Nove ili bolje gume svakako ugradite straga

0
4153

Mnogi ‘stru?njaci’ potpuno pogrešno zagovaraju tezu prema kojoj je nove ili bolje gume, neovisno o vrsti pogona, bolje ugraditi sprijeda, jer ne razumiju dinamiku automobila. Naime, ?ak i kod automobila s prednjim pogonom, kakvih je više od 80 posto na našim cestama, nove ili bolje gume potrebno je ugraditi straga.

To pravilo je dokazano i vrijedi za sve vrste pogona automobila, neovisno šalje li motor snagu na prednje, stražnje ili sva ?etiri kota?a. Stražnje gume imaju klju?nu ulogu u stabilnosti vozila, pa stare ili starije gume na stražnjoj osovini mogu izazvati opasan gubitak kontrole.

U trenutku kad do?e do pojave preupravljanja lošije gume straga drasti?no ?e smanjiti mogu?nost povratka kontrole nad automobilom pa ?ak postoji velika mogu?nost da niti ESP ne?e uspjeti potpuno ublažiti zanošenje stražnjeg dijela vozila. Povratak kontrole nakon pojave preupravljanja posebno je težak u slu?aju automobila s prednjim pogonom što je dodatan argument u korist tezi da se nove ili bolje gume trebaju ugraditi straga.

‘Stru?njaci’ koji zagovaraju tezu da nove ili bolje gume treba ugraditi sprijeda referiraju se na bolju ko?ionu silu i kvalitetniji prijenos snage na podlogu, ali upravo u tome i leži najve?a opasnost, jer se stje?e lažan dojam sigurnosti pa je vožnja automatski brža nego što bi trebala biti.

Kad su sprijeda ugra?ene lošije gume, voza? ?e automatizmom prilagoditi brzinu informacijama koje dobiva s volana i osje?ajem kvalitete prijenosa snage i performansi ko?enja, a bolje gume straga pazit ?e ga od opasnog gubitka kontrole nad automobilom.

Ako se želite uvjeriti kako se ponaša automobil u obije varijante, pogledajte službeni video jednog od najboljih gumara na svijetu – tvrtke Michelin.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com