Objavljen crveni alarm – Snijeg ?e zamesti Hrvatske ceste

0
233

Prema prognozi DHMZ-a tijekom cijelog tjedna o?ekuje se obilniji snijeg u svim dijelovima zemlje, a naro?ito u Gorskom kotaru i Lici uz mogu?nost jakih do olujnih udara vjetra u gorskim i podvelebitskim dionicama. Obzirom na vremenske prilike te mogu?nost pojave ledene kiše, apeliramo na voza?e na poseban oprez. Ekipe zimske službe Hrvatskih autocesta d.o.o. spremne su za zimske uvjete na autocestama, u službi koja traje 24 sata, 7dana u tjednu, sudjeluje ukupno 800 radnika i 183 teretnih i specijalnih vozila (posipa?i, snježni plugovi, ralice do 4,8m širine, bo?ne ralice, bo?ni odbaciva?i snijega). HAC-ovi timovi u zimskom periodu održavaju 28 milijuna m2 asfaltnih površina, odnosno 1100 km autocesta.

Preporuka voza?ima u zimskim uvjetima je ne pretjecati ralice na autocestama. Dok traju snježne padaline brzinu vožnje potrebno je prilagoditi trenutnim uvjetima i ograni?enjima na autocesti i svakako prije kretanja na put, molimo korisnike da provjere stanje na cestama.

Autocestu u stanje pune prohodnosti mogu?e je dovesti tek po prestanku padalina.

Za vrijeme snježnih padalina uloga zimske službe je osigurati prohodnost, što u situacijama obilnijih snježnih padalina podrazumijeva i do 10 cm snijega na kolniku. To svakako ne zna?i da se snijeg ne uklanja odmah s po?etkom snježnih padalina ve? se po prolasku ralice za vrijeme padalina stvara novi snježni pokriva?, a koji se ?isti odmah u slijede?em ciklusu.

Voza?i ?esto negoduju da nisu vidjeli ralice na cesti, me?utim kada bi ralica bila vidljiva svakom voza?u tada bi prometovanje autocestom bilo nemogu?e – nastao bi kolaps.

?esto se doga?a da pojedini voza?i pretje?u ralice, a da nisu ni svjesni koliko je takav poduhvat riskantan i opasan. ?injenica je da voza?i podcjenjuju vremenske uvjete i odlaze na put nespremni. Vožnja u zimskim uvjetima zahtijeva stanovitu vještinu i iskustvo, ali uz prikladnu zimsku opremu ve?ina problema i zastoja bila bi kudikamo manja. Voza?i moraju biti svjesni zakonske obveze zimske opreme te da cesta dok snijeg pada ne može biti „crna“ – jer to ne može osigurati niti jedna zimska služba u drugim državama sa sli?nim klimatskim uvjetima.

Poseban problem stvaraju teglja?i bez zimske opreme te su ujedno i opasnost za sve korisnike autocesta, dok zimskoj službi isti u mnogo?emu otežavaju rad. U situaciji kada se samo jedan teglja? preprije?i na autocesti, ralica ne može pro?i , samim time niti o?istiti svoju dionicu, a ne može se niti okrenuti te se stvara kolona, što dovodi do zastoja u prometu. Preprije?eni teglja? prvo treba ukloniti s kolnika i tek onda nastaviti ?iš?enje snijega, a za navedeno je potrebno vrijeme. U zimskim uvjetima vremena je potrebno više nego uobi?ajeno. Jedno vozilo bez zimske opreme na autocesti ugrožava i zna?ajno usporava promet i djelovanje zimske službe. Još jednom podsje?amo da je na zimskim dionicama autocesta obvezna zimska oprema.

Kako bi svi korisnici autocesta bili na vrijeme informirani o stanju u prometu i mogu?im izvanrednim doga?ajima, a naro?ito u vrijeme zimskih uvjeta na cestama, sve informacije redovito se objavljuju putem redovitih izvješ?a HAK-a i na web stranici Hrvatskih autocesta d.o.o. (HAC) – Stanje na autocestama.

Ne kre?ite na put bez propisane zimske opreme

Prilagodite brzinu vožnje trenutnim uvjetima na cesti i ograni?enjima

Držite sigurnu udaljenost od vozila ispred vas. Da biste mogli na vrijeme reagirati na iznenadne situacije potrebno je pove?ati razmak od vozila ispred vas

Izbjegavajte naglo ko?enje

Nemojte raditi nagle pokrete (trzaje) upravlja?em, jer može do?i do zanošenja vozila.

Pri pokretanju vozila na snijegu lagano otpuštajte papu?icu kva?ila i postepeno dodajte gas. Ukoliko do?e do proklizavanja oduzmite gas.

Nemojte pretjecati ralice, ukoliko se vozite iza ralice, držite ve?i razmak izme?u ralice i Vašeg vozila.

Posebno oprezno vozite preko mostova i vijadukata.

Provjerite vremenske uvjete i stanje na cesti prije kretanja na put. Tijekom putovanja, uvijek se informirajte putem radija (informacije o stanju u prometu) o trenuta?noj situaciji na cesti.

HAC

Svakako pro?itajte i slijede?e ?lanke:

Nau?ite kako sigurno voziti u zimskim uvjetima

Ovo je Top 5 opasnih mitova o vožnji u zimskim uvjetima

Ovo je osam klju?nih savjeta za sigurnu vožnju u otežanim uvjetima

Kako ispravno ukloniti led s automobilskog stakla?

Trik kako da vam se stakla u autu ne zamagle

Evo odgovora na 5 klju?nih pitanja za zimske gume 

Evo gdje je u Hrvatskoj obavezna zimska oprema od 15.11.

Evo kakva je zimska oprema propisana u inozemstvu

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com