Start je poput izloga slasti?arnice. Sve samo slatkiš do slatkiša, ne znaš koji je sla?i

0
491

NOVI START svim kioscima, jer ZA PRINT TREBA IMAT DUŠU. Ultimativan sadržaj, besprijekorni dizajn, vrhunska tehnologija, pri?e, sjajne fotografije, razbibriga. Pro?itajte i pogledajte zašto je print posve druk?iji od weba.

Trsili smo se iz sve snage dokazati zašto je print poseban. Ni naši glavni protagonisti, junaci magazina, ne misle ništa druk?ije. prijed navedeno. Na internetu slova se nerijetko ispaljuju brzinom kojom se koriste revolveraši, no koliko god i rije?i znaju ubijati, nekako se to tamo na webu olako shva?a, a može se i popraviti, obrisati, zauvijek ukloniti. Novina je poput granitnog spomenika koji žigoše za sva vremena, dokaz koji je nemogu?e sakriti jednom kad ga otisneš. I ponovo smo se naslušali re?enica, a ajmo pažljivo. Koliko samo njihove pažnje, strepnji i truda da na kraju sve to izgleda tip – top. Kad to radite na webu, na „digitalijama“, posve je druk?ije. Ovdje se pazi na svaku rije?, sjenu, fotku, frizuru, make up, scenu, izgled, grafiku… Taj trud koji je višestruko izražen u novinama rezultira na kraju i bitno druk?ijim proizvodom. Bar tako mislimo i nismo jedino sretni tehnološkom superiornoš?u magazina, odli?nim kunst druck papirom, sjajnim uvezom, tiskom… Novina mora imati dušu i naravno, sve ovo nao to pažljivo, nije to web. To je magazin! I novi je Start u velikoj mjeri razli?it od starog, no s istom idejom, ultimativnog novinarstva. Mi smo dodali i pregršt lakših tema, onih koje vas ne?e nervati i u kojima možete uživati. U?inili smo Start i za nju i za njega. Idealan je za plažu. OK, nešto je teži, ali isplati se. Uživajte u odmoru, ne shva?ajte sve preozbiljno i ne vjerujte Neri da je baš tako stroga, a ni Sari da je sasvim krotka. Upoznajte ih bolje ne samo gledaju?i „Crno bijeli svijet“.

Prvo kad se vratite s posla, pri?ajte i popijte pivo s de?kom, djevojkom i naravno, potom zapo?nite listati Start. Sigurno ?ete ga i pro?itati. Skinite šminku, a ne?ete pogriješiti i ako uzmete Start u ruke. Da ima odli?an papir ima, da je tiskan vrhunski je nesporno, tehnološki savršen. Sad samo po?nite okretati stranice i ako su vam i sadržaj, fotografije, dizajn, info grafike…, gdje ?eš ve?e sre?e za sve nas koji se trudimo print o?uvati jedinstvenim.

– „Što prvo napravim kad se vratim ku?i s predstave? Popijem pivo, skinem šminku i pri?am s de?kom“, kazala nam je izme?u toliko dobrih, pozitivnih i motiviraju?ih misli Sanja Stani?, kazališna glumica i naša „Start faca“ ovog broja. Što ja napravim kad stavim na kraju „pikicu na i“ Starta, kao nekad legendarni Stevo Žigon u ?uvenoj slovenskoj televizijskoj seriji, ekranizaciji Giovanni Boccaccijeva „Decamerona“? Moram priznat da ?inim sli?no kao i zvijezda „Crno – bijelog svijeta“. Taj osje?aj eliminiranja napetosti, koncentriranosti, povišenog adrenalina i rada, najbolje je hraniti B vitaminima i to onima koji nose broj 1, ali i 2, 6 i 12. Onih prisutnih u napitku od hmelja. Ne mislim tu na boce, ve? na razli?ite esencijalne nutrijente koje moramo konzumirati kroz i?e i pi?e, jer ih organizam ne može sintetizirati. Ma o ?emu ja to pišem? O istom onom osje?aju bez kojeg bi sav napor bio besmislen. Raditi, ali i uživati. Guštali smo mi rade?i ovaj broj, al’ radovati ?emo se kad u miru, dovoljno i uz jednu ?ašu piva zapo?nemo listati stranice novog broja. Trsili smo se iz sve snage dokazati zašto je print poseban. Ni naši glavni protagonisti, junaci magazina, ne misle ništa druk?ije. Koliko samo njihove pažnje, strepnji i truda da na kraju sve to izgleda tip – top. Kad to radite na webu, na „digitalijama“, posve je druk?ije. Ovdje se pazi na svaku rije?, sjenu, fotku, frizuru, make up, scenu, izgled, grafiku… Taj trud koji je višestruko izražen u novinama rezultira na kraju i bitno druk?ijim proizvodom. Bar tako mislimo i nismo jedino sretni tehnološkom superiornoš?u magazina, odli?nim kunst druck papirom, sjajnim uvezom, tiskom… Novina mora imati dušu i naravno, sve ovo naprijed navedeno. Na internetu slova se nerijetko ispaljuju brzinom kojom se koriste revolveraši, no koliko god i rije?i znaju ubijati, nekako se to tamo na webu olako shva?a, a može se i popraviti, obrisati, zauvijek ukloniti. Novina je poput granitnog spomenika koji žigoše za sva vremena, dokaz koji je nemogu?e sakriti jednom kad ga otisneš. I ponovo smo se naslušali re?enica, a ajmo to pažljivo, nije to web. To je magazin! Da, u jednom takvom, onom ?uvenom starom Startu i sam sam prolazio kroz profesionalnu i životnu školu. Prva koja se susretala s mojim umotvorinama bila je Nera Barbari?, lektorica i redaktorica u Startu. Što mi je samo radila! Kad se sjetim i danas se zacrvenim kao što je ona crvenom kemijskom bojala tekstove. I vra?ali nam ih je i popravljala. Savjetovala nas i upu?ivala na brojne finese naše profesije. Bila je prava „witch“. Mrzio sam je tada, no nije mi trebalo da shvatim koliko nam je zapravo dobrog darovala. Znam Neru u dušu, znam tu ženu britka i brza jezika i nerijetko teška rje?nika. Voljeli smo dok je bila takva, jer kad bi ušutjela znali bi da smo zbilja nešto usrali i da nije dobro. Ne boj se Nere kad vi?e! Uplaši se kad umukne i uspostavi tihu misu. Naslov pri?e o Sanji Stani?, koja u „Crnom bijelom svijetu“ glumi Neru podsjetio me na te novinarske dane: – „Sara, glumica s crvenom kemijskom olovkom u ruci“. Istom onom s kojom je bila strah i trepet Nera. Prvo što sam pitao junakinju serije, je li ista na filmu kao i moja lektorica? – Ni po ?emu, posve sam druk?ija, a mogu i na duplericu. I novi je Start u velikoj mjeri razli?it od starog, no s istom idejom, ultimativnog novinarstva. Mi smo dodali i pregršt lakših tema, onih koje vas ne?e nervati i u kojima možete uživati. U?inili smo Start i za nju i za njega. Idealan je za plažu. OK, nešto je teži, ali isplati se. Uživajte u odmoru, ne shva?ajte sve preozbiljno i ne vjerujte Neri da je baš tako stroga, a ni Sari da je sasvim krotka. Upoznajte ih bolje ne samo gledaju?i „Crno bijeli svijet“.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com