Opel Rocks e premijera: novo e-vozilo za nova vremena u gradu

0
476

Njema?ki proizvo?a? automobila Opel danas predstavlja prvi SUM. Novi Opel Rocks e predstavlja održivu urbanu mobilnost (Sustainable Urban Mobility). Ulazni model elektri?nog vozila odgovara na trenuta?ne zahtjeve mobilnosti nude?i elektri?nu mobilnost sa zaštitom od vjetra i kiše – progresivno, odvažno i ?isto, tipi?no Opelovski: u skladu s duhom vremena. U Njema?koj njime mogu upravljati ve? i mladi s 15 godina i voza?kom dozvolom kategorije AM1. Ovim 2,41 metra kratkim dvosjedom Opel nastavlja svoju ofenzivu elektrifikacije. Njema?ki proizvo?a? automobila širi svoju ponudu modela baterijsko-elektri?nim SUM vozilom ispod segmenta Corse-e kojega si može priuštiti gotovo svaki voza?, od po?etnika do onih koji svaki dan voze gradom.

Cijena osnovnog modela Opel Rocks e u Njema?koj bit ?e manja od cijene malog automobila, a mjese?ni trošak leasinga bit ?e sli?an cijeni mjese?ne karte za lokalni javni prijevoz. Rocks e bit ?e dostupan za narudžbe putem interneta ili kod odabranih ovlaštenih Opel partnera od jeseni u Njema?koj – uvo?enje na druga tržišta planirano je u 2022. godini.

„Naš novi Opel Rocks e beskompromisan je u svakom pogledu. Dizajn je odvažan i ?ist, a dimenzije su mu krajnje kompaktne. Naš SUM vozi isklju?ivo na struju i cijena je nenadmašna. Rocks e omogu?ava pametnu i funkcionalnu elektri?nu mobilnost svakome i privu?i ?e mnogo pažnje,” kaže direktor prodaje i marketinga Opela Stephen Norman.„Opel je jednostavno ‘menschlich’ i pristupa?an – Rocks e to dodatno dokazuje.”

Moj prvi Opel: pametna, extra-cool mobilnost u gradu

Novi Opel Rocks e jednostavno je druk?ij:malo vozilo sa stilom za dvoje, koje treba malo prostora u gradu i bez emisije ispušnih plinova. Najbolje od svega, Rocks e je dug samo 2,41 metara, širok 1,39 m (bez vanjskih zrcala) i teži tek 471 kilogram (uklj. bateriju) što zna?i da je službeno kategoriziran kao lako motorno vozilo. U Njema?koj, tinejdžeri ve? od 15 godina starosti1 smiju upravljati njime uz voza?ku dozvolu kategorije AM. Odgovaraju?a izmjena zakona stupila je na snagu 2021. i to zna?i da taj propis sada vrijedi širom Njema?ke. Zakonodavac tako podržava potrebe mladih za mobilnoš?u, posebno kao sredstvo odlaska u školu ili do mjesta studiranja. Novi Opel Rocks e savršeno igra tu ulogu.

Pametno rješenje kojim Opel ulazi u segment elektri?ne mobilnosti nudi doseg do 75 kilometara prema WLTP-u2 i tu udaljenost možete prelaziti brzinom do 45 km/h. Zbog toga je idealan za svakodnevni gradski promet – ne samo za mlade voza?e, ve? i za one koji žele putovati od doma do gradskog središta bez emisije ispušnih plinova i bez dugotrajnog traženja mjesta za parkiranje na odredištu. Kota?i veli?ine 14” i svega 7,20 m potrebnih za okretanje ?ine Rocks e idealnim za grad jer savladava oštre zavoje i stane na mala mjesta za parkiranje.

Baterija od 5,5 kWh kojom Opel Rocks e raspolaže u potpunosti se puni za približno 3,5 sata iz svake standardne uti?nice u ku?anstvu. Pripadaju?i, tri metra dugi kabel za punjenje stalno se nalazi u SUM-u i jednostavno se izvla?i iz suvoza?evih vrata kada je potreban. Opel nudi adapter za punjenje na javnim punionicama.

SUM sa stilom: vrata s otvaranjem u suprotnim smjerovima i Opel vizir

Rocks e ima Opel vizir lice brenda te LED prednja svjetla i pokaziva?e smjera. Vrata su identi?na na obje strane ?ime se poja?ava njegov odvažan i ?ist izgled. Suvoza?eva vrata otvaraju se zakretanjem prema naprijed kao i ina?e, dok se voza?eva vrata zakre?u unatrag, u suprotnom smjeru. Prednji i stražnji elementi karoserije tako?er su sli?ni.

Unutra, dva sjedala pomaknuta su jedno u odnosu na drugo tako da suvoza? ima komforan prostor za noge, a voza? može pomicati sjedalo naprijed odnosno natrag. Prostora po visini ima dovoljno, ?ak i za one više od 1,90 m. Osim toga, unato? kompaktnim mjerama, novi Rocks e nudi zapremninu prostora za prtljagu do 63 litre u suvoza?evom prostoru za noge kao i pametnu kuku za torbu za kupovinu XXL veli?ine.

Plo?a s instrumentima zadovoljava uvjete moderne, mlade generacije: jasna je i fokusirana na bitno. Zaslon prikazuje brzinu, na?in vožnje (D – naprijed, N – prazan hod, R – unatrag), razinu napunjenosti baterije, preostali doseg i broj prije?enih kilometara. Prakti?ne pojedinosti uklju?uju drža? pametnog telefona na središnjoj konzoli. Usluge kao što je aplikacija „myOpel” pružaju dodatne prakti?ne informacije.

Zahvaljuju?i kompaktnim mjerama i velikim prozorima, Opel Rocks e osigurava voza?ima dobru vidljivost u svim smjerovima. Svijetlu, ugodnu atmosferu u unutrašnjosti osigurava standardni panoramski stakleni krov – što je neobi?no za vozilo u ovoj cjenovnoj kategoriji. Rocks-e je dostupan u tri razine opreme: kao Opel Rocks-e, Opel Rocks e „Klub” i Opel Rocks e „TeKno”.

Ime „Rocks” dio je tradicije njema?kog proizvo?a?a automobila. Sve do nedavno, Opel ADAM Rocks i Opel KARL Rocks dodavali su brendu posebnu dozu stila – uz specifi?nu razinu opremljenosti s atraktivnim dodacima za svakodnevnu vožnju kroz urbanu džunglu. Novi Opel Rocks e još je bolje prilago?en za korištenje u gradovima. Potpuno elektri?nog pogona, bez emisije ispušnih plinova i gotovo ne?ujan, novi je model dobar za savjest kao i za okoliš.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com