Volvo Trucks svoje elektri?ne kamione oprema jedinstvenim zvukovima

0
318

Kako bi svoje modele elektri?nih kamiona u?inila sigurnijima, Volvo Trucks za njih je razvila sustav zvu?nih alarma opremljen jedinstvenim zvukovima. Alarmi koje je osmislio Volvo pove?at ?e sigurnost pješaka, biciklista i ostalih sudionika u prometu upozoravaju?i ih na približavanje kamiona koji su ina?e gotovo ne?ujni. Ti su zvukovi pritom osmišljeni tako da voza?ima i svima ostalima u blizini budu ugodni i nenametljivi.

Od 1. srpnja 2021. godine sva nova elektri?na vozila u Europskoj uniji prilikom vožnje brzinom manjom od 20 km/h moraju ispuštati odre?enu razinu zvuka. Obvezna razina zvuka ovisit ?e o brzini i pove?avat ?e se usporedno s pove?anjem brzine. Pri najve?oj brzini od 20 km/h zvuk ne?e smjeti biti tiši od 56 decibela. U Sjedinjenim Ameri?kim Državama na snazi je sli?an zakon koji se odnosi na vožnju brzinom od 30 km/h ili manje. Ako je vozilo previše tiho, mora biti opremljeno vanjskim sustavom vozila za zvu?no upozoravanje (AVAS).

Kako bi ispunila nove zahtjeve i istovremeno zadržala prednosti niskih razina zvuka koje su karakteristi?ne za elektri?na vozila, tvrtka Volvo Trucks razvila je jedinstven skup vrhunskih zvukova za svoje modele elektri?nih kamiona.

„Iskreno pozdravljamo tu zakonodavnu novost. Još smo u djetinjstvu stekli naviku oslanjati se ne samo na ono što vidimo, ve? i na ono što ?ujemo u prometu – stoga ponekad ?ak i ne gledamo lijevo?desno prije nego prije?emo preko ceste! Svoj novi sustav alarma uvodimo zato što se želimo pobrinuti da pješaci i biciklisti budu svjesni da su u blizini naših elektri?nih kamiona“, pojasnila je Anna Wrige Berling, voditeljica Odjela za sigurnost prometa i proizvoda u tvrtki Volvo Trucks.

Razvijeno u suradnji sa stru?njacima za akustiku

Kona?ni raspon zvukova rezultat je temeljita postupka istraživanja i ispitivanja koji su proveli stru?njaci za akustiku grupe Volvo.

„Posebno se ponosimo time što smo uspjeli razviti zvukove vrhunske kvalitete koji su dovoljno primjetni da bi funkcionirali kao upozorenja za ljude u blizini kamiona, ali i dovoljno ugodni za voza?a i ostale sudionike u prometu“, rekla je Anna Wrige Berling.

Važno je istaknuti da ?e ti kamioni i dalje biti mnogo tiši od konvencionalnih.

„Zvukovi su osmišljeni tako da ne mogu prodrijeti kroz zidove. Naši elektri?ni kamioni i dalje ?e biti pogodni za tihe no?ne dostave, a usto ?e pridonositi stvaranju boljih radnih uvjeta za voza?e, ali i tišeg i ?iš?eg okoliša za sve nas“, dodala je Anna Wrige Berling.

?etiri razli?ita zvuka

Sustav za zvu?no upozoravanje koji je Volvo razvio za svoja elektri?na vozila ne obuhva?a samo jedan, nego ?ak ?etiri razli?ita zvuka kojima se ljudi u blizini obavještavaju o radnjama kamiona: vožnji prema naprijed, praznom hodu, vožnji unatrag itd. Ti ?e se zvukovi razlikovati u intenzitetu ovisno o brzini kamiona, a prilikom ubrzavanja i usporavanja mijenjat ?e se i frekvencija zvuka.

Pove?anje udjela elektri?nog prijevoza

Budu?i da je nedavno najavila po?etak prodaje triju novih modela teških elektri?nih kamiona – Volvo FH, FM i FMX – tvrtka Volvo Trucks sad se može pohvaliti dojmljivom ponudom od šest srednje teških i teških elektri?nih kamiona. Rije? je o trenuta?no najzaokruženijoj ponudi komercijalnih elektri?nih kamiona u industriji.

„Elektri?ni ?e kamioni biti sve prisutniji u prometu, stoga se ponosimo time što opremanjem svojih elektri?nih vozila sustavom za zvu?no upozoravanje svoje uzbudljivo putovanje prema nultoj stopi emisija spajamo s dugogodišnjom predanoš?u vožnji bez nesre?a“, zaklju?ila je Anna Wrige Berling.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com