Nau?ite kako ispravno ko?iti lijevom nogom

0
1651

Tehnika ko?enja lijevom nogom spada u napredne tehnike ko?enja. Za ovom tehnikom se rijetko ukaže potreba u normalnim uvjetima/cestama, a ?esto se koristi na (rally) stazama.

Ova tehnika se može koristiti kada prilikom starta proklizavaju pogonski kota?i, kada se u zavoju želi nježno ko?iti (pri ve?im brzinama), te omogu?ava postizanje boljeg vremena na trka?koj stazi.

Prilikom vježbanja ove tehnike u po?etku ?ete relativno jako ko?iti lijevom nogom, to se doga?a jer su miši?i u lijevoj nozi naviknuli (memorija miši?a) pritisnuti spojku do kraja, pa je potrebno malo vremena za prilagodbu ja?ine ko?enja (ono što desna noga zna odavno).

Sprje?avanje proklizavanja pogonskih kota?a (“šlajfanje”)

Prilikom izlaska iz zavoja, a posebno kod vozila sa pogonom na prednjim kota?ima i bez kontrole diferencijala (razlika brzina kota?a), ?esto se na trka?koj stazi, ili na obi?noj cesti u slu?aju nepovoljnih uvjeta može dogoditi proklizavanje kota?a koje je manje optere?eno. Primjer: kod skretanja u desno manje optere?en kota? bi bio prednji – desni.

Ko?enjem lijevom nogom smanjuje se “šlajfanje” kota?a omogu?uju?i tako brže savladavanje zavoja.

Smanjenje mogu?nosti podupravljanja vozilom

Ovom tehnikom se omogu?uje nježan prijelaz izme?u ko?enja i akceleracije, smanjuju?i tako neželjeni prijenos težišta vozila koji može narušiti stabilnost vozila prilikom savladavanja zavoja. Ovakvim ko?enje zadržaje se težište vozila na prednjim kota?ima tijekom zavoja što je više mogu?e, a to rezultira bržim startom nakon savladavanja zavoja, odnosno boljim vremenom na trka?koj stazi, te smanjenom mogu?nosti podupravljanja.

Brže vrijeme na stazi

Ovom tehnikom se može dobiti djeli? sekunde koji je vrlo važan na stazi jer se eliminira vrijeme koje je potrebno da se noga prebaci sa papu?ice gasa na ko?nicu i obratno. Mana ove tehnike je što se ne može koristiti ako je zbog zavoja potrebno promijeniti stupanj prijenosa, osim ako ne planirate promijeniti brzinu bez upotrebe spojke!

Tomislav Seser