Opel i službeno dio PSA grupe

0
216

S prvim kolovozom 2017. godine Opel je i službeno postao dio iznimno uspješne francuske PSA grupe te se potpuno izdvojio iz General Motorsa. Sad je sve formalno i pravno riješeno, ?ime je završen posao dogovoren po?etkom ožujka. Preuzimanje Opela otegnulo se više od o?ekivanja zbog teških pregovora sa sindikatima koji su se gr?evito borili za što ve?i broj zajam?enih radnih mjesta.

Francuzi su u zadnje vrijeme prili?no poduzetni pa PSA grupa najavljuje preuzimanje Protona i Lotusa. Uostalom, PSA grupa trenutno je peti najve?i proizvo?a? automobila na svijetu. Ako žele zadržati dobar rejting, svakako moraju napredovati i širiti se. Je li u svemu tome Opel bio dobra akvizicija pokazat ?e se ve? kroz dvije do tri godine.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com