Nissan predstavlja EV36Zero- centar za proizvodnju elektri?nih vozila vrijedan milijardu funti

0
304

Baziran na aktivnostima tvornice u Sunderlandu koja bilježi rekordnu proizvodnju, novi ?e centrar ubrzati prelazak marke na uglji?nu neutralnost i ponuditi sveobuhvatna rješenja za mobilnost bez emisija.

Nissan i njegovi partneri Envision AESC, svjetski poznati proizvo?a? najnaprednije tehnologije baterija, i gradsko vije?e u Sunderlandu uložili su milijardu funti u ovaj transformacijski projekt. Projekt Nissan EV36Zero po?iva na tri me?usobno povezane inicijative koje predstavljaju temelj budu?eg razvoja automobilske industrije: razvoj elektri?nih vozila, korištenje obnovljivih izvora energije i proizvodnja baterija.

Predsjednik i glavni direktor Nissana, Makoto Uchida, izjavio je: „Ovaj je projekt dio Nissanovih pionirskih nastojanja da ponudi proizvode koji su uglji?no neutralni tijekom ?itavog svog životnog vijeka, od proizvodnje do recikliranja. Naš sveobuhvatni pristup ide korak dalje od razvoja i proizvodnje elektri?nih vozila te uklju?uje i prenamjenu baterija iz vozila u spremnike za pohranu energije.

„Današnjoj objavi prethodile su duge rasprave unutar naših timova. Vjerujemo da ?e nam ovaj projekt pomo?i da još brže ostvarimo cilj uglji?ne neutralnosti u Europi. U stru?nost i vještine koje smo stekli u okviru ovog projekta mo?i ?e se uvjeriti cijeli svijet, što ?e nam pomo?i da u?vrstimo svoju konkurentnost na svjetskom tržištu.

„Nissan ?e i dalje koristiti svoju stru?nost u podru?ju elektrifikacije kako bi postao marka koja neprekidno pruža vrijedna rješenja svojim kupcima i društvu u cjelini.”

Britanski premijer Boris Johnson izjavio je: „Nissanova najava da ?e u Sunderlandu, uz novu gigatvornicu tvrtke Envision-AESC, proizvoditi novu generaciju elektri?nog vozila iskaz je velikog povjerenja u našu zemlju i našu stru?nu radnu snagu na sjeveroistoku.

„Rije? je o klju?nom trenutku koji predstavlja kulminaciju više od 30 godina iskustva u ovom podru?ju, a koji ?e osigurati da naše tvornice imaju budu?nost u desetlje?ima koja slijede.

„Nissan i njegovi partneri svojom su predanoš?u pomogli stvoriti stotine „zelenih” radnih mjesta, osnažiti britansku industriju te istovremeno omogu?iti ljudima da putuju na pristupa?an i održiv na?in koji je povoljan za našu klimu.”

Povodom današnjeg predstavljanja proizvodne jedinice Nissan EV36Zero u tvornici u Sunderlandu, Nissanov operativni direktor Ashwani Gupta izjavio je: „Današnji je dan prekretnica za Nissan, naše partnere, Ujedinjenu Kraljevinu i automobilsku industriju u cjelini. Nissan EV36Zero širi obzore mogu?nosti u našoj industriji i postavlja smjernice za njezinu budu?nost.

„S Nissanom LEAF, prvim serijskim elektri?nim automobilom u svijetu, po prvi smo put pomaknuli granice automobilskog svijeta. Sada to ?inimo ponovno u suradnji s našim partnerima koji nam pomažu da ubrzamo elektrifikaciju svojih vozila i pozicioniramo se kao uglji?no neutralna marka.

Najavljeni projekti nastavak su 35 godina izvrsnosti tvornice u Sunderlandu. Zahvaljuju?i njima otvorit ?e se 6200 radnih mjesta u Nissanu i njegovu opskrbnom lancu u Velikoj Britaniji, uklju?uju?i više od 900 novih radnih mjesta u Nissanu i 750 radnih mjesta u novoj naprednoj tvornici tvrtke Envision AESC, za proizvodnju baterija uz nisku stopu emisija. Dugoro?no ?e projekt transformacije omogu?iti modernizaciju i proširenje Nissanovih kapaciteta za proizvodnju elektri?nih vozila u Ujedinjenoj Kraljevini.

Tvrtka Envision AESC, podružnica svjetske tehnološke tvrtke posve?ene o?uvanju okoliša Envision Group, iskoristit ?e pametnu tehnologiju AIoT za pra?enje i optimizaciju troškova energije te nadzor proizvodnje i održavanje svoje nove gigatvornice. To ?e omogu?iti ubrzanje proizvodnje baterija koje ?e se godišnje ugra?ivati u do 100.000 elektri?nih Nissana.

