Novi Peugeot 308 i 308 SW: nove svjetlosne tehnologije

0
608

Izme?u pojave vozila Peugeot Type 1 1889. godine i predstavljanja novih modela Peugeot 308 i 308 SW svjetlosni potpis marke sa znakom lava neprestano se razvijao u pogledu tehnologije, funkcionalnosti i dizajna.

Prednja i stražnja svjetla postala su klju?ni elementi vozila. Ona su primjer tehnologije u službi dizajna i, obrnuto, dizajna u službi tehnologije. Iako su prvenstveno osmišljena radi sigurnosti (osvjetljenje, signalizacija), postala su sastavni element identiteta modela marke Peugeot koji ih ?ini prepoznatljivima na prvi pogled.

Kad je 2012. predstavljena tehnologija LED odnosno tehnologija dioda koje emitiraju svjetlost, to je ozna?ilo potpunu revoluciju za mogu?nosti osvjetljenja kao i za oblik svjetlosnih jedinica. Zahvaljuju?i svojoj snazi i kompaktnosti, LED svjetla dizajnerima daju više slobode prilikom stvaranja svjetlosnih elemenata jer ona ukidaju ograni?enja ranijih tehnologija (halogenska i ksenonska svjetla) u pogledu oblika i veli?ine te im u pravom smislu rije?i omogu?uju da se poigraju svjetlima.

U tehnološkom pogledu, svjetlost koju stvaraju LED svjetla ?ini se bijela, kao i kad je rije? o ksenonskim svjetlima. Me?utim, ta je svjetlost plavi?asta i prolazi kroz sloj fosfora koji upija ve?inu tonova iz plavog spektra te LED svjetlu daje specifi?nu bjelinu.

Osim ?injenice da im je vijek trajanja 10 do 15 puta duži nego halogenskim svjetlima, LED svjetla imaju nisku potrošnju elektri?ne energije, što doprinosi smanjenju emisija CO2 novih modela Peugeot 308 i 308 SW.

Zahvaljuju?i LED tehnologiji nove modele Peugeot 308 i 308 SW krasi karakteristi?an svjetlosni potpis Marke. To je razlog zašto se prednosti tehnologije LED primjenjuju na svim izvedbama, ve? od prve razine opreme.

U izvedbi GT,novi modeli Peugeot 308 i 308 SW opremljeni su podesivim svjetlima s potpunom matri?nom LED tehnologijom koja se naziva Peugeot Matrix LED Technology.

Sastoje se od tri elementa:

• Funkciju dnevnih svjetala ispunjava LED svjetlosni potpis koji podsje?a na o?njake lava, koji je Peugeot u svoju gamu uveo 2018. modelom Peugeot 508.

• Kratka svjetla sastoje se od ?etiri LED žarulje koje zajedno stvaraju dovoljno jak svjetlosni snop.

• Funkciju dugih svjetala ispunjava matri?ni modul koji se sastoji od 12 LED žarulja i ?iji se svjetlosni snop sjedinjuje sa svjetlosnim snopom kratkog svjetla. U tom se kontekstu o?ituje prilagodljivost sustava, s obzirom na to da se dvadeset modula pali, gasi i pojedina?no neprestano prilago?ava svoju snagu osvjetljenja ovisno o vanjskim uvjetima.

Kamera smještena u gornjem dijelu vjetrobranskog stakla analizira okolinu kako bi se prilagodilo osvjetljenje i intenzitet razli?itih LED žarulja od kojih se sastoji matrica. Svjetlosni snop stoga se automatski prilago?ava kako bi osvjetljenje bilo optimalno što omogu?uje da duga svjetla ostanu postojana, a da se pritom nikad ne zaslijepe drugi voza?i.

Prilikom približavanja drugom vozilu (pretjecanje ili vožnja iza drugog vozila) u no?nim uvjetima, novi modeli Peugeot 308 i 308 SW analiziraju i prate ponašanje drugog vozila. Svjetlosni segmenti dugih svjetala gase se u blizini prepoznatog vozila kako bi se stvorio tamni tunel tako da se voza?a u drugom vozilu ne zaslijepi, a okolina pritom ostaje dovoljno osvijetljena.

Osim što osigurava optimalnu osvijetljenost i pritom nikad ne zasljepljuje druge voza?e, Peugeot Matrix LED Technology na novim modelima Peugeot 308 i 308 SW omogu?uje automatsko prebacivanje izme?u razli?itih na?ina osvjetljenja ovisno o vanjskim uvjetima.

Na?in rada za gradsku vožnju: kad se vozilo kre?e brzinom od 0 do 50 km/h uklju?ena su kratka svjetla.

Na?in rada za vožnju na otvorenoj cesti: pri vožnji brzinom od 50 do 110 km/h uklju?ena su duga prednja svjetla. Osvjetljenje dakle doseže svoj stopostotni potencijal.

Na?in rada za vožnju autocestom: ako je brzina kretanja ve?a od 110 km/h, i to minimalno tijekom 5 sekundi, svjetla Peugeot Matrix LED Technology mijenjaju kut svjetlosnog snopa (+0,4%) kako bi se osvijetlila što ve?a površina ispred vozila, a da se pritom, dakako, ne zaslijepe drugi voza?i. Ako vozilo dulje od 5 sekundi vozi brzinom manjom od 90 km/h, svjetlosni snop vra?a se na prvotni nagib.

Prednja svjetla Peugeot Matrix LED povezana su sa stražnjim LED svjetlima ukrašenim trima linijama koja su karakteristi?ne za nove modele Peugeot 308 i 308 SW.

Te su linije sastavni dio dizajna stražnjeg kraja vozila i njihova jedinstvenost ?ini nove modele Peugeot 308 i 308 SW prepoznatljivim na prvi pogled i u pogledu prednjeg i u pogledu stražnjeg dijela vozila.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com