Što je dobro znati prije kupnje dje?je auto sjedalice?

0
228

Ako ste dobili prinovu u obitelji, onda zasigurno odmah razmišljate i o prijevozu u automobilu, a to je prakti?ki onemogu?eno ako nemate auto sjedalicu. Po zakonu o sigurnosti na prometnicama, djeca su obavezna za vrijeme vožnje biti u sjedalici, a kakva ?e ona biti ovisi o dobi, odnosno težini djeteta. Evo što biste trebali znati prije kupovine dje?je sjedalice za automobil.

Ako se pitamo koja je najbolja sjedalica, nema pravog odgovora na to. Svaka sjedalica koja je napravljena po odre?enim standardima je dobra sjedalica, a što je najvažnije jest – da je dobro pri?vrš?ena. Dijete bi se u sjedalici trebalo voziti do navršene 12. godine života te je tako?er bitna i djetetova kilaža jer se auto sjedalice prodaju upravo s obzirom na to koliku težinu mogu podnijeti.

Imate li rabljenu auto sjedalicu, ona može poslužiti, me?utim, uvijek je bolja nova sjedalica od one rabljene. Tako?er, bitno je i znati je li auto sjedalica bila u sudaru te ako jest, svakako je treba zamijeniti. Ako je jako stara, tako?er je treba zamijeniti, to?nije ukoliko je starija od šest godina, najbolje ju je zamijeniti novom. Naime, neki dijelovi su napravljeni od plastike, a pod utjecajem topline, sunca i ostalih faktora u automobilu, mogu postati lakše lomljivi te sama sjedalica manje sigurna. Tako?er, najbolje su sjedalice koje imaju atest, a to ?ete znati ako imaju naran?astu vrpcu na kojoj je oznaka ECE R44. Posebno je bitno i da ima upute za montiranje jer ne montira se baš svaka sjedalica na jednaki na?in pa su upute veoma bitna stavka, posebice ako se radi o rabljenoj. Treba pregledati i sve dijelove te vidjeti jesu li originalni, jesu li pojasevi u dobrom stanju te nisu li možda negdje šivani ili imaju kakva sli?na ošte?enja.

Auto sjedalice se obi?no dijele na pet grupa, s obzirom na težinu djeteta. Grupa nula je za djecu do 10 kilograma, dakle to je novoro?en?ad. Nakon toga je grupa nula plus, a to je za djecu do 13 kilograma težine, dakle nešto ve?a od prethodne grupe. Nakon ovoga slijedi grupa jedan, to je za djecu koja imaju tjelesnu masu od 9 do 18 kilograma. Potom ide grupa dva, za djecu težine od 15 do 25 kilograma i, kona?no, grupa tri, za djecu težine od 22 do 36 kilograma. Uz sve ovo, postoje i kombinirane sjedalice, a to su one koje se mogu koristiti u više grupa, a radi se o tome da se s obzirom na to koliko je dijete teško, postavlja u razli?ite položaje.

Postoji direktiva ECE R44 i dobro je da sjedalica koju vi kupite odgovara njoj. Tako?er, uz ovo, bitno je da sjedalica odgovara težini vašeg djeteta, da je postavljena prema uputama te da se koristi u svakoj pa ?ak i u najkra?oj vožnji. Mnogi roditelji naprave grešku pa ne stavljaju djecu u auto sjedalice jer ‘idu samo do trgovine’. Me?utim, sam izlazak na prometnicu zna?i da postoji rizik od nezgode, a djeca su uvijek najranjivija. Tako?er, uz sve ovo treba dodati da je držanje djeteta u krilu najgora opcija jer, u slu?aju nezgode, dijete vam može poslužiti kao zra?ni jastuk, me?utim za njega to može biti kobno.

Izvor: Silux.hr