Je li dovoljno automatik staviti u položaj P ili je potrebno povu?i i ru?nu ko?nicu?

0
3721

Pogotovo ako ste na uzbrdici ili nizbrdici trebali biste uklju?iti i ru?nu ko?nicu, prenosi RevijaHAK.

Voza?i automobila s automatskim mjenja?ima pri pri prestanku vožnje vrate mjenja? u položaj P i potom ugase vozilo. Je li to dovoljno? Nije, odnosno pogotovo ako ste na uzbrdici ili nizbrdici trebali biste uklju?iti i ru?nu ko?nicu.

Položaj P omogu?uje da se klin za zaklju?avanje mehani?ki uklju?uje u zup?anik mjenja?a, pa vozilo drže pogonski kota?i. No, on može popustiti pod optere?enjima, kao u slu?aju da je automobil parkiran na nizbrdici.

Ako ste na nizbrdici, dok držite nogu na ko?nici, prebacite mjenja? na položaj N i potom povucite parkirnu ko?nicu. Na elektri?nim parkirnim ko?nicama obi?no se ?uje zvuk zatezanja. Otpustite nogu s ko?nice i opet pritisnite – tako ?e sva masa vozila biti na parkirnoj ko?nici. Nakon toga prebacite mjenja? u položaj P i isklju?ite vozilo.

Ina?e, bez obzira na konfiguraciju parkirnog mjesta, povucite ru?nu ko?nicu. Ne košta vas ništa…

Izvor: RevijaHAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com