Kakvi su zamjenski diskovi u usporedbi s originalnim?

0
1404

Kako prenosi RevijaHAK na testu ko?ionih plo?ica i diskova pokazalo se kako svi zadovoljavaju europski standard UN-R 90 – te su svi osim jednog proizvoda dobili ocjenu na testu dobar i bili su ravnopravni dijelovima originalnog proizvo?a?a.

Kada se moraju mijenjati ko?ione plo?ice i ko?ioni diskovi to je obi?no skupo. Moraju li to uvijek biti originalni rezervni dijelovi? Ili su prikladne i alternative opcije? Njema?ki autoklub (ADAC) testirao je nekoliko proizvoda. Troškovi popravka, odnosno zamjene idu od nekoliko stotina eura do nekoliko tisu?a eura za skupu sportsku egzotiku.

Neovlašteni lanci radionica mame povoljnim ponudama za popravak i obe?avaju ugradnju visokokvalitetnih proizvoda. Sve više ovlaštenih serivisa nudi i promjene ko?nica po povoljnim uvjetima za automobile od pete godine starosti, kada uglavnom prestaje servisiranje u ovlaštenim servisima . Pritom se ne instaliraju origanalni dijelovi nego njihove zamjene. Koliko su dobri zamjenski proizvodi? ADAC je u VW Golfu 7 testirao nekoliko sustava u komparaciji s originalnim dijelom. Performanse ko?enja i trošenje ispitivani s dva razli?ita ciklusa ko?enja (s umjerenim i velikim naprezanjem), dok su se voza?ki testovi s Golfom fokusirali na utjecaj razli?itih ko?ionih sustava na ponašanje u vožnji. Isprobani su originalni proizvod VW-a, dvije sportske ko?nice Bremba i Zimmermanna, ko?nica iz ATE-a sa smanjenim trošenjem, ko?nica marke Bosch te cjenovno povoljna ko?nica tvrtke Ridex.

Razlike u troškovima proizvoda su velike: dok VW za ?etiri diska s plo?icama napla?uje 432 eura, a isti set dostupan je u Ridexu za 100 eura. Uz to, naravno, idu troškovi instalacije.

Svi zadovoljavaju europski standard UN-R 90 – te su svi osim jednog proizvoda dobili ocjenu na testu dobar i bili su ravnopravni dijelovima originalnog proizvo?a?a (samo je Ridexova proizvod dobio ocjenu niže). Dakle, dobra kvaliteta ne mora uvijek biti skupa. Udaljenost ko?enja od 100 km/h razlikovala se samo u pola metra kod pet proizvoda, a ?ak je i nešto slabiji Ridex ko?io samo metar duže. Jedini je problem kad se ova ko?nica zagrijale, tada je imala slabije peformanse od ostalih. Pobjednikom je na testu proglašen proizvod ATE-a, koji je bio bolji i od VW-ovih ko?nica.

Izvor: RevijaHAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com