Novi Peugeot 308: Peugeot u novom izdanju

0
702

Marka Peugeot s ponosom vam predstavlja potpuno novi Peugeot 308 SW s jedinstvenom siluetom. Ovo vozilo krasi izražajan stil naglašen elegantnim profilom i sofisticiranim stražnjim dijelom. U?inkovito i iznimno moderno vozilo zadržava klju?na i o?ekivana obilježja koja traže kupci iz segmenta kompaktnih karavana.

Novi Peugeot 308 SW osim svoje privla?nosti nudi i sljede?a obilježja:
• prostranost za putnike zahvaljuju?i duljini od 4,64 m i me?uosovinskom razmaku od 2,73 m
• u?inkovitost jer ništa nije prepušteno slu?aju: novi Peugeot 308 SW optimiziran je u pogledu aerodinamike s koeficijentom Cx od 0,277 i SCx od 0,618 m ?ime se postiže smanjenje emisija CO? i potrošnje goriva
• brojne pretince koji su u potpunosti prilago?eni udobnosti putnika i iznimno su prakti?ni. U veliku središnju konzolu voza? i suvoza? mogu odložiti predmete kojima se koriste.
• modularnost za svakodnevne vožnje zahvaljuju?i klupi u drugom redu koja se može preklopiti u tri dijela (40/20/40), dok su komande za preklapanje smještene u prtljažniku
• vrata prtljažnika imaju elektri?ni pogon što olakšava njihovo otvaranje i zatvaranje kad su vam ruke zauzete, a podnica prtljažnika ima dva položaja
• tovarni obujam dovoljan je za sve privatne i poslovne aktivnosti i može biti u rasponu od 608 do 1634 litre vode (s potpuno preklopljenom klupom).
Zahvaljuju?i tehnološkim inovacijama novi Peugeot 308 SW uvodi promjene, baš kao što je slu?aj i u novom vozilu Peugeot 308, u pogledu sustava Peugeot i-Cockpit®.

Stvoren je potpuno novi doživljaj s više ergonomije, boljim ure?enjem, ve?im užitkom u vožnji, boljom kvalitetom i mogu?nostima povezivanja:
• novi kompaktni upravlja? s ugra?enim komandama uz mogu?nost grijanja
• digitalna trodimenzionalna instrumentna plo?a smještena je u razini o?iju i ima digitalni zaslon od 10″
• središnji dodirni zaslon od 10″ visoke razlu?ivosti donosi inovaciju u vidu novog sustava Peugeot i-Connect® Advanced, multimedijskog sustava koji je intuitivan i nudi internetske usluge, poput pametnog telefona
• i-prekida?ikoji zamjenjuju fizi?ke komande klima-ure?aja.Svaki i-prekida? u potpunosti je podesiv tako da može postati pre?ac za odre?enu funkciju na središnjem zaslonu.
• mogu?nost povezivanja: ?etiri USB C uti?nice, beži?no zrcaljenje i mogu?nost povezivanja dva telefona putem Bluetootha u isto vrijeme.

Novi Peugeot 308 SW ima najnoviju generaciju sustava za pomo? u vožnji koji uvode poluautonomnu vožnju, ?ime se postiže još ve?a razina sigurnosti, s paketom Drive Assist 2.0 (dostupno krajem godine).Sastoji se od prilagodljivog regulatora brzine s funkcijom Stop & Go (automatski mjenja? EAT8) i sustava za održavanje putanje u voznom traku, a tu su i 3 nove funkcije za vožnju na odvojenim kolnicima:poluautomatska promjena vozne trake, preporu?ivanje brzine unaprijed i prilago?avanje brzine u zavoju.
Novi Peugeot 308 SW dolazi s više vrsta motora: punjivi hibridni (HYBRID 225 s elektri?nim 8-stupanjskim automatskim mjenja?em e-EAT8, HYBRID 180 s elektri?nim 8-stupanjskim automatskim mjenja?em e-EAT8), benzinski (PureTech 110 S&S sa 6-stupanjskim ru?nim mjenja?em, PureTech 130 S&S sa 6-stupanjskim ru?nim mjenja?em i PureTech 130 S&S s automatskim mjenja?em EAT8) i dizelski (BlueHdi 130 S&S sa 6-stupanjskim ru?nim mjenja?em i BlueHdi 130 S&S s automatskim mjenja?em EAT8).

Tržište i kupci
Novi Peugeot 308 SW dio je segmenta C za karavane, tržišta na kojem Peugeot ostvaruje uspjeh ve? dugi niz godina.

