Što morate znati prije kupnje odgovaraju?eg ulja za auto?

0
752

Auto ulja se koriste za podmazivanje razli?itih unutrašnjih dijelova u automobilu. Glavna im je funkcija da smanje trošenje dijelova motora koji se mnogo gibaju velikom brzinom i zbog toga stvaraju jako trenje. Uz ovo, ulja štite od korozije, ispunjavaju neravnine te hlade motor.

Auto ulja proizvode se na bazi naftnih derivata, ali mogu biti i sinteti?ka,odnosno na bazi ne – naftnih kemijskih spojeva. Naj?eš?e su zapravo mješavina baznih ulja koji se sastoje od ugljikovodika, polialfaolefina (PAO) i olefina s organskim sastojcima koji se uglavnom sastoje od ugljika i vodika. Kada se govori o uljima veoma visoke kvalitete, 20 posto njihove težine odlazi na estere.

U motoru automobila postoje dijelovi koji se jako brzo kre?u te taru jedan od drugoga. Trenjem se kineti?ka energija pretvara u toplotnu. Zbog svega se tako?er troše dijelovi na motoru, a sve ovo može voditi slabijoj efikasnosti i degradaciji motora. Sve rezultira poja?anom potrošnjom goriva, smanjenjem snage, a u kona?nici i ozbiljnim kvarovima.

Auto ulje stvara lagani zaštitni film po dijelovima motora koji taru jedan o drugi, sve kako bi se smanjio direktan kontakt me?u njima, a na ovaj na?in se smanjuje temperatura te zašti?uju dijelovi motora. U benzinskim motorima klipni prsten izlaže ulje najvišoj temperaturi od 160 stupnjeva Celzijevih, dok u dizelskim motorima to mogu biti i temperature iznad 315 stupnjeva Celzijevih. Viskoznija (ljepljivija) motorna ulja stvaraju tanji premaz na dijelovima motora pod ovako visokim temperaturama.

Ne treba zaboraviti ni da ulje za auto koje djeluje kao premaz preko dijelova motora, sprje?ava ulazak kisika na njih, a time se smanjuje korozija, odnosno hr?a. U mnoga se ulja dodaju inhibitori korozije, a mnoga imaju i deterdžente i disperzante koji pomažu da mašina ostane ?ista i da se na stvaraju naslage starog ulja.

Zbog stalnog trenja u motoru stvaraju se mikroskopske ?estice koje mogu dospjeti u ulje. Kako bi ono uvijek bilo ?isto, postoje uljni filteri. U njima ostaju sitni dijelovi koji bi mogli naštetiti motoru pa je ovo veoma važan dio kojeg je potrebno redovito održavati i mijenjati.

Auto ulja dijelimo na motorna, sinteti?ka i polusinteti?ka. Motorna ulja su najjeftinija, a napravljena su kao produkt destilacije nafte, drveta, ugljena. Danas obi?no nemaju dovoljno dobra svojstva koja zadovoljavaju podmazivanje novih automobila. Sinteti?ka ulja su umjetna ulja napravljena od sinteti?kih baznih ulja i aditiva te omogu?avaju superiornije performanse s obzirom na motorna. Polusinteti?ka ulja su spojevi motornih i sinteti?kih ulja, s time da udio motornih ulja iznosi oko 30 posto. Ona nude bolje performanse nego motorna ulja, ali su i jeftinija nego sinteti?ka.

Kada birate koje ?ete ulje staviti u svoj automobil, trebate pogledati u priru?nik vozila kako bi ste saznali gradaciju viskoziteta ulja za auto. Viskozitet ulja ovisi o temperaturi, a odnosi se na protok kroz motor. Rje?a lakše proti?u pri niskim temperaturama te daju bolji i brži start na nižim temperaturama, dok guš?a lakše proti?u i daju bolji start na visokim temperaturama.

Uz viskozitet, ulja za auto kategoriziraju se s obzirom na kvalitetu. To je kvalifikacija prema radnim karakteristikama, a poznajemo tri vrste – API, S i C. U svakoj postoji niz potkategorija. API ozna?ava American Petroleum Institute i prihva?en je i u Europi te dijeli ulja na dvije kategorije. S ozna?ava Service kategoriju, a to su ulja za automobile na benzinski pogon te unutar nje postoji još 11 potkategorija s obzirom na vrstu motora. C ozna?ava Commercial kategoriju, a to su ulja za vozila s dizelskim motorom te u sebi ima još 13 potkategorija.

Uz ovo postoji još nekoliko kvalifikacija. Jedna od njih je i ACEA kvalifikacija koja je stvorena unutar Asocijacije europskih proizvo?a?a vozila te ozna?ava ulja veoma visokih standarda te performansa i omogu?uju duge intervale izme?u izmjena i smanjenu potrošnju goriva. SAE kvalifikacija je kvalifikacija Ameri?kog društva automobilskih inžinjera prema kojoj se ulja dijele na monogradna i multigradna, a s tim da su monogradna ulja samo za odre?enu sezonu (toplu ili hladnu), dok se multigradna mogu koristiti u razli?itim sezonama. I, za kraj postoji i JASO klasifikacija koja je izra?ena u Japanu i odnosi se na benzinska vozila proizvedena u Japanu.

Ve?ina automehani?ara predlaže promjenu ulja nakon 15,000 prije?enih kilometara, mada je na nekim uljima nazna?eno da ih ne treba mijenjati prije nego se prije?e 30,000 kilometara. Tako?er, ako automobil ne vozite ?esto, svejedno je dobro promijeniti ulje nakon godine dana i ako nije prošao nazna?enu kilometražu, a sve kako bi se motor što više o?uvao te radio maksimalnim kapacitetom.

Izvor: Silux.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com