Otkriveno pravo stanje hrvatskih prometnica

0
197

Hrvatski autoklub predstavio je rezultate istraživanja EuroRAP projekta provedenog 2016., uklju?uju?i predstavljanje nove karte rizika, snimku stanja 474 km državnih i lokalnih cesta u tri županije te rezultata za državnu cestu Sisak – Velika Gorica. Na konferenciji rezultate su predstavljali mr.sc. Krešimir Viduka iz Hrvatskog autokluba i dr.sc. Marko Ševrovi? s Fakulteta prometnih znanosti.
Hrvatski autoklub kao nositelj EuroRAP licence ovlastio je stru?ni tim s Fakulteta prometnih znanosti za provo?enje ovoga projekta, a zajedno s Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa ga i financira.
Mr.sc. Krešimir Viduka podsjetio je uvodno na sve dosadašnje aktivnosti EuroRAP projekta koje su do sada poduzete u Hrvatskoj.

Karta rizika obuhva?a kartografski prikaz rizika od nastanka prometne nesre?e utvr?enog na temelju broja prometnih nesre?a u odnosu na broj ostvarenih kilometara vožnje koji prije?u vozila. Prikaz je uklju?io prosje?ne i individualne razine rizika od nastanka nesre?a sa smrtnim i teškim posljedicama na mreži autocesta i glavnih državnih cesta u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2011. do 2015. Prema rije?ima dr. Ševrovi?a, na karti rizika 5 posto dionica svrstava se u kategoriju visokog rizika (jedna zvjezdica po EuroRAP metodologiji), 10 posto dionica u kategoriju srednje-visokog rizika (dvije zvjezdice), 20 posto dionica u kategoriju srednjeg rizika (tri zvjezdice), 25 posto dionica u kategoriju nisko-srednjeg rizika (?etiri zvjezdice) te 40 posto dionica u kategoriju niskog rizika (pet zvjezdica).

Nakon ceste Zagreb – Sisak (D30 i D36), o kojoj je napravljeno izvješ?e prošle godine, EuroRAP projekt krenuo je na jug i rezultati su loši. Promatrano je 19 dionica županijskih cesta na podruc?ju Lic?ko-senjske, Zadarske i Šibensko-kninske županije (ŽC5126, ŽC5140, ŽC5146, ŽC6011, Ž6021, ŽC6027, ŽC6040, ŽC6042, ŽC6273, ŽC6278, ŽC6055, ŽC6056, ŽC6069, ŽC6070, ŽC6071, ŽC6086, ŽC6091, ŽC6246 i ŽC6093) ukupne duljine 369,1 km.

Vec?ina pregledanih dionica županijskih cesta nalazi se u vrlo oštrom i oštrom zavoju (oko 58% pregledanih dionica), dok su umjereno oštri i lagani zavoji vec?ih promjera te dijelovi ceste u pravcu zabilježeni na preostalih 42% pregledanih dionica.
Tako?er, promatrano je 11 dionica lokalnih cesta na podruc?ju Lic?ko-senjske, Zadarske i Šibensko-kninske županije (LC59029, LC59133, LC59148, LC63055, LC63056, LC63104, LC63112, LC65032, LC65047, LC65054 i LC65066) ukupne duljine 105 km. Lijeva strana promatranih dionica lokalnih cesta (strana voza?a) adekvatno je zaštic?ena s postojec?im metalnim zaštitnim odbojnim ogradama na samo oko 1% pregledane trase ceste. Desna strana promatranih dionica lokalnih cesta adekvatno je zaštic?ena s postojec?im metalnim zaštitnim odbojnim ogradama na samo oko 5% pregledane trase ceste.

Rezultati su iskazani za voza?e i putnike u osobnim automobilima i motocikliste te na dijelu dionica i za pješake i bicikliste. Za voza?e i putnike u osobnim automobilima u Li?ko-senjskoj županiji ukupno je ?ak 98,9 posto odabranih dionica županijskih i lokalnih cesta ocijenjeno sa jednom ili dvije zvjezdice. U Zadarskoj županiji takva je ocjena prisutna na 77,5 posto dionica odabranih županijskih i lokalnih cesta a na cestama Šibenske županije koje su uklju?ene u testiranje, na 75,3 posto.