Iako je u izravnoj konkurenciji sa SUV-ovima, ovaj je segment konstantno prisutan od 2010. godine. Potražnja u Europi i dalje je velika, a predvi?a se stabilan plan prodaje u godinama koje dolaze.

Kupci karavana najmla?i su i najdinami?niji kupci u segmentu C, vrlo im je bitan oblik vozila, a radi se uglavnom o aktivnim parovima, neovisno o tome imaju li djece, koji intenzivno upotrebljavaju svoja vozila (najaktivniji voza?i u segmentu).Oni su vrlo zahtjevni i imaju brojna o?ekivanja u pogledu stila, užitka u vožnji i tehnologije, a da se pritom nisu spremni odre?i prednosti poput obujma i prostranosti.

U tom je kontekstu novi Peugeot 308 SW u stanju ispuniti sve potrebe svih kupaca (70 % poslovni kupci i 30 % privatni kupci), ali je spreman osvojiti i nove kupce.Novi Peugeot 308 SW spada u skupinu vozila visoke klase s konceptom koji se temelji na ovim klju?nim elementima: dizajn, u?inkovitost, tehnologija i modularnost.

INTENZIVNO VOZILO
Stilski izazov za novi Peugeot 308 SW bio je taj da se istakne karakter i poželjnost, ali da pritom postoji i velik tovarni obujam. Kao i kod limuzine, optimizacija strukture vozila omogu?ila je, bez ugrožavanja unutarnjeg prostora, da krov izgleda kao da lebdi te da se pove?a površina karoserije za oblikovanje stražnjeg dijela.
Novi Peugeot 308 SW vozilo je snažne osobnosti koje utjelovljuje pojam stila u službi funkcionalnosti. Koncept i dizajn ovog vozila zavode i privla?e poglede na predmet ?iji je primarni cilj da ponudi velik tovarni prostor, prostranost i prakti?nost. Me?uosovinski razmak je 55 mm duži nego u limuzini ?ime se produljuje silueta i prostor u stražnjem dijelu.

Dakle, novi Peugeot 308 SW na svom stražnjem dijelu preuzima izgled karakteristi?nih bo?nih linija novog vozila Peugeot 308, urezanih u dubinu, ?ime se stvaraju udubine za svjetla koja osvjetljavaju cestu. To je klju?ni dio njegovog izgleda.
Dizajn obruba bo?nog prozora koji ima ve?i pad od linije krova dovodi do razlikovanja u materijalu (intenzivnija boja karoserije) koje novom vozilu Peugeot 308 SW daje vrlo dinami?nu siluetu u segmentu.
Stražnja strana ima iznimno tanka LED svjetla baš kao i izvedba limuzine, ali bez crne linije koja ih povezuje (što je slu?aj na limuzini). Novi Peugeot 308 SW nastoji pove?ati koli?inu karoserije koja je vidljiva, posebno na vratima prtljažnika, kako bi se istaknuo velik obujam i privukla pozornost na zajam?eni veliki tovarni prostor.

Stražnji dio je, kao i na izvedbi limuzine, sastavljen od optimalnih linija za protok zraka kako bi se postigle izvrsne aerodinami?ke performanse. Stoga je posebno impresivan dio ispod odbojnika jer djeluje kao produžetak donjeg dijela bo?nih linija i služi poput aerodinami?nog usmjeriva?a zraka koji prekida protok zraka koji prelazi preko vrata.
Novi Peugeot 308 krasi i novi grb marke Peugeot na prednjoj maski koja mu je u potpunosti prilago?ena. Njegov je izgled dodatno istaknut uzorkom rešetke koja mu se postupno približava.

Senzor za sustave za pomo? u vožnji predstavlja evoluciju u tehnološkom i dizajnerskom smislu. Skriven je iza grba (tehnologija zaštitne kupole koja upotrebljava indij kompatibilan s radarskim valovima), a grb je tako središnja figura na prednjoj maski. Registarska plo?ica preba?ena je na donji dio prednjeg dijela vozila.

Prednja svjetla izvedena su u LED tehnologiji ve? od prve razine opreme. Stanjena i pomno oblikovana svjetla isti?u dinami?an izgled i identitet koji odlikuju novi Peugeot 308 SW. U njihovom produžetku su dnevna svjetla u obliku kuke na prednjem odbojniku. Ovaj svjetlosni potpis savršeno se uklapa u trenuta?ni stil marke Peugeot, a prepoznatljiv je ve? na prvi pogled, bilo danju bilo no?u.

