Nestašica poluvodi?a ko?i industrijsku proizvodnju u Njema?koj

0
388

Njema?ka industrijska proizvodnja ponovo je blago pala u svibnju, pokazali su u srijedu podaci statisti?kog ureda, odražavaju?i probleme automobilskog sektora s nabavom poluvodi?a.

Industrijska proizvodnja pala je u svibnju 0,3 posto na mjese?noj razini, istim tempom kao i u travnju, prema revidiranim podacima Destatisa.

Rezultat odražava pad proizvodnje investicijskih dobara, uklju?uju?i strojeve i vozila, za 3,4 posto, koji je nadja?ao ve?u proizvodnju potroša?kih i intermedijarnih dobara i višu razinu aktivnosti u gra?evinskom sektoru.

“Industrijska je proizvodnja u svibnju ponovo pala, ponajprije zato što je automobilski sektor i dalje imao problema s nestašicom poluvodi?a”, objašnjavaju u ministarstvu gospodarstva i energetike.

“Izgledi su za industriju, u cjelini gledano, ipak i dalje pozitivni s obzirom na kontinuirano veliku potražnju i osjetno poboljšanje poslovne klime i izvoznih o?ekivanja”, isti?u.

Optimizam investitora u Njema?koj dodatno je oslabio u srpnju, ali je i dalje na vrlo visokoj razini, što zna?i da se o?ekuje “natprosje?no pozitivno stanje u gospodarstvu u idu?ih šest mjeseci”, komentirao je u utorak mjese?no izvješ?e instituta ZEW ?elnik Achim Wambach.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com