Pravilno sjedenje u automobilu klju?no je za sigurnost u prometu

0
1068

Pravilan položaj za upravlja?em vozila je vrlo bitan faktor koji utje?e na sigurnost u vožnji. Pravilnim položajem za upravlja?em umanjujete vrijeme reakcije u opasnim situacijama, sprje?avate nastanak ozljeda koje nastanu zbog nepravilnog sjedenja (jako velik je popis ovih ozljeda), te se ugodnije voziti s vama zbog bolje kontrole (manje naglih pokreta).

U ovom tekstu ?emo govoriti o:
Pravilan položaj za upravlja?em
Utjecaju položaja sjedenja na sigurnost
Posljedicama nepravilnog sjedenja

1. Pravilan položaj za upravlja?em

Pravilna pozicija sjedala:

– Sjedalo treba biti na takvoj udaljenosti da nemate mogu?nost ispružiti noge do kraja. Dakle, podesite udaljenost tako da koljeno bude savijeno i nakon pritiska spojke do kraja.

Objašnjenje: U slu?aju opasnosti refleksno ?ete se oduprijeti nogama od naslona za nogu ili od papu?ice ko?nice i sli?no. Ukoliko u takvoj situaciji možete ispružiti nogu do kraja – sav udarac ?e se prenijeti na kukove. Uzevši u obzir da pri frontalnom sudaru od samo 50km/h prosje?na osoba ima težinu preko 5000 kg, jasno je da postoji opasnost od loma kukova, a radi se “samo” o brzini od 50km/h!

Nadalje, kada su noge ispružene centar mase je dalje od tijela, stoga vam je potrebno više snage i vremena da biste pomaknuli nogu. Što su noge bliže to je brzina pomicanja noge sa gasa na ko?nicu ve?a. Tako?er ukoliko možete ispružiti nogu, postoji i pove?ana opasnost da ?e Vam noga jednostavno skliznuti s papu?ice.

– Naslonja? ne smije biti previše zalegnut, a pravilan (siguran) položaj je takav u kojem se ruke ne mogu ispružiti do kraja, odnosno u kojem se zglob ruke postavi na vrh volana uz blagi luk u laktu.

Objašnjenje: Kao i kod ispruženih nogu, tako se i ovdje u slu?aju opasnosti ?ovjek refleksno opire rukama o volan. Ako ruke možete skroz ispružiti sav udarac ?e se prenijeti na ramena te ?esto slijedi lom istih (ramena, kao i gotovo svaki drugi dio tijela, jednostavno ne mogu podnijeti tolika optere?enja).

Nadalje, ako su ruke skroz ispružene – 30% ?ete sporije zakrenuti upravlja?. Ukoliko kod zanošenja vozila zakasnite samo stotinku sekunde – više ne?ete biti u mogu?nosti povratiti kontrolu nad vozilom. (Ispružite skroz ruke ispred sebe i zakrenite u jednom smjeru što brže možete, kao da držite upravlja?. Sada to isto ponovite sa rukama blizu tijela. Što primje?ujete?).

– Naslon za glavu mora biti podešen da podupire glavu, i da je koji centimetar iznad glave.

Objašnjenje: Ukoliko iza glave nema naslona za glavu sigurno ?e do?i do ozbiljnih ozljeda i pri benignom sudaru. Bez naslona za glavu, a ako Vas netko udari sa stražnje strane vozila, glava ?e trznuti unatrag što ?e rezultirati puknu?em vratne kralježnice i pri vrlo malim brzinama.

U slu?aju opasnosti refleksno ?ete se oduprijeti i nogama i rukama, zbog ?ega ?ete se malo izdignuti iz sjedala, stoga je bitno da naslon za glavu bude malo iznad glave pri normalnom sjedenju.

Pravilno rukovanje upravlja?em:

– Obje ruke uvijek kada je mogu?e trebaju biti na upravlja?u

– Pravilan položaj ruku odgovara kazaljkama sata: 9-15 h

– Tijekom okretanja upravlja?a ruke ne smiju udarati o koljena. Ovo se obi?no ispravi podešavanjem upravlja?a, a ako se nema takva mogu?nost treba podesiti visinu sjedala

– Prilikom nailaska na zavoj, obavezna je korekcija kako bi se zavoj savladao bez isprepletanja ruku, odnosno bez potrebe za puštanjem upravlja?a s jednom rukom

2. Utjecaj položaja sjedenja na sigurnost

Ve? smo naveli opasne posljedice koje nastaju kao rezultat nepravilnog sjedenja za upravlja?em automobila. Ovdje ?emo ih samo nabrojati: pove?an rizik od ozljeda i pri benignim sudarima, 30% više vremena potrebno za reakciju nakon uo?ene opasnosti, gubitak kontrole uslijed nepravilnog sjedenja.

3. Ozljede koje nastaju nepravilnim sjedenjem

Ozljede kukova su ?esto posljedica sudara, a nastaju uslijed nepravilnog sjedenja. Ove ozlijede spadaju u teške tjelesne ozlijede, a oporavak o istih je dugotrajan i rijetko potpun. Starenjem ove ozlijede se vra?aju u obliku boli i smanjenju pokretljivosti. Velik broj osoba koje su pretrpjele ove ozljede kažu da bol nikada ne prestane, sve do zamjene kukova umjetnima!

Ukoliko doživite ovakvu nesre?u obavezno se konzultirajte sa lije?nikom o mogu?im implikacijama, te eventualnoj operaciji nakon odre?enog vremena (ukoliko oporavak ne bude zadovoljavaju?i). Nakon konzultacije prou?ite vaše zdravstveno osiguranje, po potrebi upla?ujte dodatno osiguranje kako se ne biste morali brinuti o troškovima operativnog zahvata ili dodatnog lije?enja.

Ozlijede vrata su ?esta vrsta ozljeda u automobilskim nesre?ama.

Naj?eš?e ozljede su deformacija (neck strain) koja nastaje uslijed naglog trzaja glave, ozljeda zatiljnog živca (Cervical Radiculopathy / pinched nerve) što za posljedicu ima slabost u rukama i miši?ima, bol u vratu uslijed ozlijede vratnog diska (Herniated Disc) što rezultira ispuštanjem kemikalije koja nadražuje živac te na taj na?in uzrokuje bol, itd..

Ozljede lica, mogu nastati od gotovo bilo ?ega – udarac u upravlja?, kontrolnu plo?u, staklo, itd.. Ovakve ozlijede su uglavnom rezultat ne korištenja sigurnosnog pojasa!

Nadamo se da ?ete ozbiljno shvatiti stvari koje ste nau?ili iz ovog ?lanka, one ?e Vam pomo?i da izbjegnete teže ozlijede pri relativno bezazlenim brzinama. Ono što sada trebate napraviti je podesiti vaše vozilo prema uputama iz ovog ?lanka i tako ostati sjediti 15 dana. Nakon tog perioda prilagodbe izgledat ?e Vam da oduvijek tako sjedite, bit ?e Vam sasvim svejedno, a bit ?ete puno sigurniji!

Tomislav Seser

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com