Nova Opel Zafira Life: ?etvrta generacija

0
255
2019 Opel Zafira Life

Privla?ni, svestrani i prakti?ni jednovolumeni nose naziv Zafira. Dvadeset godina nakon po?etka ove pri?e o uspjehu i prve generacije, stiže nastavak u obliku novorazvijene ?etvrte generacije.

Opel Zafira Life udobno je višenamjensko vozilo (MPV) koje je i zabavno voziti, a njema?ki ?e ga proizvo?a? automobila ponuditi u tri dužine prilago?ene zahtjevima kupaca: maloj (S) od 4,60 m, srednjoj (M) od 4,95 m i velikoj (L) dužine 5,30 m – pri ?emu svaka od njih dolazi s maksimalno devet sjedala. Verzija S Zafire Life otprilike je deset centimetara kra?a od trenuta?ne Zafire, dok je L otprilike 65 cm duži i time gotovo jednako velik kao Vivaro Combi. Zafira Life tako pokriva do tri segmenta vozila i predstavlja novi standard me?u višenamjenskim vozilima s ve?im brojem sjedala.

Zafira Life zadovoljava sve zahtjeve – od svestranog interijera, velike udobnosti i profinjenih sustava pomo?i namijenjenih voza?u, do revolucionarnog informacijsko-multimedijskog sustava, head-up displaya i aktivnog tempomata utemeljenog na kameri/radaru. Taj je sigurnosni koncept dobio maksimalnih pet zvjezdica od Euro NCAP-a. Napredna tehnologija spojena je s tipi?nim Opelovim elementima dizajna, uravnoteženim proporcijama i kratkim prevjesima. Voza? i suvoza? mo?i ?e uživati u dvodijelnom panoramskom krovu i prozoru koji se može otvarati na poklopcu prtljažnika. Opel Zafira Life imat ?e svjetsku premijeru na Sajmu automobila u Bruxellesu 18. sije?nja 2019. (dani za javnost od 19. do 27. sije?nja 2019.). Knjige narudžbi otvaraju se u velja?i.

Za najbolje držanje klizavih podloga Zafira Life opremljena je naprednom kontrolom proklizavanja IntelliGrip. Od po?etka prodaje mo?i ?e se naru?iti i verzija s pogonom 4×4. Sustav pogona na sve kota?e konstruirali su stru?njaci za off-road vožnju tvrtke Dangel. Opel ?e po?etkom 2021. ponuditi posve elektri?nu verziju – još jednu stepenicu na putu elektrifikacije ove robne marke.

Novom Zafirom Life Opel nastavlja implementaciju svog strateškog plana PACE!. Do kraja 2020. ovaj ?e njema?ki proizvo?a? na tržištu predstaviti ukupno osam novih ili osvježenih modela, uklju?uju?i i novu generaciju prodajnog hita Corse. Tvrtka prije svega ulaže u profitabilne tržišne segmente koji bilježe rast i masovnu prodaju. Opel ?e uskoro imati jedan od najmla?ih portfelja od svih velikih proizvo?a?a.

Jedan model, tri veli?ine: Zafira Life za svaku namjenu

Zafira Life “Small” natje?e se s kompaktnim jednovolumenima, ali nudi znatno više prostora za do devet putnika, što je nenadmašno u toj klasi. Krasi je i mali krug okreta (11,3 m), dobro upravljanje i dvoja elektri?na klizna vrata kojima upravlja senzor a otvaraju se pokretom noge sli?no kao poklopac prtljažnika Astre Sports Tourer i Insignije Sports Tourer, što je tako?er jedinstveno u segmentu. Zafira Life “Medium” (kao i Zafira Life “L”) ima me?uosovinski razmak od 3,28 m (duži 35 cm), a time i više prostora za noge stražnjih putnika, što je ?ini konkurentom srednje velikim jednovolumenima iz D segmenta tržišta. U usporedbi s konkurencijom, Opel nudi i ve?i otvor prtljažnika, što zna?i lakši pristup pri utovaru i istovaru kao i ve?u nosivost od više od jedne tone. Zafira Life “Large” konkurira još ve?im jednovolumenima.

Na tom tržišnom segmentu vlada velika potražnja za modernim i dobro opremljenim shuttleovima, pa Opel zato nudi kožna sjedala na aluminijskim šinama koje kod svih verzija Zafire Life omogu?uju laku i potpunu prilagodbu. Dostupne su konfiguracije s pet, šest, sedam ili osam kožnih sjedala. Preklapanjem naslona suvoza?kog sjedala mogu? je prijevoz predmeta dugih do 3,5 m. Preklapanjem tre?eg reda sjedala pove?ava se kapacitet prtljažnika Zafire Life „S“ na 1500 litara (do razine krova), a uklanjanjem sjedala (koja se potom lako vra?aju) ukupna zapremina prtljažnika raste na ?ak 3397 litara.

