Rezultati akcija “Brzina” uskla?ena s akcijama EU

0
270

Od 9. do 15. kolovoza 2021. godine na podru?ju Policijske uprave zagreba?ke provedena je ciljana akcija „Brzina“ koja se istovremeno provodi i u svim zemljama ?lanicama Europske unije. Policijska uprava zagreba?ka u okviru redovne službe poja?ano je nadzirala brzinu kretanja vozila na svim prometnicama.

Tijekom navedenog razdoblja u provedbi naloženih aktivnosti ukupno je utvr?eno 1.078 ciljanih prekršaja, od toga 442 prekršaja od strane policijskih službenika i 636 tehni?kim sredstvima (Multanova, Gatso).

U srijedu, 11. kolovoza od 15 do 23 sata, na podru?ju Policijske uprave zagreba?ke proveden je poja?ani nadzor brzine kretanja vozila te je kontrolirano 642 vozila te utvr?eno ukupno 367 ciljanih prekršaja prekora?enja brzine; i to 149 od strane policijskih službenika i 218 tehni?kim sredstvima (Multanova, Gatso).

Izvor: Zagreba?ka policija

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com