U izvedbama GT / GT Pack Full LED prednja svjetla još su tanja i opremljena su tehnologijom Peugeot Matrix LED za ve?u u?inkovitost i sigurnost u svakodnevnoj vožnji.
Stražnja svjetla izvedena su u Full LED tehnologiji i oblikovana kao tri linije koje stvaraju moderan svjetlosni potpis karakteristi?an za Marku.

PERFECT FIT, oli?enje dobrog dizajna:
Novi Peugeot 308 SW razvijen je na modularnoj platformi s razli?itim razinama snage EMP2 (Efficient Modular Platform), što omogu?uje vrlo raznoliku ponudu izvedbi. Ve? od samog puštanja u prodaju dostupne su dvije izvedbe punjivih hibridnih motora.
Platforma se sastoji od novih strukturnih elemenata koji pružaju ve?u u?inkovitost, sigurnost, užitak u vožnji i udobnost.
U usporedbi s limuzinom, novi Peugeot 308 SW pove?ava me?uosovinski razmak (+55 mm) na 2,732 m, ?ime se dobiva 129 mm prostora za noge u drugom redu i maksimalno pove?ava obujam prtljažnika.

Novi Peugeot 308 SW evoluirao je od posljednjeg modela – dulji je, niži i elegantniji:
• duljina je 4,64 m (+6 cm)
• trag kota?a ostao je identi?an:1,559 mm / 1,553 mm
• vjetrobransko staklo ima ve?i nagib i pomaknuto je unatrag
• visina je niža za 20 mm i sada iznosi 1,44 m.
Stražnji prevjes produžen je za 21 cm u usporedbi s limuzinom, što na stražnjem dijelu omogu?uje postizanje savršenog odnosa izme?u:
• odbojnika koji savršeno odražava novi dizajn dubokog i prakti?nog prtljažnika
Dimenzije novog vozila Peugeot 308 SW savršeno ispunjavaju o?ekivanja kupaca u segmentu i omogu?uju mu da ponudi jedan od najboljih prtljažnika na tržištu zahvaljuju?i podnici s dva položaja (motori s unutarnjim izgaranjem) ?ime se postiže prakti?nost i modularnost.
Na izvedbama s motorima s unutarnjim izgaranjem prtljažnik ispod police ima sljede?i obujam:
• kad je podnica u donjem položaju, obujam iznosi 608 litara vode, a tu su i pretinci ispod poda.

Podnica s dva položaja omogu?uje postavljanje pretinaca iza naslona klupe.
Da bi bio još prakti?niji, novi Peugeot 308 SW nudi u serijskoj opremi klupu sastavljenu od 3 dijela (40/20/40).Opremljen je sustavom za preklapanje tih triju dijelova klupe kojim se upravlja putem dviju komandi kojima se lako može pristupiti na bo?nim stranama prtljažnika.

Ova modularna klupa omogu?uje, ovisno o potrebama kupaca, sljede?e konfiguracije:
• samo desni naslon preklopljen
• samo središnji naslon preklopljen, ?ime se stvara duga?ak prostor za skije ili druge glomazne predmete
• lijevi i središnji naslon preklopljen
• desni i središnji naslon preklopljen
• svi nasloni sjedala preklopljeni. U toj se konfiguraciji na izvedbama s motorima s unutarnjim izgaranjem, ako je podnica prtljažnika u donjem položaju, može posti?i obujam od 1634 litre vode, a tu su i pretinci ispod poda.
Kad se klupa preklopi, mogu?e je ukrcati predmet duži od 1,85 m.

Za prakti?nost u svakodnevnim vožnjama u prtljažniku na raspolaganju imate uti?nicu od 12 V smještenu na desnoj oblozi prtljažnika, LED osvjetljenje, dvije mreže za odlaganje predmeta i kukice za vješanje torbi.
Polica prtljažnika lako se može otpustiti jednom rukom, dovoljno je pomaknuti središnju ru?icu prema gore kako bi se polica namotala.
Kod izvedbi s motorima s unutarnjim izgaranjem, polica prtljažnika može se spremiti ispod tepiha ili ispod podnice koja nudi dva položaja.
Vrata prtljažnika imaju ugra?en motor kako biste ih bez problema mogli zatvoriti ili otvoriti kad su vam ruke zauzete. Otvaranje je automatsko:
• pomicanjem stopala ispod branika
• pritiskom na gumb na daljinskom upravlja?u
• pritiskom na gumb na vanjskom dijelu vrata prtljažnika pritiskom na gumb koji se nalazi na armaturnoj plo?i.

