Kraj za veliku trojku: The Grand Tour se gasi nakon tre?e sezone

0
278

Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May ne?e se još dugo ludirati u automobilima u svojoj emisiji. ?ini se da je Amazon odlu?io kako ne?e emitirati Grand Tour nakon tre?e sezone. Prije tri godine potpisan je ugovor na 36 epizoda i to ?e, eto, biti to.
Iznena?uju?a je to odluka budu?i da su prve dvije sezone bile prili?no uspješne, no o?igledno se o?ekivalo i više.

Clarkson je ve? našao angažman nakon završetka Grand Toura, bit ?e voditelj britanske ina?ice kviza ‘Tko želi biti milijunaš’. Hammond i May još nemaju dogovoren nikakav drugi angažman, no nema sumnje da ?e lako prona?i posao.