U kojim su zemljama kupci najviše izloženi riziku kupovanja automobila s vra?enom kilometražom?

0
685

Voza?i obi?no mijenjaju svoje automobile svakih 3 do 5 godina. To zna?i da kupujemo automobil dva puta u deset godina ili ?ak i ?eš?e, a svaki se puta rizik od prevare ponavlja.

Nedavno je platforma s povijestima automobila carVertical pokušala otkriti kako se stopa prevara s kilometražom razlikuje od zemlje do zemlje. Tvrtka je provela istraživanje na gotovo 900 000 provjera povijesti automobila obavljenih u 2021. godini. Dobiveni rezultati pokazuju rasprostranjenost lažnih o?itanja kilometraže. No, neke druge stvari koje su pronašli mogle bi vas iznenaditi!

Vra?anja kilometraže naj?eš?a su u srednjoj i isto?noj Europi

Na temelju podataka, ?ini se kako je skidanje kilometara naj?eš?e u Latviji. Više od 24% vozila provjerenih na carVerticalu u ovoj zemlji imalo je izmijenjena o?itanja kilometraže. Ovaj zapanjuju?i broj sugerira da svaki ?etvrti kupac rabljenih automobila u Latviji dobiva automobil s kojim su neovlašteno postupali kriminalci.

Drugo mjesto po najve?em udjelu prevara s kilometražom drži Rumunjska. Svaki peti rabljeni automobil ili gotovo 20% automobila provjerenih na carVerticalu u Rumunjskoj imalo je problema s kilometražom.

Ni situacija u drugim balti?kim zemljama ne izgleda baš najbolje: Estonija je na tre?em mjestu po najve?em udjelu rabljenih automobila s vra?enom kilometražom, dok je Litva ?etvrta. Rusija i Ukrajina tako?er su me?u zemljama s ve?im postotkom vozila s lažnim mjera?em kilometraže.


S druge strane, situacija u nekim zemljama srednje i južne Europe izgleda mnogo bolje, ali ?ak i na ?istijim tržištima i dalje postoji veliki broj automobila s vra?enom kilometražom. Svaki deseti rabljeni automobil provjeren na carVerticalu u ?eškoj, Slova?koj, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji imao je prevaru s kilometražom. U me?uvremenu, udio automobila s vra?enom kilometražom u Poljskoj i Ma?arskoj dosegao je 12, odnosno 14%.

Kolateralna žrtva za europsko gospodarstvo

Voditelj odjela za komunikacije u carVerticalu g. Matas Buzelis napominje da problemi s transparentnoš?u u Europi godišnje koštaju milijarde eura. Ljudi misle da dobivaju dobru ponudu kupuju?i jeftino, ali u stvarnosti, ako automobil ima sumnjivu povijest, na kraju ?e potrošiti puno više na popravke.

„Glavni izvori rabljenih automobila za isto?noeuropsko tržište su Njema?ka, Francuska, Belgija, Nizozemska i Italija. Prekograni?ne transakcije automobila su najrizi?nije jer se upravo tu naj?eš?e krivotvore o?itanja kilometraže. Skidanje kilometraže na automobilu je tzv. nevidljivi zlo?in. Prema nekim znanstvenim istraživanjima, zbog toga nastaje ekonomska šteta ve?a od 9 milijardi eura godišnje, i to samo u Europi”, pojašnjava Buzelis.

Problem je u tome što vlasti ne mogu u?inkovito pratiti kriminalce koji su skinuli kilometražu, a postavlja se i pitanje zakona koji propisuju kazne za takve prekršaje. Iako su neke zapadnoeuropske zemlje poznate po velikim nov?anim, pa ?ak i zatvorskim kaznama za prevarante, obi?no nema dovoljno resursa za rješavanje takvih problema na slabijim tržištima gdje je dob automobila prosje?no starija.

Automobile s lažnim o?itanjima kilometraže mnogo je teže prodati

Prošla godina bila je izazovna godina za automobilsku industriju zbog aktualne krize s poluvodi?ima. Nitko se nije htio riješiti automobila koje su uzeli na leasing jer nije bilo drugog vozila s kojim bi ga zamijenili. Kupci rabljenih automobila i dalje se bore sa zna?ajnim nedostatkom automobila bez mana na tržištu rabljenih automobila.

Prema carVerticalu, do kraja 2022. i dalje ?e nas mu?iti isti problemi. Buzelis isti?e koliko je važno provjeriti povijest automobila prije kupnje rabljenog vozila. „Istina je da su poreme?aji u lancu opskrbe posljednjih nekoliko godina utjecala na sve manji broj vozila bez mane. Me?utim, to nije razlog da se ne odlu?ite na taj korak. Provjera povijesti automobila može ukloniti mnoge uobi?ajene prevare s kojima ?ete se susresti na tržištu, od kojih je prevara s kilometražom me?u naj?eš?ima.”

Ne samo da su vozila s lažnim mjera?em kilometara teža i skuplja za održavanje, ve? mogu biti i vrlo teška za prodati po originalnoj cijeni ili ?ak jeftinije. Kako kaže stru?njak za automobile, kupci ?esto preplate automobile s neto?nim o?itanjima mjera?a kilometara, i to do 25%. A kako transparentnost na tržištu raste, prodaja takvog automobila bit ?e sve teža.

Klikom na OVAJ LINK na svom omiljenom auto portalu www.autopress.hr možete ostvariti 15 % popusta prilikom kompletne provjere automobila u sklopu CarVertical izvješ?a u kojem ?ete imati uvid u zapise o kilometraži, prethodnim nesre?ama…

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com