U po?injenju 18 teških prekršaja policija zatekla 16 ponavlja?a

0
266

Tzv. „recidivisti“ po?inili su prekršaje: nedopuštena koncentracija alkohola – 9, brzina 4, upravljanje prije stjecanja prava – 3 te upravljanje pod utjecajem droga -1

Policija je nastavila s poduzimanjem poja?anih aktivnosti usmjerenih na spre?avanje i sankcioniranje najtežih prekršaja: alkoholiziranost voza?a, vožnju nedopuštenim brzinama kretanja, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisnu uporabu mobitela i prekršajima motociklista.

U akciju je bio uklju?en maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi ure?aji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: ure?aji za utvr?ivanje stupnja alkoholiziranosti, ure?aji za nadzor brzine, testeri za droge i dr.

Policijski službenici svih policijskih uprava, proteklog vikenda od 30. srpnja do 1. kolovoza utvrdili su 4.438 prekršaja, od ?ega izdvajamo:
325 prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola, gdje je najve?a koncentracija alkohola u koli?ini od 3,09 g/kg izmjerena kod po?initelja na podru?ju PU viroviti?ko-podravske.
1.875 prekršaja prekora?enja dopuštene brzine kretanja, a najve?a prekora?ena brzina izmjerena je na podru?ju PU sisa?ko-moslava?ke, 230 km/h.
512 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa,
221 prekršaj nepropisnog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom.

Najve?i broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola utvr?en je na podru?ju PU splitsko-dalmatinske, 59 takvih prekršaja. Rekorder po broju utvr?enih prekršaja prekomjerne brzine je PU Zagreba?ka s 261 takvih prekršaja. Sigurnosni pojas najviše nisu koristili voza?i na podru?ju PU zagreba?ke, 87 takvih prekršaja. Najve?i broj nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme vožnje utvr?en je na podru?ju PU Splitsko – dalmatinske, 48 takvih prekršaja.

Vidljivo je da su najve?i broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola po?inili voza?i starosti od 18 do 24 godina (75 takvih prekršaja), kojima je naj?eš?e izmjerena koncentracija od 0,51 do 1,00 g/kg.

U nadzoru prometa aktivnosti policije bile su posebice usmjerene prema po?initeljima najtežih prekršaja, prilikom ?ega je zate?eno 16 osoba koje su bile ponavlja?i teških prekršaja u prometu tzv. „recidivisti“, a koje su po?inile 18 teških prekršaja, od ?ega najviše: nedopuštena koncentracija alkohola – 9, brzina 4, upravljanje prije stjecanja prava – 3 te upravljanje pod utjecajem droga -1.

Iz tog razloga 5 voza?a je zadržano u posebnim prostorijama do 12 sati, a protiv 9 voza?a proveden je žurni prekršajni postupak prilikom ?ega je policija predložila odre?ivanje maksimalnih kazni.

U istom razdoblju na prometnicama Republike Hrvatske dogodilo se 100 prometnih nesre?a s nastradalim osobama. U navedenim nesre?ama 2 osobe su smrtno stradale, 30 osoba je zadobilo teške tjelesne ozljede, a 89 osoba je lakše ozlije?eno.

Prema statisti?kim pokazateljima u prvih sedam mjeseci 2021. godine, u prometnim nesre?ama smrtno je stradalo 166 osoba, što je 14 osoba ili 9,2 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine (152 poginule osobe).

S ciljem daljnjeg smanjenja stradavanja i podizanja razine sigurnosti, poduzimanje navedenih mjera u prometu se nastavlja.

Slijedom iznijetog, ponovno pozivamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa, jer prevelikim pouzdavanjem u svoje voza?ke sposobnosti i mogu?nosti svog vozila, tragedija se može dogoditi u trenu i obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život.

Savjeti sudionicima u prometu
vodite ra?una o tehni?koj ispravnosti vozila kojim upravljate, posebice, stanju i ispravnosti pneumatika,
brzinu kretanja vozila prilagodite stanju i uvjetima na cesti,
poštujte ograni?enja brzine kretanja vozila (propisana Zakonom ili postavljenim prometnim znacima, uklju?uju?i pritom i ograni?enja na promjenjivoj prometnoj signalizaciji),
ne konzumirajte alkoholna pi?a prije i za vrijeme vožnje,
ne koristite mobitel tijekom vožnje,
koristite sigurnosni pojas i na prednjim i na stražnjim sjedalima u vozilu,
pobrinite se za adekvatan smještaj djece u vozilu,
bez obzira na žurbu, ne ulazite u rizi?na pretjecanja,
pješa?kim prijelazima približavajte se smanjenom brzinom i pove?anim oprezom,
prilikom vožnje u kolonama držite dovoljan razmak izme?u vozila,
ako se kao pješak kre?ete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a no?u i danju u slu?ajevima smanjene vidljivosti koristite svjetliju odje?u. Zakonska obaveza je da ako se kre?ete kolnikom morate biti ozna?eni nekim izvorom svjetlosti ili reflektiraju?om materijom,
biciklisti, budite propisno ozna?eni, zakonska obaveza je da no?u i danju u uvjetima smanjene vidljivosti budete ozna?eni reflektiraju?im prslukom ili reflektiraju?om biciklisti?kom odje?om.

Savjeti i preporuke za voza?e mopeda i motocikala
prije vožnje o?istiti vizir, staviti zaštitnu kacigu i pravilno je zategnuti,
uz zaštitnu kacigu, koristiti i drugu zaštitnu opremu (jakna, hla?e, štitnici, ?izme i rukavice),
zbog ionako manje, a samim time i teže uo?ljive siluete na cesti, preporuka je da nose svjetliju odje?u i kacigu, „življih“ boja, odnosno s reflektiraju?im detaljima,
provjeriti tlak u gumama,
upaliti dnevno ili kratko svjetlo,
ne upravljati pod utjecajem alkohola ili droga,
poštivati dopuštena ograni?enja brzine,
prilagoditi brzinu vožnje uvjetima na cesti (stanju i karakteristikama ceste),
prilikom vožnje u skupini, voziti u slijedu jedan iza drugoga,
voziti sredinom prometnog traka, a ne uz središnji dio kolnika, jer je to za voza?e ostalih vozila mrtvi kut (iznimka je samo situacija kada se kre?e kolnikom koji ima samo po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, gdje se moped tada treba kretati što bliže desnom rubu kolnika),
prilikom vožnje kroz lijevi zavoj, odmaknuti se dovoljno od središnje crte (jer se vožnjom uz crtu i naginjanjem u zavoju glava voza?a može nalaziti ?ak do 1 metar u prometnoj traci namijenjenoj za promet vozila iz suprotnog smjera),
ne voziti slalom izme?u vozila,
izbjegavati vožnju na dijelovima asfalta na kojima ima pijeska, ulja i sl., posebice u zavojima,
kontrolirati svoje ponašanje i strast za vožnju te ne ispitivati mogu?nosti svog mopeda ili motocikla u prometu na cestama,
predvi?ati poteze voza?a (drugih) automobila,
voziti se na dovoljnoj udaljenosti od vozila ispred sebe,
poduzeti i sve drugo što je u njihovoj mo?i da budu sigurni u prometu.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com