Span pozvao na sudjelovanje u javnoj ponudi dionica

0
332

Span, hrvatska IT kompanija koja je u srpnju najavila izlazak na Zagreba?ku burzu, objavila je u ?etvrtak javni poziv na sudjelovanje u javnoj ponudi dionica, a zainteresirani ulagatelji ponude mogu predati od 6. do 10. rujna, uz cijenu u rasponu od 160 do 175 kuna po dionici.

Putem javne ponude Span namjerava prodati 578.200 vlastitih dionica (29,5 posto) i potom sve dionice, njih ukupno 1,96 milijuna, uvrstiti na Zagreba?ku burzu.

Kako su izvijestili iz kompanije, javna ponuda istovremeno ?e se odvijati u dva kruga.

U prvom ?e krugu pravo na kupnju dionica, koje nije prenosivo, imati isklju?ivo zaposlenici, i to najviše do ukupno 49 tisu?a ponu?enih dionica, s time da svaki zaposlenik može kupiti najviše 1.500 dionica.

U drugom krugu ponude pravo na kupnju dionica imaju svi ostali ulagatelji (kvalificirani ulagatelji i mali ulagatelji), me?u kojima i svi hrvatski gra?ani, i to do ukupno 529.200 dionica.

Pritom, svaki pojedini mali ulagatelj može kupiti najviše 19.600 ponu?enih dionica, dok za kvalificirane ulagatelje nije odre?en najve?i broj dionica koje mogu kupiti putem javne ponude.

Interes za kupnju ponu?enih dionica ulagatelji iskazuju pisanom izjavom o prihvatu ponude, pri ?emu svaki ulagatelj dostavlja samo jednu izjavu, napomenuli su iz Spana.

Odre?en je raspon cijene od 160 do 175 kuna po dionici, što zna?i da ?e se ponu?ene dionice prodati po cijeni koja ne?e biti niža od 160 kuna niti viša od 175 kuna po dionici. Najkasnije u roku od dva radna dana nakon isteka drugog kruga ponude, kompanija ?e odrediti kona?nu cijenu po kojoj ?e se ponu?ene dionice prodati te ?e taj podatak dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Hanfa) i istu bez odgode objaviti na svojoj internetskoj stranici, stoji u Spanovom priop?enju.

“Otkako smo najavili izlazak na Zagreba?ku burzu dobivamo puno upita s razli?itih strana o poslovanju i planovima. Ulaga?ima se svi?a naša pri?a i ono što radimo i vjerujem da je pred nama uzbudljivo razdoblje. Dioni?ari, me?u kojima i naši zaposlenici, omogu?it ?e nam da ubrzamo organski rast na postoje?im tržištima i daljnja širenja na me?unarodna tržišta. Mi dajemo garanciju da ?emo ostati sinonim za stru?nost, predanost i kvalitetu u stvaranju najboljih IT rješenja za sve naše korisnike”, poru?io je osniva? i predsjednik Uprave Spana Nikola Dujmovi? u priop?enju.

Iz Spana napominju kako ?e hrvatski gra?ani, kao i mali ulagatelji (fizi?ke osobe) svoje ponude mo?i ispuniti i predati u odabranim poslovnicama Zagreba?ke banke (u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu), a mali ulagatelji pravne osobe i kvalificirani ulagatelji elektroni?kom poštom putem institucionalne prodaje Zagreba?ke banke.

Ukupni ponu?eni iznos mali ulagatelji su dužni uplatiti do petka, 10. rujna u 17 sati, a kvalificirani ulagatelji najkasnije u roku od dva radna dana od primitka potvrde o broju kupljenih dionica. U slu?aju da potražnja za dionicama bude ve?a od broja ponu?enih dionica, primjenjivat ?e se pravila alokacije koja predstavljaju dodatan kriterij za odre?ivanje broja kupljenih dionica od strane ulagatelja.

Nakon utvr?ivanja to?nog broja prodanih dionica Span ?e na svojoj internetskoj stranici objaviti završetak javne ponude te podatak o broju prodanih dionica i ukupnom iznosu koji su ulagatelji uplatili za ponu?ene dionice. Slijedi preknjižba kupljenih dionica na ra?une vrijednosnih papira ulagatelja nakon ?ega ?e sve Spanove dionice biti uvrštene na Službeno tržište Zagreba?ke burze, o?ekivano 21. rujna 2021. godine, najavljuju iz kompanije.

Sve potencijalne ulagatelje upu?uju da pro?itaju Prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem dionica na ure?eno tržište prije donošenja odluke o ulaganju, kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u dionice.

Po podatcima iz priop?enja, u posljednje tri godine Span grupa bilježi godišnju stopu rasta prihoda višu od 20 posto te je danas jedna od vode?ih hrvatskih IT kompanija po prihodima i jedan od najve?ih izvoznika, koji 70 posto svojih prihoda ostvaruje na me?unarodnom tržištu. U suradnji s 40 me?unarodnih partnera, posluje s više od 1200 klijenata na 100 tržišta smještenih na šest kontinenata, me?u kojima su vode?e regionalne i globalne korporacije. Grupu ?ine tri doma?a društva – Infocumulus, Bonsai.tech i Trilix te sedam društava u Sloveniji, Velikoj Britaniji, SAD-u, Njema?koj, Ukrajini, Azerbajdžanu i Švicarskoj.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com