PERFECT FIT, oli?enje u?inkovitosti:
Novi Peugeot 308 SW postiže aerodinamiku vrlo visoke razine s koeficijentom Cx od 0,277 i SCx od 0,618 m². Svi dijelovi karoserije optimizirani su sa stilom (odbojnici, usmjeriva?i zraka, difuzor, okviri karoserije, osvrtna zrcala, zaštita podvozja itd.).
Nastavno na to, dizajn kota?a omogu?uje bolju aerodinamiku i zna?ajno pridonosi boljim voznim svojstvima. Smanjenje je ve?e od 2 grama CO? u usporedbi s prethodnom izvedbom.

Posebne gume za novi Peugeot 308 SW dolaze u dimenzijama od 16 do 18 in?a, u kategorijama klase A i A+ smanjenog otpora kotrljanja, a sve u skladu s kriterijima koje je Marka postavila u pogledu iznimnih voznih osobina.

U?inkovitost je bila u središtu pozornosti u postupku razvoja vozila. Ova nova platforma pomaže u smanjenju potrošnje goriva i ograni?ava emisiju CO? u novom vozilu Peugeot 308 SW.
Kako bi se smanjile vibracije, ?vrsto?a karoserije poboljšana je povezivanjem strukturnih elemenata. Novi Peugeot 308 SW više nego ikad dosad isti?e užitak u vožnji zahvaljuju?i vrhunskim voznim svojstvima, iznimnoj udobnosti vožnje, istinskom zadovoljstvu u vožnji i savršenoj upravljivosti za gradske vožnje s krugom okretanja izme?u plo?nika od 10,68 m.

PERFECT FIT, ugodno i toplo ozra?je
Dizajnom sjedala novi Peugeot 308 SW želi istaknuti udobnost i kvalitetu upotrijebljenih materijala: napredna prošarana tkanina, tehni?ki tekstil, alkantara, reljefna koža i koža napa u boji.
Na izvedbama GT sjedala imaju prošive u boji Adamite koja se tako?er nalazi i na armaturnoj plo?i, oblogama vrata i pjenastim jastu?i?ima konzole.
Prednja sjedala dobila su oznaku AGR (Aktion Gesunder Rücken), u serijskoj ili opcijskoj opremi, u pogledu ergonomije i mogu?nosti podešavanja. Tako?er imaju mogu?nost elektri?nog podešavanja u deset smjerova i memoriranja dvaju položaja. Obujmljuju?a prednja sjedala tako?er mogu u opcijskoj opremi imati pneumatski masažni sustav s osam masažnih to?aka i razli?itim programima masaže. Uz sve to, rije? je o grijanim sjedalima.

Ni mogu?nosti povezivanja ne zaostaju jer ve? od opreme Allure postoje dvije USB C uti?nice (punjenje i punjenje / prijenos podataka) na stražnjoj strani središnje konzole.
Novi Peugeot 308 SW isti?e se i tehnološki naprednim staklima:
• potpuno grijano vjetrobransko staklo
• ve?a debljina stakala sprijeda i straga
• višeslojna bo?na stakla koja izoliraju zvuk u prvom redu, ovisno o izvedbi
• unutarnje osvrtno zrcalo bez okvira od razine opreme Allure, uklju?uje LED svjetla u boji cijan na izvedbama s hibridnim motorima, koje ukazuje ostalim sudionicima u prometu da vozilo ne ispušta štetne plinove.

Klima-ure?aj dolazi s potpuno novim sustavom za toplinsku udobnost putnika. Osim toga, putnici u drugom redu imaju ventilacijske otvore na stražnjoj strani središnje konzole.
S ciljem poboljšanja kvalitete zraka u vozilu novi Peugeot 308 SW opremljen je sustavom AQS (Air Quality System) koji kontinuirano nadzire kvalitetu zraka koji ulazi u putni?ki prostor te sam može aktivirati recikliranje zraka.Za više bezbrižnosti od razine opreme GT naviše postoji i Clean Cabin, sustav za pro?iš?avanje zraka s filtracijom štetnih plinova i ?estica. Kvaliteta zraka prikazuje se na središnjem dodirnom zaslonu.

TECHNO SPIRIT, novi Peugeot i-Cockpit®
Peugeot i-Cockpit® sastavni je dio identiteta Marke. Sa svakom se generacijom dodatno oboga?uje i modernizira.Za novi Peugeot 308 SW doživio je evoluciju u pogledu ergonomije, kvalitete, dizajna i tehnologije uz svoj potpuno novi multimedijski sustav naziva Peugeot i-Connect®. Novi kompaktni upravlja? sadrži senzore koji mogu prepoznati drži li voza? ruke na upravlja?u dok se koristi novim sustavima za pomo? u vožnji.