Luksuzna razina opreme „Lounge“ dostupna je za verzije s dugim me?uosovinskim razmakom – sprijeda su sjedala opremljena funkcijama masaže i elektri?nog grijanja, iza su ?etiri pomi?na kožna sjedala svako sa sjednim dijelom širine 48 cm. VIP putnici mogu sjediti i okrenuti jedni prema drugima i uživati u prostoru za noge. Pomi?ni stol može se sklopiti i pružiti dodatni prostor za pohranu manjih predmeta. Putnici mogu puniti svoje mobilne ure?aje putem 230-voltnog priklju?ka.

Ve?ina verzija Zafire Life niže su od 1,90 m, pa tako mogu koristiti uobi?ajene podzemne garaže, što je važno ako ih se želi koristiti kao hotelske shuttleove.

Pod kontrolom: head-up display, upozorenje na mogu?i frontalni sudar i stražnja kamera

Novo Opelovo višenamjensko vozilo nudi brojne pomo?ne sustave namijenjene voza?u. Kamera i radar nadziru podru?je ispred vozila – sustav ?ak prepoznaje pješake koji prelaze cestu i može pokrenuti manevar ko?enja u nuždi pri brzinama do 30 km/h. Inteligentni tempomat prilago?ava brzinu vozilu ispred i automatski usporava te ako je potrebno može smanjiti brzinu na 20 km/h. Pomo? pri držanju prometne trake i upozorenje na umor voza?a upozoravaju voza?e ako su proveli previše vremena za upravlja?em i trebaju odmor. Pomo? za duga svjetla, koja automatski mijenja duga i kratka svjetla, aktivira se pri brzini ve?oj od 25 km/h. U tom je tržišnom segmentu jedinstven i head-up display u boji koji prikazuje brzinu, udaljenost od vozila ispred i navigaciju.

Tijekom 2019. godine Zafira Life ?e ponuditi i telemati?ki servis Opel Connect. Korisne funkcije kao što je navigacija uživo (Live Navigation) s informacijama o prometu u stvarnom vremenu i mogu?noš?u poziva pomo?i na cesti i u hitnom slu?aju dodatno su jamstvo sigurnosti voza?a i putnika. Pomo? se može zatražiti u sekundi pomo?u crvenog gumba. Ako se aktiviraju zateza?i sigurnosnih pojaseva ili zra?ni jastuci, poziv u hitnom slu?aju uspostavlja se automatski.

Dobra sveobuhvatna vidljivost osobito je važna kod velikih vozila, npr. u uskim ulicama ili prilikom skretanja u gradskim podru?jima. Radarski senzori u prednjim i stražnjim odbojnicima upozoravaju voza?a na prepreke prilikom svih vrsta parkiranja. Slika sa stražnje kamere prikazuje se na unutrašnjem retrovizoru ili zaslonu dijagonale 17,8 cm – na potonjem uz vidljivost koja obuhva?a 180 stupnjeva iz pti?je perspektive.

Veliki dodirni zaslon dijagonale 17,8 cm dolazi s informacijsko-multimedijskim sustavima Multimedia i Multimedia Navi. Oba nude integraciju s mobitelom preko platformi Apple CarPlay i Android Auto. Multimedia Navi dodatno donosi europsku navigaciju s 3D prikazom. Zanimljive to?ke u velikim gradovima prikazane su u “Full HD” kvaliteti. Mogu?e je podesiti da se zemljopisne zna?ajke uz rutu na putovanjima po otvorenim cestama prikazuju vrlo realisti?no. Zahvaljuju?i servisu Opel Connect, navigacijski sustav obuhva?a informacije o prometu u stvarnom vremenu za najnovije stanje na cestama. Sa svim razinama opreme dostupan je snažan audiosustav – u verziji s vrha ponude putnici mogu uživati u vrhunskoj akustici ?ak deset zvu?nika.

• Višenamjensko vozilo nove generacije
• Jedan model, tri veli?ine, svaki s do devet sjedala
• Zanimljiv dizajn i uravnotežene proporcije
• Udobnost kao u dnevnom boravku s pomi?nim kožnim sjedalima i panoramskim krovom
• Elektri?na vrata otvaraju se u sekundi pokretom noge
• Svjetska premijera na Sajmu automobila u Bruxellesu 18. sije?nja 2019., a knjiga narudžbi otvara se u velja?i
• Godine 2021. o?ekuje se posve elektri?na Zafira Life

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com