Tri najve?a telekoma kre?u s radom na novim 5G frekvencijama

0
580

Tri najve?a telekoma u Hrvatskoj – HT, A1 i Telemach – zadovoljni su provedenom javnom dražbom za radiofrekvencijski spektar za mobilne mreže pete generacije (5G), pri ?emu iz HT-a i A1 najavljuju ve? od ?etvrtka komercijalni rad na novim frekvencijama, a iz Telemacha isti?u da ?e prvo iskustvo 5G-a s njima ‘osjetiti’ u Osijeku.

Odlukom Vije?a regulatorne agencije HAKOM ti su telekomi dobili dozvole za radiofrekvencijski spektar (RF) za mreže i usluge 5G nakon provedene javne dražbe, tijekom koje je od 12. do 27. srpnja u nadmetanju za te frekvencijske pojaseve postignut iznos (naknada) od ukupno gotovo 360 milijuna kuna ili 60 milijuna kuna više od po?etno o?ekivanih.

HT sa najve?om 5G mrežom

Iz HT-a su u ?etvrtak izvijestili da su na toj dražbi za 130 milijuna kuna osvojili najviše radiofrekvencijskog spektra, što ?e im omogu?iti najve?u i najbržu 5G mrežu.

“Ve? sada sa 600 5G baznih stanica, HT s 5G mrežom pokriva dva milijuna stanovnika te je vode?i operator u razvoju 5G mreže i usluga. S novim radiofrekvencijama ispunjene su pretpostavke za u?vrš?ivanje vode?eg položaja i u budu?nosti”, isti?u iz HT-a, dodaju?i da su uz pla?anje u novcu za RF spektar preuzeli i obveze pokrivanja odre?enih nenaseljenih ili slabo naseljenih podru?ja te izgradnje mreže u dinamici koju je HAKOM propisao.

Od 600 5G baznih stanica, kažu da je 149 ili svaka ?etvrta na 3,6 GHz, ?ime su na podru?ju 12 gradova (Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Dubrovniku, Karlovcu, Puli, Slavonskom Brodu, Šibeniku, Varaždinu, Velikoj Gorici i Zadru) omogu?ene još ve?e brzine za pola milijuna stanovnika.

Predsjednik Uprave HT-a Kostas Nebis naglasio je da time HT nastavlja sa zacrtanim planom proaktivnog pokrivanja cijele zemlje s 5G.

“Ponovno smo dali snažan doprinos nacionalnom gospodarskom i društvenom razvoju, nakon što smo prošle godine uvo?enjem prve komercijalne 5G mreže na 2,1 GHz Hrvatskoj otvorili vrata 5G doba i uveli je u odabrano društvo digitalno naprednih zemalja. Sada su dodjelom spektra na sva tri klju?na 5G radiofrekvencijska pojasa ostvareni preduvjeti za zna?ajan i uzbudljiv tehnološki iskorak i po?etak nove digitalne 5G era u Hrvatskoj koja ?e obilježiti idu?ih 10 godina i u kojoj ?e HT ponovno biti predvodnik digitalizacije”, poru?io je Nebis.

Iz HT-a još napominju da je sukladno planu, omogu?avanje korištenja 5G mreže na novim frekvencijama ve? po?elo te se kroz tarife provodi postupno.

A1 s pravom gigabitnom 5G mrežom

Iz telekoma A1 Hrvatska naveli su da po dobivanju dozvola za 5G kre?u s komercijalnim pružanjem usluga na “pravoj, gigabitnoj 5G mreži” tj. da su “aktivirali 5G mrežu u frekvencijskim pojasevima na 700 MHz i 3600 MHz”.

Podsje?aju da su se posljednje dvije godine zna?ajnim investicijama, prilagodbom arhitekture mreže i implementacijom najnovijih radijskih tehnologija pripremali za uvo?enje 5G mreže, za koju smatraju da ?e biti jedan od pokreta?a gospodarskog oporavka i razvoja.

“Uz sve zahtjeve definirane dokumentacijom za dražbu radiofrekvencijskog spektra, pokretanjem prave, gigabitne A1 5G mreže pokrit ?emo svih 20 županijskih središta i Grad Zagreb, pri ?emu korisnici mogu surfati na našoj 5G mreži i u ve?im turisti?kim središtima, poput Pule, Biograda na Moru, Trogira, Vodicama. Preuzeli smo i obveze pokrivanja odre?enih ruralnih ili teže dostupnih lokacija koje danas nemaju adekvatan pristup internetu ?ime se stvaraju preduvjeti za gospodarski razvoj i ve?u kvalitetu života”, kažu iz A1.

