Kako odlu?iti kad je vrijeme za zamjenu filtera kabine?

0
561

Vrijeme za zamjenu filtra je ako osjetite mirise izvana ?ak i ako ste na klima-ure?aju uklju?ili opciju recirkulacije zraka, prenosi RevijaHAK.

Ako pratimo cirkulaciju zraka u automobilu jedan krak je prema motoru i o njegovoj kvaliteti brine filtar zraka, a drugi krak je prema kabini i njegovu kvalitetu nadzire filtar kabine.

Filtar kabine sastoji se od papira i pamuka te sadrži aktivni ugljen. Njegova je funkcija sprije?iti ulazak najsitnijih ne?isto?a u kabinu – do 0.1 mikrona i tako sprije?iti da voza? i putnici udišu opasne polutante iz prometa i okoliša.

Filtar se obi?no nalazi iza suvoza?eva pretinca ili ispod vjetrobranskog stakla. Treba ga mijenjati izme?u 25.000 i 50.000 kilometara. Promjene bi trebale biti ?eš?e ako uglavnom ovite u gradskim uvjetima gustog prometa.

Kako sami možete utjecati na njegovu funkcionalnost? Zapalite li ?esto cigaretu u automobilu ra?unajte da ?ete mu smanjiti efikasnost jer se na njegove mrežice lijepe masne naslage dima.

Vrijeme za zamjenu filtra je ako osjetite mirise izvana ?ak i ako ste na klima-ure?aju uklju?ili opciju recirkulacije zraka, ako osjetite neugodne mirise koji nisu povezani s mirisima izvana, ako vam u kabinu ulazi dim, ako je protok zraka usporen, odnosno ako je poja?an rad motora ventilacijskog ure?aja, a nema efekta. Sve su to razlozi za odlazak serviseru i zamjenu.

Izvor: RevijaHAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com