Upravlja? je ergonomski, grijan (u opciji) i na njemu su sve komande za:
• radio
• multimediju
• telefon
• sustave za pomo? u vožnji.

Digitalna instrumentna plo?a nalazi se u razini o?iju te sadrži digitalni zaslon od 10″ od razine opreme Active Pack.U izvedbi GT instrumentna plo?a je trodimenzionalna. Digitalna instrumentna plo?a može se u potpunosti podesiti i personalizirati te ima nekoliko na?ina prikaza (navigacijski sustav TomTom povezan s internetom, radio/multimedija, sustavi za pomo? u vožnji, podaci o potrošnji elektri?ne energije itd.) koji se mogu mijenjati izravno na plo?i.

Konstrukcija armaturne plo?e za novi Peugeot 308 SW temelji se na stilu „high-vent” u kojem su ventilacijski otvori postavljeni direktno ispred glave putnika, koji je optimalan za udobnost voza?a i putnika.
Ovakva konstrukcija omogu?uje da standardni 10″ središnji dodirni zaslon, smješten nešto niže od digitalne instrumentne plo?e, bude bliže voza?evoj ruci i potpuno se prirodno uklopi u armaturnu plo?u. .

Po?evši od razine opreme Allure, novi Peugeot 308 SW uvodi i-prekida?e koji su u potpunosti podesivi i koji zamjenjuju fizi?ke komande klima-ure?aja. Smješteni su nasuprot središnjeg zaslona, poput otvorene knjige, te stvaraju jedinstven izgled i nude vrlo posebnu tehnologiju u segmentu.
Svaki i-prekida? predstavlja gumb osjetljiv na dodir za pre?ace kojima se otvaraju postavke klima-ure?aja, kontakti iz telefona, radiostanice, pokre?u aplikacije itd., a sve je konfigurirano u skladu sa željama korisnika.

Peugeot i-Cockpit® u vozilu novi Peugeot 308 SW i dalje ima središnji zaslon koji je blago zakrenut prema voza?u i time optimizira ergonomiju vožnje, upravo koliko je potrebno da se suvoza? ne osje?a isklju?eno. Isto vrijedi i za središnju konzolu koja je namjerno otvorena prema suvoza?u. To je bio jedan od ciljeva ure?enja unutrašnjosti: da se prostor ravnomjerno prilagodi za dva putnika u prvom redu.

Dizajn središnje konzole odražava kompaktnost novog klima-ure?aja koji zauzima manje prostora. Sve se komande u vezi s dinami?kim svojstvima vozila nalaze na traci u obliku luka na voza?evoj strani:
• nova kompaktna komanda za odabir na?ina rada laganim dodirom (Reverse, Neutral, Drive) i dvije tipke (Parking i Manual) za 8-stupanjski automatski mjenja?
• komanda za odabir na?ina vožnje (Electric, Hybrid, Eco, Normal i Sport), ovisno o motoru.
Luk središnje konzole proteže se do mjesta namijenjenog za beži?no punjenje telefona. Ostatak konzole u potpunosti je namijenjen za pretince i prakti?na rješenja:
• dva drža?a za ?aše velikog promjera
• dvije USB C uti?nice (punjenje i punjenje / prijenos podataka)
• brojni pretinci ukupne zapremnine do 34 litre
• naslon za ruke.

Novi Peugeot 308 SW tako postaje jedan od referentnih modela u segmentu.
Ure?enjem unutrašnjosti isti?e se raznolikost i bogatstvo materijala koji su upotrijebljeni. LED ambijentalno osvjetljenje (8 boja na izbor) skriveno iza središnjeg zaslona širi se sve od glavnog ukrasnog elementa do obloga na vratima koje, ovisno o razini opreme, mogu biti pjenaste, od tkanine, od alkantare® ili izra?ene od pravih komada obra?enog aluminija.

TECHNO SPIRIT, Peugeot i-Connect i i-Connect Advanced
Novi multimedijski sustav nudi svima, ovisno o njihovim željama i potrebama, najbolje iz svijeta pametnih telefona i najbolje iz automobilskog svijeta. Sustav je ergonomi?an i prilago?en svakodnevnoj upotrebi, a svaki voza? (može biti najviše 8 profila) može odrediti i pohraniti svoje postavke za prikaz, osvjetljenje i ostalo.
Funkcija zrcaljenja sada je beži?na i mogu?e je povezati dva telefona putem Bluetootha u isto vrijeme.