Britanski ministar gospodarstva i industrije, Kwasi Kwarteng, dodao je: „Fantasti?no ulaganje Nissana i tvrtke Envision AESC odraz je istinske posve?enosti stanovnicima Sunderlanda. Njime je potaknuto otvaranje visokokvalificiranih radnih mjesta, ali i ujedna?avanje zaposlenosti na sjeveroistoku s ostatkom zemlje. Ovo je ogroman korak naprijed u našim nastojanjima da postavimo Ujedinjenu Kraljevinu na ?elo industrije elektri?nih automobila. Ujedno je to još jedan dokaz (iako možda suvišan), da naša zemlja ostaje jedna od najkonkurentnijih svjetskih lokacija za proizvodnju automobila.

„Iznimno sam ponosan jer je Nissan još jednom iskazao svoje povjerenje u našu zemlju. Štoviše, tu je dugogodišnju vjeru sada dvostruko u?vrstio. Automobili proizvedeni u ovoj tvornici, pokretani baterijama koje su proizvedene u našoj prvoj gigatvornici, igrat ?e veliku ulogu u tranziciji s benzinskih i dizelskih vozila te ?e ozna?iti snažan po?etak doma?e proizvodnje elektri?nih vozila.

Nova generacija elektri?nog crossovera

U okviru ulaganja teškog milijardu funti, Nissan ?e uložiti do 423 milijuna funti za proizvodnju potpuno nove generacije elektri?nog vozila u Ujedinjenoj Kraljevini. Budu?i model temeljit ?e se na Nissanovoj stru?nosti u podru?ju crossovera i svjetskom uspjehu Nissana LEAF, što zna?i da ?e nuditi napredniji dizajn, ve?u u?inkovitost i novu tehnologiju baterija kako bi prelazak na elektri?nu mobilnost bio dostupan svima.

Taj model namijenjen je globalnom tržištu, a primjerci proizvedeni u Sunderlandu tradicionalno ?e se isporu?ivati europskim tržištima. Novi crossover temeljit ?e se na Alijansinoj platformi CMF-EV, a proizvodni kapacitet trebao bi iznositi 100.000 jedinica.

Proizvodnja u Sunderlandu stvorit ?e 909 novih radnih mjesta u samoj tvornici i više od 4500 u opskrbnom lancu Ujedinjene Kraljevine. Njezinim pokretanjem osigurat ?e se i dodatnih 75 radnih mjesta za istraživanje i razvoj. Nissan ?e u okviru projekta transformacije u tvornicu uložiti ukupno 5 milijardi funti, što uklju?uje:

  •  centar za istraživanje i razvoj pri Nissanovu europskom tehnološkom centru u Cranfieldu u Bedfordshireu
  • osiguravanje elektri?nih vozila za dobavlja?e iz Ujedinjene Kraljevine
  • pove?anje konkurentnosti tvornice i poboljšanje ekološke u?inkovitosti proizvodnje
  • osposobljavanje Nissanovih zaposlenika za razvoj budu?ih tehnologija.

Ostale proizvodne lokacije još nisu potvr?ene. Više informacija o novom vozilu, njegovoj cijeni i tehnologiji bit ?e poznate nakon predstavljanja.

Nova generacija baterija elektri?nih vozila

Tvrtka Envision AESC vlasnik je i upravitelj prve europske tvornice baterija u Sunderlandu, utemeljene 2012. godine radi lokalizacije proizvodnje baterija za Nissan LEAF. Ova tvornica s pretežno britanskom radnom snagom ve? devet godina dobavlja baterije za Nissan LEAF i eNV200 te je proizvela dovoljno ?elija, modula i paketa za pokretanje preko 180.000 elektri?nih vozila u 44 zemlje. Povrh toga, njezini proizvodi zadovoljavaju svjetske kriterije u pogledu kvalitete, performansi, sigurnosti, pouzdanosti i cijene.

Kako bi podržala novi projekt, tvrtka Envision AESC uložit ?e 450 milijuna funti u izgradnju prve gigatvornice u Ujedinjenoj Kraljevini, u sklopu Me?unarodnog naprednog proizvodnog parka (IAMP) uz Nissanovu tvornicu. Ta ?e tvornica koristiti obnovljive izvore energije i revolucionarnu tehnologiju baterija nove generacije.

Uskoro po?inju formalne pripreme za izgradnju nove gigatvornice. Po?etni kapacitet tvornice trebao bi iznositi 9 GWh, a potencijalno ulaganje tvrtke Envision AESC u visini od 1,8 milijardi funti taj bi kapacitet trebalo pove?ati na 25 GWh, ?ime bi se stvorilo 4500 novih, visokokvalificiranih „zelenih” radnih mjesta u regiji do 2030. (uz mogu?e pove?anje kapaciteta tvornice na 35 GWh). Nova tvornica pove?at ?e cjenovnu konkurentnost baterija proizvedenih u Ujedinjenoj Kraljevini, me?u ostalim zahvaljuju?i novoj baterijskoj ?eliji pete generacije s 30 % ve?om energetskom gusto?om koja pove?ava doseg i u?inkovitost. Osim što ?e osigurati tehnologije za pokretanje novih Nissanovih vozila, novi ?e projekt omogu?iti nabavu ve?eg broja dijelova i komponenti vozila od lokalnih dobavlja?a s pomo?u napredne tehnologije. To zna?i da ?e baterije budu?nosti biti jeftinije, a elektri?na vozila dostupnija širem krugu kupaca.

