Navdy Car HUD

0
122

Head up Display, odnosno prozirni ekran koji se nalazi ispred voza?a, a na koji se projiciraju neke važne informacije, svoju je primjenu prvo našao u vojnoj industriji, i to u borbenim zrakoplovima. Kako je pak tehnologija napredovala, automobili više klase ovu su opciju po?eli dobivati kao standardnu, a za sve ostale postoji i tržište automobilskih dodataka, gdje je mogu?e prona?i trenutno najbolji me?u najobljima, Navdy HUD.

Navdy ?e se povezati pomo?u Bluetooth tehnologije na vaš pametni telefon, te ?e s njega preuzimati informacije koje treba projicirati. Primjera radi, može se upariti sa navigacijom, ša ?e pokazivati smjer kojim se treba kreati, prikazat ?e sadržaj e-mailova ili tekstupanih poruka kao i prikazati ime osobe koja zove. Obzirom da ima mogu?nost prepoznavanja gesti rukom, možete se na poziv javiti bez traženja bilo kakvog gumba.