Središnji zaslon visoke razlu?ivosti dijagonale 10″ može se u potpunosti i na jednostavan na?in prilago?avati, može prikazivati više prozora te ima widgete i pre?ace, vrlo je jednostavan za upotrebu i brzo reagira na dodir, poput tableta.
Jednostavno je pregledavati razli?ite izbornike slijeva udesno, odozgo prema dolje kako biste pratili obavijesti, a pritiskom s 3 prsta možete otvoriti stranicu s aplikacijama. U bilo kojem trenutku možete se lako vratiti na glavnu stranicu pritiskom na dodirni gumb „Po?etna”, baš kao na pametnom telefonu.

Na vrhu zaslona uvijek se nalazi traka s podacima o vanjskoj temperaturi, temperaturi klima-ure?aja, položaju na stranicama s widgetima, podacima o povezanosti s internetom, obavijestima i vremenu.
Peugeot i-Connect Advanced pruža vrhunsko iskustvo u tehnološkom smislu zahvaljuju?i u?inkovitom i kvalitetnom navigacijskom sustavu TomTom koji je povezan s internetom.Za optimalnu ?itljivost karta se prikazuje na cijelom 10″ zaslonu, a njezino je ažuriranje beži?no.

Naredba „OK Peugeot” za glasovno prepoznavanje prirodnog govora može se upotrebljavati u svakodnevnom životu za ve?u sigurnost i jednostavniju vožnju, a omogu?uje i pristup svim zahtjevima koji se odnose na funkcije multimedijskog sustava.

Sustav sadrži i upute za uporabu vozila kao i razli?ite vodi?e kako bi se zajam?ila pravilna upotreba i pružili odgovori na pitanja korisnika.
Novi vrhunski audiosustav Premium FOCAL® razvijen je u partnerstvu s francuskom markom Focal specijaliziranom za audioopremu i postavljen u novi Peugeot 308 SW. Rezultat je to zajedni?kog rada na dizajnu koji je trajao više od tri godine.
Audiosustav Premium FOCAL® sastoji se od 10 zvu?nika s ekskluzivnom patentiranom tehnologijom:
• 4 visokotonska zvu?nika s invertiranom kupolom od aluminija
• 4 visokotonska/srednjetonska zvu?nika s membranom Polyglass i prigušiva?em TMD (Tuned Mass Damper) od 165 mm
• 1 središnji zvu?nik Polyglass
• 1 ovalni niskotonski zvu?nik Power Flower™ s trostrukom zavojnicom.

Povezani su s novim 12-kanalnim poja?alom snage 690 W (poboljšana tehnologija klase D) i upotpunjeni digitalnom obradom zvuka ARKAMYS.
Timovi tvrtki Peugeot i Focal zajedni?kim su snagama radili na odre?ivanju najboljeg položaja za svaki zvu?nik kako bi svim putnicima u vozilu pružili senzacionalan zvu?ni užitak. U unutrašnjosti vozila zvuk je stabilan i precizan, glasovi su jasni s izraženim detaljima, a bas dubok i snažan.

TECHNO SPIRIT, sustavi za pomo? u vožnji
Novi Peugeot 308 SW opremljen je sustavima za pomo? u vožnji najnovije generacije koji upotpunjuju ponudu tehnologije ugra?ene u vozilo, a rezultat su vrhunskog znanja i iskustva Marke.

S paketom Drive Assist 2.0 (dostupno krajem godine) ide se korak dalje prema poluautonomnoj vožnji. Sastoji se od prilagodljivog tempomata s funkcijom Stop & Go (automatski mjenja? EAT8) i sustava za održavanje vozila u voznom traku, a tu su i 3 nove funkcije za vožnju na odvojenim kolnicima:
• poluautomatska promjena vozne trake: voza?u se predlaže da pretekne vozilo ispred sebe, a zatim se vrati u traku, u rasponu od 70 km/h do 180 km/h
• preporu?ivanje brzine unaprijed: sustav voza?u predlaže prilagodbu brzine (ubrzanje ili usporavanje) u skladu sa znakovima ograni?enja brzine
• prilago?avanje brzine u zavoju: optimizira brzinu ovisno o krivulji zavoja, do 180 km/h.

