Ugovorena izgradnja trafostanice Rimac Kampus

0
416

Tvrtka Kon?ar – Montažni inženjering i Rimac Automobili sklopili su ugovor vrijedan 57,2 milijuna kuna za izgradnju trafostanice Rimac Kampus od 110/20 kilovolta (kV), izmještanje postoje?eg 110 kV dalekovoda Rakitje – Tumbri 3 i izgradnju novog priklju?nog zra?no kabelskog voda 110 kV po sistemu “klju? u ruke”.

Ugovor su u petak u Svetoj Nedelji potpisali direktor tvrtke Rimac Automobili Mate Rimac i ?lan Uprave Kon?ar – Montažnog inženjeringa Gordan Planini?, izvijestili su iz Kon?ara.

Nova trafostanica (TS) nužna je za opskrbu elektri?nom energijom budu?eg istraživa?ko proizvodnog centra za razvoj i proizvodnju baterija i hiperautomobila Rimac Kampus, smještenog u Kerestincu.

S obzirom na o?ekivanu potrebnu snagu od oko 20 megavata (MW), priklju?ak ?e se realizirati preko Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS), i to naponskog nivoa 110 kV.

Budu?a transformatorska stanica, smještena na lokaciji iza dvorca Kerestinec, sastojat ?e se od objekta u kojem ?e biti smještena energetska postrojenja s pripadaju?om upravlja?kom i ostalom opremom, dok se energetske transformatore, kao i kabelske priklju?ke vodnih i transformatorskih polja planira smjestiti na plato transformatorske stanice.

Rok za izgradnju postrojenja je 14 mjeseci od uvo?enja u posao i dostave pravomo?ne gra?evinske dozvole, navodi se u priop?enju.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com