Ministar Božinovi? predao klju?eve 60 novih vozila za nadzor državne granice

0
354

Ukupno 60 vozila, koja ?e se koristiti za nadzor vanjske državne granice, ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinovi? predao je policijskim službenicima, predstavnicima deset policijskih uprava na vanjskoj granici kojima su vozila namijenjena, a koji ?e ih koristiti u svakodnevnom radu.

Ukupno 60 vozila, koja ?e se koristiti za nadzor vanjske državne granice, ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinovi? predao je policijskim službenicima, predstavnicima deset policijskih uprava na vanjskoj granici kojima su vozila namijenjena, a koji ?e ih koristiti u svakodnevnom radu. Primopredaji su tako?er nazo?ili državna tajnica za europske i me?unarodne poslove Terezija Gras, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, pomo?nik ministra Cvjetko Obradovi?, pomo?nik ministra dr. sc. Damir Trut, zamjenik glavnog ravnatelja policije Jozo Šuker te pomo?nik glavnog ravnatelja policije – na?elnik Uprave za granicu Zoran Ni?eno.

Predana vozila nabavljena su u sklopu Fonda za unutarnju sigurnost, a ukupna vrijednost ugovora temeljem kojega je nabava realizirana iznosi 9.274.836,36 kn bez PDV-a, odnosno 12.670.463,77 kn s PDV-om (oko 1,704.967,20 eura), a radi se o 52 vozila sa policijskim obilježjima i 8 vozila bez policijskih obilježja, marke Suzuki Vitara, motor 1.4 benzin Euro VI, sa pogonom na sva ?etiri kota?a. Nabava je u 75 postotnom iznosu financirana iz Fonda za unutarnju sigurnost, dok se preostalih 25% financira iz državnog prora?una.

Vozila ?e zna?ajno pridonijeti grani?noj sigurnosti Republike Hrvatske i Europske unije, posebno u provedbi zaštite vanjske kopnene granice, a koristit ?e se u deset policijskih uprava na vanjskoj granici: osje?ko-baranjskoj, vukovarsko-srijemskoj, brodsko-posavskoj, sisa?ko-moslava?koj, karlova?koj, li?ko-senjskoj, zadarskoj, šibensko-kninskoj, splitsko-dalmatinskoj, dubrova?ko-neretvanskoj te Mobilnoj jedinici za provedbu nadzora državne granice.

„Ova vozila imaju veliki zna?aj za u?inkovitost grani?ne policije koja štiti ne samo hrvatsku ve? i vanjsku granicu Europske unije od ilegalnih migracija. Ovo danas je primopredaja 60 novih terenskih vozila ?ime smo prakti?ki zanovili cijeli vozni park kada su u pitanju terenska vozila grani?ne policije. Važno je re?i da je ovaj posao vrijedan 12,6 milijuna kuna, od ?ega je 75 posto povu?eno iz europskog Fonda za unutarnju sigurnost i to je filozofija MUP-a u ovom sazivu da što više opreme nabavimo iz europskih fondova. Ove godine, samo kada je u pitanju opremanje policije, povukli smo i potpisali ugovora za više od 50 milijuna eura. Ukoliko dodamo i ono što smo napravili za naše vatrogasce i Hrvatsku gorsku službu spašavanja, Hrvatski Crveni križ i kada su u pitanju vatrogasna vozila i radijska telekomunikacijska sredstva ta brojka se penje na otprilike 80 milijuna eura ove godine. Dakle, mi intenzivno radimo na na?in da komuniciramo prema EU naše potrebe i imamo jako dobre pregovara?e u europskim institucijama. Možemo re?i da hrvatska policija iz dana u dan, ?emu i sami svjedo?ite, sve više dobiva opremu koja ju svrstava u sam vrh europskih policija. Ja sam ponosan na ovo što smo u?inili danas i idemo dalje“ – izjavio je ministar Božinovi?.

Hrvatska granica uskoro ?e biti i vanjska granica Schengena, stoga Ministarstvo unutarnjih poslova sustavno ulaže u nabavu vrhunske opreme, tehnike i vozila za nadzor državne granice, kao i u kontinuiranu obuku policajaca za budu?e ispunjavanje niza složenih policijskih zada?a. Sva nabavljena oprema pa tako i vozila doprinijet ?e u?inkovitosti, agilnosti i fleksibilnosti hrvatske policije u suzbijanju krijum?arenja ljudi i ilegalnih migracija te nadzoru državne, vanjske granice Europske unije.

Iz sredstava Schengenskog instrumenta ve? je nabavljena brojna tehni?ka oprema i vozila, stacionarni i mobilni sustavi te radari za nadzor državne granice, a nastavlja se i korištenje fondova koji su na raspolaganju u aktualnom Višegodišnjem financijskom okviru. Tako?er, Ministarstvo unutarnjih poslova koristi i raspoloživa sredstva iz Fonda za unutarnju sigurnost iz kojega su za potrebe ja?anja, opremanja i obuke grani?ne policije odobrena 22 projekta u ukupnom iznosu od 18.412.345 €. Pristupom, opremom, stru?noš?u i konstantnim ulaganjem u daljnji potrebni razvoj i unapre?enje, sukladno okolnostima trenutka, i prije samog ulaska u Schengen, Ministarstvo unutarnjih poslova pokazuje da je pouzdan schengenski partner.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com