Novi Peugeot 308 SW dolazi s novom opremom (u seriji ili opciji) kakva se obi?no nalazi samo u višim segmentima:
• olakšano otvaranje i zatvaranje prtljažnika kad su vam ruke zauzete zahvaljuju?i motoru ugra?enom u vrata prtljažnika
• dalekosežni nadzor mrtvog kuta (75 metara)
• upozorenje na promet iza vozila (pri vožnji unatrag daje upozorenje na opasnost u blizini)
• nova kamera za vožnju unatrag visoke razlu?ivosti s vidnim poljem od 180° i ugra?enom mlaznicom za ?iš?enje
• pomo? pri parkiranju s vidnim poljem od 360° zahvaljuju?i 4 kamere (sprijeda, straga i sa strane)
• otklju?avanje i pokretanje bez klju?a (u blizini vozila)
• potpuno grijano vjetrobransko staklo i grijani upravlja?
• upu?ivanje poziva u slu?aju nužde „E-call+” s informacijama o broju putnika i lokaciji, uklju?uju?i smjer vozila u voznoj traci
• pam?enje položaja osvrtnih zrcala pri vožnji unatrag.

Naravno, novi Peugeot 308 SW nudi, ovisno o izvedbi, cjelovitu gamu opreme, sustave za pomo? u vožnji te opremu za sigurnost i udobnost:
• prilagodljivi tempomat s funkcijom Stop & Go (koji dolazi s automatskim mjenja?em EAT8) uz prilagodljivo održavanje udaljenosti izme?u vozila
• prilagodljivi tempomat s funkcijom ko?enja do 30 km/h dostupnom uz ru?ni mjenja? uz prilagodljivo održavanje udaljenosti izme?u vozila
• automatsko ko?enje u nuždi (prepoznaje pješake i bicikliste, danju i no?u, pri brzini od 7 km/h do 140 km/h, ovisno o izvedbi) i upozorenje na opasnost od sudara
• upozorenje na nenamjeran izlazak iz voznog traka (ili prelazak ruba ceste) s ispravljanjem putanje
• sustav pra?enja pozornosti kojim se prati koliko je voza? pozoran tijekom duga?kih vožnji i pri brzinama ve?im od 65 km/h, a to se postiže analizama mikropokreta upravlja?a
• automatsko uklju?ivanje dugih svjetala
• prošireno prepoznavanje prometnih znakova (zaustavljanje, zabranjen smjer, zabrana pretjecanja, kraj zabrane pretjecanja…)
• krovni otvor sa sjenilom
• perimetrijski i volumetrijski alarm i dodatno zaklju?avanje vrata automatska elektri?na parkirna ko?nica na svim izvedbama.

PERFECT FIT, motori
Novi Peugeot 308 SW dostupan je s dva punjiva hibridna motora kao prepoznatljive ikone na?ela „Power of Choice”:
• HYBRID 225 e-EAT8 / pogon na 2 kota?a / kombinacija motora PureTech od 180 KS (132 kW) i elektri?nog motora od 81 kW povezanih s mjenja?em e-EAT8 / od 26 g emisije C0? po km i do 59 km dosega u 100 % elektri?noj vožnji (prema protokolu WLTP, homologacija u tijeku)
• HYBRID 180 e-EAT8 / pogon na 2 kota?a / kombinacija motora PureTech od 150 KS (110 kW) i elektri?nog motora od 81 kW povezanih s mjenja?em e-EAT8 / od 25 g emisije C0? po km i do 60 km dosega u 100 % elektri?noj vožnji (prema protokolu WLTP, homologacija u tijeku).

Litij-ionska baterija kapaciteta je 12,4 kWh i snage 102 kWh, a u vozilu postoje dvije vrste ugra?enih punja?a koji zadovoljavaju sve potrebe kupaca i odgovaraju svim njihovim sustavima za punjenje. To su jednofazni punja? od 3,7 kW u serijskoj opremi i jednofazni punja? od 7,4 kW u opcijskoj opremi.
Procijenjeno vrijeme punjenja:
• ure?aj Wall Box (32 A) od 7,4 kW omogu?uje potpuno punjenje za 1 h 55 min putem jednofaznog ugra?enog punja?a (7,4 kW)
• ja?a uti?nica (16 A) omogu?uje potpuno punjenje za 3 h 50 min putem jednofaznog ugra?enog punja?a (3,7 kW)
• standardna uti?nica (8 A) omogu?uje potpuno punjenje za 7 h 5 min putem jednofaznog ugra?enog punja?a (3,7 kW).
Novi Peugeot 308 SW dostupan je s motorima s unutarnjim izgaranjem navedenim u nastavku u kojima emisija CO? kre?e od 115 g/km.U skladu je s najnovijim propisima norme Euro 6, a u tijeku je i homologacija prema protokolu WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures).

