Premali razmak me?u vozilima tre?i je naj?eš?i uzrok sudara

0
289

Tradicionalno, u našem podneblju prva dva mjesta uvjerljivo drže neprilago?ena brzina i utjecaj alkohola u krvi voza?a, dok je na tre?em mjestu naj?eš?ih uzro?nika prometnih nesre?a premali razmak izme?u vozila.

Još u auto školi svi smo na predavanjima slušali o pravilu dvije sekunde, ali ono vrijedi samo na suhoj cesti i u uvjetima dobre vidljivosti. U svim ostalim slu?ajevima razmak je potrebno višestruko pove?ati kako bi si osigurali dodano vrijeme za brzu reakciju u slu?aju nepredvi?ene situacije na kolniku.

1. Suha cesta i dobra vidljivost
U ovim je uvjetima pravilo od dvije sekunde dovoljna ‘rezerva’. Pozicionirajte se iza vozila ispred sebe te u trenutku dok vozilo ispred vas pro?e pokraj neke fiksne prepreke poput prometnog znaka, ku?e, ograde ili ne?eg ?etvrtog brojite u sebi. Ako su prošle pune dvije sekunde do trenutka kad ste vi stigli u ravninu s tom preprekom razmak je dovoljan te ?e te i u slu?aju iznenadne situacije imati dovoljno vremena za reakciju.

2. Vlažna cesta, kiša ili uvjeti smanjene vidljivosti
Metoda je ista kao i u prvoj to?ci, ali razmak pove?ajte na ?etiri sekunde, jer je zbog otežanih uvjeta ili vrijeme ko?enja produljeno ili je produljena vaša reakcija.

3. Snijeg, led ili gusta magla
U ovim je uvjetima razmak najbolje pove?ati na najmanje deset sekundi. U slu?aju guste magle to ?e naj?eš?e zna?iti da ?e i automobil ispred vas, ovisno o brzini, biti na samoj granici vidnog polja, ali opet ?e te mu biti dovoljno blizu da na vrijeme primijetite da je po?eo ko?iti.

Naravno, sva ova pravila ‘iz prakse’ uvelike ovise o putnoj brzini. U gradskim je uvjetima dvije sekunde sasvim dovoljno, na autocesti razmak pove?ajte, jer se i zaustavni put višestruko produžuje, ?ak i u slu?aju najnovijih automobila opremljenih brojnim sigurnosnim sustavima.

Kada je osobito važno obratiti pažnju na razmak izme?u vozila?
– kada kolnik postane klizav ili mokar
– na ulazu u zamagljeno podru?je
– ako je vozilo maksimalno optere?eno ili vu?e prikolicu
– u blizini raskrižja
– kada se nalazite iza velikog vozila
– na prilazu tunelu ili nepreglednim zavojima
– na svim mjestima gdje se može o?ekivati nagla promjena uvjeta vožnje

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com