbljeno je s dovoljnim brojem vozila. Uz spomenute dvije s po pet isporu?enih vozila, tri su ih dosad dobile ?etiri vozila (Primorsko-goranska, Zadarska i Li?ko-senjska), a dvije po tri vozila (Istarska i Splitsko-dalmatinska). Zaklju?no s ovom današnjom, ?etvrtom po redu isporukom, nema županije s manje od dva nova dodijeljena vatrogasna vozila.

Pri svakoj isporuci vodi se ra?una o ravnomjernoj zastupljenosti javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava te su dosad, kroz sve ?etiri isporuke, vozila dodijeljena u 35 javnih vatrogasnih postrojbi i 37 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Kontinuirano ulaganje u hrvatsko vatrogastvo i sustav civilne zaštite

Isporu?eno je više od tri ?etvrtine projektom obuhva?enih vozila te za primopredaju ostaje još 21 vozilo, koja ?e vatrogascima na teren biti isporu?ena prije dolaska najve?ih ljetnih vru?ina, što ustvari zna?i prije potencijalno najve?ih opasnosti od požara na otvorenom prostoru.

Time ?emo javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva svih županija oja?ati modernom opremom do trenutka kada im to i najviše treba, što je još jedan vid doprinosa MUP-a sigurnosti naše države, njenih gra?ana i stranih gostiju. Isporuke ?e biti odra?ene prije formalnog po?etka protupožarne sezone, što smatramo zna?ajnim, odgovornim i bitnim ulaganjem u sigurnost, kroz brigu o kvalitetnoj i funkcionalnoj opremljenosti hrvatskog vatrogastva.

Ministarstvo unutarnjih poslova nastavit ?e ulagati maksimalne napore sa svoje razine, kako bismo zahtjevan i rizi?an posao vatrogasaca olakšali u svakom smislu, a za tu ?emo svrhu i dalje koristiti vlastita znanja, sposobnosti i kapacitete za povla?enje dostupnih sredstava EU fondova.

Prvoklasna i nova oprema vatrogasnog sustava, najmnogoljudnije i osnovne sastavnice sustava civilne zaštite, uvelike pridonosi u?inkovitom i pravovremenom odgovoru na krize, a glavni cilj ovog projekta jest podizanje sveukupne spremnosti i sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj te pove?anje sustava upravljanja rizicima.

Uz projekt „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske“, 2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova zapo?elo je i, sada ve? završeni projekt „Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite“, te je za oba projekta povu?eno 38 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Kroz ?itavo to vrijeme MUP RH aktivno sudjelujemo u radu Mehanizma Unije za zaštitu i spašavanje, a Republici Hrvatskoj je zbog dosljednog i upornog zalaganja za ovo podru?je osiguran daleko ve?i iznos od navedenog u slijede?em Višegodišnjem financijskom okviru, a pomo?u kojega ?emo nastaviti unaprje?ivati sustav civilne zaštite i sve njegove operativne snage.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija (OPKK).

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com