Mobilize: dvostruki život baterije

0
304

Kako bi se smanjio porast prosje?ne temperature, automobilska industrija morala bi smanjiti emisije stakleni?kih plinova. Kako se to može posti?i? Poti?u?i prelazak na elektri?na vozila te optimiziraju?i i produljuju?i životni vijek baterija.

Cilj koji se želi posti?i u suradnji s društvom MOBILIZE jest stvoriti održive ekosustave koji kombiniraju elektri?nu mobilnost, pametno punjenje i ponovnu uporabu baterija za pohranu energije iz obnovljivih izvora.

Da bi to postigao, MOBILIZE kombinira svoju stru?nost i stru?nost ostalih sudionika, poput start-up tvrtke Green-Vision sa sjedištem u Étampesu blizu Pariza, specijalizirane za ugradnju baterija u drugom životnom vijeku u druga vozila. Osniva? tvrtke, Yann Lelong, objašnjava kako ovo partnerstvo funkcionira i što ono oživljava rabljenim baterijama iz Renaultovih elektri?nih vozila.

Prije deset godina, grupa Renault bila je prvi proizvo?a? automobila, koji se okrenuo kružnoj ekonomiji i elektri?nim vozilima. Danas se to pokazalo kao dobra odluka jer je tvrtka prva po prodaji elektri?nih vozila u Europi i predvodnik je sektora kružnog gospodarstva zahvaljuju?i tvornici Re-Factory u Flinsu. Raditi na cjelokupnom životnom ciklusu baterije zna?i ubrzati uvo?enje baterija koje su snažnije i s nižim emisijama ugljikovih oksida, no preostaje još jedan važan korak prije recikliranja baterija: prerada ili ponovna uporaba.

Svjestan potencijala koje baterija može ponuditi i ekoloških blagodati njezine prerade, Yann Lelong, inženjer po struci, ujedno i strastveni ljubitelj automobila, mehanike i elektronike, specijalizirao se za elektrifikaciju i kružnu ekonomiju. Svojom start-up tvrtkom Green-Vision, baterijama elektri?nih vozila daje drugi život klijentima koji traže rješenja u skladu s njihovim potrebama i njihovim vrijednostima.

Partnerstvo s markom MOBILIZE omogu?uje ponovnu uporabu rabljenih baterija iz Renaultovih elektri?nih vozila, koje se – nakon gotovo deset godina dobre i vjerne službe – koriste u druge svrhe. Te baterije više nisu prikladne za uporabu u elektri?nom vozilu, ali se mogu koristiti u mnoge druge svrhe. Tu zapo?inje njihov novi život…budu?i da su još uvijek dovoljno snažne za preradu i uporabu po želji!

Novi životi su raznoliki. Tako se, na primjer, baterije mogu koristiti za pogon vozila na dva kota?a: elektri?nih bicikala, mopeda za dostavu pizze ili motocikala za postizanje brzinskih rekorda. S baterijama drugog životnog vijeka sve je mogu?e, uklju?uju?i i visoke performanse!

Sljede?i je primjer kamion za prodaju brze hrane, koji je redizajnirani Master Z.E., mobilna ugostiteljska jedinica bez emisija, kako u pogonu tako i u kuhinjskom prostoru. Veliku koli?inu elektri?ne energije potrebne za pe?enje vafla, rad hladnjaka za salatu, tostera i friteza osiguravaju baterije u drugom životnom vijeku i solarne ?elije. Za normalan rad više nije potreban elektri?ni priklju?ak ili uporaba generatora koji je bu?an i ispušta neugodan miris.

Baterije drugog životnog vijeka mogu se koristiti i za transport farmaceutskih proizvoda, poput cjepiva, za koje se mora osigurati stalna i precizno kontrolirana temperatura. Kada voza? ugasi pogonski motor kombija, hladnjaci tako?er prestaju raditi. U tom slu?aju baterija u drugom životnom vijeku može osigurati potrebnu energiju, tako da isklju?eni motor ne utje?e na hla?eni prostor.

Dakle, dodatni životni vijek prije recikliranja nije zanemariv!

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com