Osnovni uzroci smanjenja ocjena su nezašti?eni opasni završni elementi odbojnih ograda, nezašti?eni rasvjetni stupovi i stupovi vertikalne prometne signalizacije, opasni visoki nasipi, opasni odvodni kanali, opasni ?vrsti elementi uslijed ?ega imamo ceste koje ne opraštaju pogreške voza?ima, kazao je dr. Ševrovi?.

Procijenjeni troškovi nadogradnje i rekonstrukcije promatranih dionica županijskih i lokalnih cesta na podruc?ju Lic?ko-senjske, Zadarske i Šibensko-kninske županije iznose 42,7 milijuna kuna. Ako se provedu definirane protumjere nadogradnje i rekonstrukcije promatrane cestovne mreže, predvi?eno je da c?e se tijekom 20 godina na promatranim dionicama županijskih i lokalnih cesta sprijec?iti 359 prometnih nesrec?a sa smrtnim posljedicama i teškim ozljedama sa ukupno šest puta ve?im materijalnim gubicima i štetama u odnosu na mogu?e ulaganje.
“Nisu uvijek samo ceste krive, moramo imati i voza?e s 5 zvjezdica u vozilima s 5 zvjezdica”, izjavio je dr.sc. Marko Ševrovi?.

Na predstavljanju se govorilo i o izvješ?u za cestu Zagreb – Sisak. Tim s Fakulteta prometnih znanosti obradio je državnu cestu D30 (isto?na velikogori?ka obilaznica) i državnu cestu D36: dionicu od Žažine (raskrižje s državnom cestom D30). Nakon provedene video inspekcije pojedine dionice ocijenjene su zvjezdicama te su izdane preporuke za poboljšanje cestovne infrastrukture.
Prva kategorija voza?a i putnika u osobnim vozilima: ?ak 21,2 km dužine navedenih prometnica (ukupno 58,6 km) ima ocjenu dvije zvjezdice, a 2,2 km svega jednu zvjezdicu. To je ukupno 40 posto dionica s neprolaznom ocjenom.

Motociklistima na cesti Zagreb – Sisak ne piše se dobro jer je 38,2 km dobilo ocjenu svega dvije zvjezdice, a 6,5 km jednu zvjezdicu – što je 76 posto loše ocijenjenih dionica. Pješaci i biciklisti ne bi trebali zalaziti na tu cestu jer za njih uglavnom nije predvi?en kvalitetan prostor (84 i 87 posto loše ocijenjenih dionica).
Ova analiza je ustanovila niz potencijalno opasnih mjesta, a kao naj?eš?i loše osmišljeni i provedeni dijelovi prometne mreže navedeni su nezašti?eni stupovi vertikalne prometne signalizacije ili rasvjetnih tijela, nezašti?eni opasni završni elementi odbojnih ograda, opasni visoki napisi te opasni odvodni kanali s betonskim prijelazima uz cestu. Od skretanja za Mraclin pa gotovo do Siska uz cestu se protežu kanali, koji su mjestimice iznimno duboki, a u selima uz cestu su prelazi preko njih betonirani – što svako izlijetanje s ceste pretvara u iznimnu opasnost za voza?e i putnike ili motocikliste.

Procjena EuroRAP stru?njaka je da bi u ovu dionicu trebalo uložiti 13,4 milijuna kuna kako bi ona imala sigurnosno prihvatljivih tri zvjezdice na velikoj ve?ini mreže. Naoko, mnogo novca, ali uzme li se broj teških nesre?a, poginulih i teško ozlije?enih te golema materijalna šteta, ovo nije velik iznos. Uostalom, ova investicija jam?i smanjenje broja stradalih!

Izvor: HAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com