RevijaHAK upozorava: Nakon oštrog zaustavljanja možete skratiti vijek ko?nica!

0
788

Ne štedite na ko?nicama i njihovom održavanju jer je u pitanju vaša sigurnost, ali i sigurnost ostalih sudionika u prometu, prenosi RevijaHAK.

Vozite na autocesti 130-140 km/h, prisiljeni ste naglo zako?iti gotovo do zaustavljanja i tako, u nekoliko navrata… Što se doga?a s ko?nicama, ho?e li se uslijed optere?enja deformirati diskovi? Pitali smo HAK-ovog tehni?kog savjetnika Marina Moravu:

– Mogu?e je i navedeni problem se ponekad doga?a kod ko?nica koje su kupljene kao aftermarket dijelovi pa je tu u pitanju isklju?ivo kvaliteta materijala i naj?eš?e ?e ovi dijelovi biti dobri na vozilu za uvijete gradske vožnje i vozila koja se koriste na kratkim relacijama. Problemi ne?e nastati do nekog ekstremnijeg ko?enja s vozilom kao što je navedeni primjer na autocesti.

Ne ?inite ovo u vožnji:

– Nakon ekstremnijeg gradskog ko?enja zaustaviti se s vozilom i držati pritisnutu ko?nicu. Mogu?e je da ?e se zagrijani disk deformirati, jer je on manje površinske tvrdo?e i skloniji da se u njega utisnu disk plo?ice držanjem pritisnute ko?nice. Preporuka je otpustiti papu?icu ko?nice ako je vozilo na ravnoj površini.

– Prolazak s jako zagrijanim diskovima kroz dublje lokve vode na kolniku ili odlazak u autopraonicu može rezultirati naglim hla?enjem diskova što može povu?i za sobom i deformiranje diskova.

Neki primjeri neadekvatne brige o ko?nicama:

– Korištenje disk plo?a izvan dozvoljene tolerancije za izmjerenu širinu radnih ko?ionih površina diska te korištenje istrošenih diskova s novim ko?ionim plo?icama – ova kombinacija ?esto daje loše rezultate. Diskove je najbolje zamijeniti uvijek zajedno s plo?icama.

– Loša priprema i ?iš?enje glavnina ležajeva površine na koju se montira disk te loše ?iš?enje vodilica disk plo?ica i same ?eljusti.

– Puštanje u rad slabo pokretljive ko?ione ?eljusti koju je zapravo trebalo zamijeniti ili servisirati.

– Ugra?ivanje dijelova koje ?esto kupuju vlasnici vozila i donose u servis bez preporuke trgovca i servisa. Vlasnici ?esto odabiru najjeftinije, a ne adekvatne proizvode.

Svakako je preporuka koristiti dijelove koji imaju oznaku izvornosti, oznaku homologacije, i oznaku OEM kvalitete. Tako?er je preporuka ako sami nabavljamo dio savjetovati se s trgovcem ili servisom ho?e li kupljeni dio zadovoljiti zahtjeve u kojima se vozilo nalazi. Proizvodi niske cijene su uglavnom za manje zahtjeve kod ko?enja (gradska vožnja) i za vozila koja ne putuju na dugim udaljenostima.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com