Benzinski trocilindarski 1,2-litreni motori:
• PureTech 110 S&S sa 6-stupanjskim ru?nim mjenja?em
• PureTech 130 S&S sa 6-stupanjskim ru?nim mjenja?em
• PureTech 130 S&S s automatskim mjenja?em EAT8.

Dizelski ?etverocilindarski 1,5-litreni motori:
• BlueHDi 130 S&S sa 6-stupanjskim ru?nim mjenja?em
• BlueHDi 130 S&S s automatskim mjenja?em EAT8.

TCO (Total Cost of ownership ili trošak vlasništva)
U kona?nici je cilj posti?i da troškovi vlasništva budu sli?ni za vozila opremljena motorima s unutarnjim izgaranjem i za vozila s hibridnim motorima, uklju?uju?i sve troškove osim samog troška leasinga.Valja uzeti u obzir sve navedene ?imbenike:

• ve?a dugoro?na vrijednost u slu?aju preprodaje na tržištu rabljenih vozila
• brojni financijski poticaji (ekološki bonusi, premije, troškovi registriranja, potpore za poslovne korisnike, osiguranje i porezne olakšice)
• troškovi održavanja kao i kod dizelskog motora (u razdoblju od 36 mjeseci ili 90 000 km)
manji trošak energije (do 12 % manje u odnosu na dizelski motor u razdoblju od 36 mjeseci ili 90 000 km).

Ponuda usluga marke Peugeot
Kako bi pomogla svojim kupcima u energetskoj tranziciji, marka Peugeot ponudila je novu paletu usluga temeljenih na nekoliko na?ela.
Peugeot Easy-Charge ili kako olakšati našim kupcima pristup razli?itim rješenjima za punjenje:

• razli?ita rješenja za punjenje kod ku?e ili na poslu uz široku ponudu potrebnih resursa (ja?a uti?nica, ure?aj Wall box, Smart Wall box…), dijagnostika za procjenu elektri?nih instalacija koje treba provesti i najboljeg na?ina punjenja te sama instalacija koju provode naši preporu?eni partner;
• pregled javnih stanica za punjenje pomo?u aplikacije Free2Move koja omogu?uje pristup mreži koja se sastoji od preko 220 000 stanica za punjenje u Europi: odabir stanice ovisno o udaljenosti, brzini i cijeni punjenja.

Peugeot Easy-Care ili kako ohrabriti kupce da otkriju sve posebnosti svojih vozila i omogu?iti im da uživaju u bezbrižnim vožnjama:
• novi simulatori i digitalna vožnja za pomo? u otkrivanju svih posebnosti elektri?nih vozila koji su dostupni na internetskim stranicama marke Peugeot
• prilago?eni ugovori o uslugama i pomo? na cesti, koji se mogu uklju?iti u jedan financijski obrok kako bi kupac potpuno bezbrižno mogao koristiti svoje vozilo
• potvrda o kapacitetu baterije prilikom obavljanja servisa kako bi se olakšala preprodaja vozila i dokazala razina kapaciteta baterije vozila
• za bateriju se jam?i da njezin nazivni kapacitet ne?e pasti ispod 70 % nakon 8 godina upotrebe, odnosno 160 000 prije?enih kilometara.

Putem aplikacije MyPeugeot® za pametne telefone ili središnjeg zaslona mogu?e je:
• aktivirati ili programirati prethodno podešavanje temperature u vozilu: osim što pridonosi udobnosti, navedena zna?ajka optimizira domet (brže postizanje zadane temperature tijekom faza pokretanja) i omogu?uje brže postizanje optimalne radne temperature baterije kada je vozilo priklju?eno na izvor napajanja
• provjeriti, programirati, pokrenuti ili odgoditi punjenje baterije.

Peugeot novim logotipom iznova potvr?uje svoju osobnost i karakter, a novi Peugeot 308 SW prvo je vozilo u gami koje nosi taj logotip. Ova bezvremenska marka s bogatim iskustvom, znanjem i francuskim stilom piše novu stranicu u svojoj povijesti koja se sastoji od iskustva života u sadašnjem trenutku i kvalitetnog cjelokupnog iskustva. Cilj je ponuditi svojim sadašnjim i budu?im kupcima marku koja ispunjava njihove zahtjeve.

Prve isporuke novog vozila Peugeot 308 SW izvršit ?e se po?etkom 2022. godine. Proizvodit ?e se u Francuskoj, u tvornici Mulhouse.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com