Objavljeni javni pozivi za jednokratne državne potpore brodarima i prijevoznicima

0
288

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je u srijedu javne pozive za dodjelu potpora male vrijednosti za pomo? pogo?enim poduzetnicima u prometnom sektoru, brodarima i prijevoznicima, za što je predvidjelo ukupno 60 milijuna kuna.

Rije? je o nastavku mjera pomo?i prometnom sektoru s ciljem ublažavanja posljedica pandemije, navode u priop?enju iz Ministarstva te dodaju da je dodjelu tih potpora odobrila na prošlotjednoj sjednici Vlada za pogo?ene sektore, me?u kojima je upravo najpogo?eniji prometni sektor odnosno povremeni prijevoznici i brodari.

Dva poziva koje je objavilo Ministarstvo namijenjena su stoga poduzetnicima koji obavljaju povremeni prijevoz putnika (brodari putni?kih brodova za jednodnevna i višednevna turisti?ka putovanja u nacionalnoj plovidbi) i koji su povezani s djelatnostima pomorskog i obalnog prijevoza putnika, putni?kih agencija i touroperatora. Pozivi traju do 1. studenog 2021.

Visina potpore na koje mogu ra?unati, kako se navodi u oba poziva, nije viša od utvr?enih prihvatljivih troškova poslovanja poduzetnika u promatranom razdoblju, pri ?emu za brodare ukupni iznos potpore po prijevoznoj jedinici ne može biti ve?i od 25 tisu?a kuna, a za povremene prijevoznike ovisi o kategoriji vozila s kojima rade.

Tako za osobni automobil M1 kategorije (kapaciteta 7+1; 8+1 putni?ko mjesto ra?unaju?i i mjesto voza?a) iznos potpore ne može biti ukupno ve?i od 3.000 kuna po prijevoznoj jedinici, dok za autobuse odnosno vozila M2 i M3 kategorije iznos potpore ne može ukupno biti ve?i od 7.000 kuna po vozilu.

Svi poduzetnici ?e te potpore mo?i ostvariti uz više uvjeta, me?u kojima su i oni da im je odlukom stožera ograni?eno poslovanje, da ne koriste nijednu drugu potporu ili mjeru nadoknade opravdanih troškova poslovanja te da imaju pad prihoda u 2020. i u 2021. od najmanje 75 posto u odnosu na 2019.

Iz Ministarstva isti?u i da su to jednokratne i bespovratne državne potpore za nadoknadu dijela ili svih pla?enih troškova poslovanja brodarima i prijevoznicima kojima je zbog pandemije narušena gospodarska aktivnost, a o?ekuju da ?e to pridonijeti pokretanju i oporavku njihova poslovanja kako bi u ovu, ali i idu?u turisti?ku sezonu krenuli s pove?anom likvidnoš?u i smanjenim obvezama.

Te ?e potpore dodjeljivati do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2021. Iz Ministarstva još dodaju da su do sada kroz program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanih djelatnosti dodijelili više od 45 državnih jamstava u vrijednosti ve?oj od 145 milijuna kuna.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com