Održana velika ekološka akcija „?iš?enje bez granica“

0
160

Pomo?nik ministra dr.sc. Damir Trut je u nedjelju, 6. lipnja prisustvovao velikoj ekološkoj akciji „?iš?enje bez granica“

Ve? tradicionalno šestu godinu za redom, više od 200 ronilaca iz Hrvatske i Slovenije sudjelovalo je u velikoj ekološkoj akciji ?iš?enja podmorja Savudrijske vale, a akciji su se priklju?ili i sudionici VI. Me?unarodne dje?je ronila?ke eko patrole.

Pomo?nik ministra dr.sc. Damir Trut je u ime potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova izrazio zahvalnost organizatorima akcije i njihovom entuzijazmu, a naro?ito na ideji uklju?ivanja djece iz potresom pogo?enog podru?ja Sisa?ko-moslava?ke županije.

„Time je ova akcija dobila dodatnu humanitarnu notu. Temeljna zada?a sustava civilne zaštite je zaštita ljudi, materijalnih dobara i okoliša. Kako je cilj ove akcije ?iš?enje okoliša, Ravnateljstvo civilne zaštite pozdravlja ovu i sve sli?ne akcije, posebno ako su u pitanju mladi i djeca te ?e ih, kao i ovu, uvijek podržavati u ljudstvu i logisti?koj potpori“ – istaknuo je tom prilikom pomo?nik Trut.

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH uklju?ilo se u ovu humanitarnu i ekološku akciju pružaju?i logisti?ku pomo? kroz tehni?ke i ljudske resurse. Pripadnici Ravnateljstva civilne zaštite sudjelovali su u edukaciji najmla?ih i upoznali ih s civilnom zaštitom, a snage Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite pridružile su se samoj akciji ronjenja i ?iš?enja podmorja.

Ronioci Hrvatske i regije kao i EU okupili su se u inicijativi „Ronioci za Banovinu“ te su od prvog dana organizirali prikupljanje humanitarne pomo?i za nastradale u potresu pa se tako ove godine akciji ?iš?enja podmorja pridružilo više od 30 djece s podru?ja Banovine koja ?e zajedno s roniocima i uz stru?ni nadzor instruktora ronjenja ?istiti podmorje uz obalu u Kampu Veli Jože, Savudrija.

U eko patrolu se uklju?ilo više od 40 klubova i udruženja, javne vatrogasne postrojbe, civilna zaštita Republike Hrvatske i Republike Slovenije u cilju što ve?eg doprinosa zaštiti prirode i ?isto?i Jadranskog mora.

Eko patrola 2021. – ?iš?enje bez granica i VI. Me?unarodna dje?ja ronila?ka eko patrola održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, Ministarstva turizma i sporta, Ravnateljstva civilne zaštite, Grada Umaga, Grada Pirana i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost.

Osim ekološkog karaktera, eko patrola ima i edukativan u?inak te su djeca, sudionici VI. Me?unarodne dje?je ronila?ke eko patrole kroz edukativne programe u?ila o izgradnji boljeg odnosa prema moru i prirodi u budu?nosti, a se ciljem podizanja razine svijesti o važnosti o?uvanja okoliša i prirode te povezivanja svih generacija i susjednih zemalja radi zaštite prirode i o?uvanja ljepota Jadranskog mora.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com