Solarne ?elije napajat ?e elektri?ne automobile

0
219

Napajanje elektri?nih automobila jedno je od goru?ih pitanja koje proizvo?a?i još uvijek trebaju riješiti, jer još uvijek relativno mali broj punionica te mala autonomija predstavljaju klju?nu prepreku koja blokira masovniju prodaju.

Panasonic, kao jedan od klju?nih igra?a u proizvodnji napajana, baterija i ostalih elemenata važnih za elektri?ne automobile, smatra da ?e klju?nu logu u punjenju imati solarno napajanje.

Prvi eksperimenti ve? su po?eli, tako da je u suradnji sa Toyotom ve? montirao prvi solarni panel snage 180 W na krov Priusa. Novi Prius tako postaje prvi serijski automobil koji ?e imati solarne plo?e na krovu, a pomo?u njih bi mogao skupiti energije za prelazak 6 km.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com