Predsjednik Uprave A1 Hrvatska Jirí Dvorjan?ansky objašnjava i da je strategija kompanije ubrzana izgradnja 5G infrastrukture s ciljem pove?anja pokrivenosti i kvalitete širokopojasnog pristupa na cijelom teritoriju Hrvatske.

“To ?e unaprijediti poziciju zemlje na Indeksu digitalnoga gospodarstva i društva (DESI), ali i ubrzati gospodarski oporavak, osigurati ravnomjeran rast i razvoj te pove?ati konkurentnost unutar EU i globalno. Naše ulaganje u infrastrukturu je ulaganje u digitalnu transformaciju Hrvatske i bolju budu?nost”, naglasio je Dvorjan?ansky.

Iz tog telekoma najavljuju i da ?e od 2021. do 2027. s 5G mrežom pokriti 90 posto stanovništva i 50 posto teritorija RH te sve glavne transportne cestovne i željezni?ke pravce, a napominju i da ?e nova 5G mreža u idu?em razdoblju biti aktivirana svim privatnim i poslovnim korisnicima s odre?enim tarifama.

Podsje?aju i da su mogu?nosti 5G mreže na frekvencijama testirali u Zagrebu, Osijeku i Bistri, kao i da su sa startupom Gideon Brothers testirali i autonomni logisti?ki robot na 5G mreži, za što su infrastrukturu ve? postavili i u poduzetni?kom inkubatoru PISMO powered by A1 u Novskoj.

Telemach kre?e u izgradnju nove 5G gigabitne mobilne mreže

Telekom Telemach Hrvatska po dobivanju dozvola za 5G frekvencija najavio je da kre?e u izgradnju nove 5G gigabitne mobilne mreže sa znatnim ulaganjem, uz ve? zapo?etu investiciju u 10 Giga fiksnu opti?ku mrežu.

U modernizaciju mreže te pove?anje pokrivenosti, znatno poboljšanje kvalitete i uvo?enje ultrabrze 5G tehnologije, planiraju, kako iznose, uložiti dodatnih 130 milijuna eura.

“U kupnju frekvencijskog spektra uložili smo 14,4 milijuna eura i sada kre?e intenzivna izgradnja infrastrukture koja ?e vrlo brzo, ve? u nadolaze?im mjesecima, znatno poboljšati pokrivenost signalom i kvalitetu korisni?kog iskustva za oko milijun korisnika postoje?e Telemachove mobilne mreže. Tim ulaganjem udvostru?ili smo svoj frekvencijski spektar”, kažu iz Telemacha Hrvatska.

Predsjednik Uprave Telemach Hrvatska Adriano Ježina zadovoljan je rezultatima dražbe te kaže da ulaganjem u kvalitetu i kapacitete mreže omogu?avaju daljnje unapre?enje mobilnih usluga i do sada nedostižne brzine prijenosa podataka.

“Naš je cilj korisnicima pružiti potpuno 5G korisni?ko iskustvo koje im donosi gigabitne brzine, znatno nižu latenciju te ve?u pouzdanost i stabilnost internetske veze na mobilnoj mreži. Nastavljamo i s razvojem prve 10 Giga fiksne opti?ke mreže i tako podržavamo transformaciju Hrvatske u gigabitno digitalno društvo”, poru?io je Ježina.

Smatra u da je uvo?enje tehnologija za ultrabrzi prijenos podataka od strateškog interesa za državu, a u Telemachu žele biti predvodnici digitalizacije koju vide okosnicom napretka.

Iz Telemacha zaklju?uju time da ?e iskustvo pravog 5G-a danas imati gra?ani Osijeka, gdje je taj telekom ranije postavio opremu za testiranja 5G tehnologije, uz najavu da ?e to brzo biti i u Zagrebu gdje ubrzano postavljaju novu opremu i plan da do kraja ove godine 5G bude dostupan u cijelom Zagrebu, a u prvoj polovini 2022. na klju?nim podru?jima u cijeloj Hrvatskoj.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com