Nova gigatvornica potaknut ?e otvaranje 750 radnih mjesta i osigurati 300 postoje?ih radnih mjesta.

Lei Zhang, utemeljitelj i glavni direktor tvrtke Envision Group, izjavio je: „Misija tvrtke Envision Group jest postati uglji?no neutralan tehnološki partner svjetskih poduze?a, vlada i gradova. Stoga nam je zadovoljstvo sudjelovati u projektu EV36Zero

zajedno s Nissanom i gradskim vije?em u Sunderlandu. Tvrtka Envision AESC uložit ?e 450 milijuna funti u izgradnju nove, najsuvremenije tvornice s niskom razinom uglji?nih emisija u Sunderlandu te tako omogu?iti otvaranje 700 novih radnih mjesta. ,

„Naša predanost proizlazi iz dugogodišnjeg partnerstva s Nissanom i želje da razvijemo baterije za elektri?na vozila koje ?e se isticati visokim performansama i ve?im dosegom i koje ?e, prije svega, biti dostupne milijunima voza?a.

„Rast potražnje mogao bi dovesti do budu?ih ulaganja u visini do 1,8 milijardi funti, pove?anja kapaciteta tvornice na 25 GWh i otvaranja 4500 radnih mjesta do 2030. godine. Sjeveroistok zemlje na taj bi na?in mogao postati novi centar za proizvodnju elektri?nih vozila u Ujedinjenoj Kraljevini. Dakako, u svemu tome klju?na je suradnja tvornice s centrom za istraživanje i razvoj u pogledu životnog vijeka baterija, njihova skladištenja i prenamjene, pametnih tehnologija dvosmjernog punjenja V2G i recikliranja po na?elu „zatvorene petlje”.

Vozila bez emisija i proizvodnja bez emisija

Osim što drži ovaj ekosustav na okupu, gradsko vije?e u Sunderlandu vodi projekt opskrbe 100 % obnovljivom energijom iz mikromreža kako bi se uglji?ne emisije smanjile za 55.000 tona.

S obzirom na mogu?nost integracije postoje?ih Nissanovih vjetroelektrana i solarnih farmi, po?etni planovi daju naslutiti da bi moglo do?i do stvaranja deset solarnih farmi (s predvi?enim kapacitetom od 132 MW) koje ?e biti izravno povezane s izvorima obnovljive energije iz britanske mreže. Na taj bi se na?in osigurala neprekidna opskrba Nissana strujom, kao i drugih proizvo?a?a automobila koji imaju svoje pogone na Me?unarodnom proizvodnom parku (IAMP). Planovi ?e se i dalje razvijati kroz intenzivnu raspravu s potencijalnim „zelenim” investitorima iz privatnog sektora.

Rije? je o prvom projektu takve vrste u koji bi moglo biti uloženo 80 milijuna funti. Projekt uklju?uje i razvoj baterijskog sustava za skladištenje energije kapaciteta 1 MW u okviru kojeg ?e se baterije tvrtke Envision AESC, nakon što ispune svoju svrhu u Nissanovim elektri?nim vozilima, prenamijeniti u sustave za skladištenje energije. Višak energije stvorene tijekom dana tako ?e biti uskladišten i upotrijebljen naknadno kako bi se smanjilo optere?enje mreže.
Ulaganje u dodatne infrastrukturne projekte za razvoj novog centra za proizvodnju elektri?nih vozila težit ?e više od milijardu funti.

Predsjednik gradskog vije?a u Sunderlandu, Graeme Miller, dodao je: „Sunderland je grad koji itekako ima što ponuditi, a današnja objava ozna?ava pravu prekretnicu za nas, regiju i britansku industriju te predstavlja vrhunac višemjese?ne suradnje s Nissanom, tvrtkom Envision AESC i britanskom vladom na dovršavanju ovog projekta transformacije.

Ponosni smo što smo klju?ni dionik ovog 80 milijuna funti vrijednog infrastrukturnog projekta (vjerojatno prvog takvog u Ujedinjenoj Kraljevini) usmjerenog na proizvodnju, potrošnju i skladištenje energije s pomo?u namjenske mikromreže.

Zalažemo se za to da Sunderland do 2040. godine postane uglji?no neutralan grad, a elektrifikacija je klju?na stavka te vizije. Današnjom objavom Sunderland postaje središte proizvodnje elektri?nih vozila u Europi. Time ujedno potvr?uje našu nepokolebljivu vjeru u njegovu sposobnost da predvodi elektri?nu revoluciju u suradnji s privatnim sektorom i vladom, realizira projekte od nacionalne važnosti, stvori nova radna mjesta, osigura napredak za naše ljude i tvrtke te uza sve to pruži ?iš?u, zeleniju mobilnost.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com