Zagreba?ki policajci tijekom 9 sati intenzivnog rada alkotestirali ukupno 305 voza?a

0
314

Potaknuti uzrocima prometnih nesre?a policijski službenici Policijske uprave zagreba?ke uz redovni rad intenzivirali su nadzor svih sudionika u prometu…

Policijski službenici Policijske uprave zagreba?ke u no?i s 26. na 27. lipnja 2021. godine intenzivno su obavljali nadzor svih sudionika u prometu a što je rezultiralo s preko 130 utvr?enih prekršaja.

Od ukupnog broja utvr?enih prekršaja izdvajamo: 35 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola ili droge, tri prekršaja upravljanja prije stjecanja prava, tri prekršaja isteka važenja prometne dozvole, jedna vožnja u suprotnom smjeru, 23 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, dva prekršaja nekorištenja sigurnosne kacige te dva prekršaja nepropisne uporabe mobitela.

Za vrijeme poja?anog nadzora kontrolirano je ukupno 28 voza?a motocikla i mopeda kojom prilikom su utvr?ena 22 prekršaja kod voza?a motocikla, dok je utvr?en i jedan prekršaj voza?a bicikla.

Rizici u prometu svode se na minimum uz poštivanje prometne kulture te zagreba?ka policija još jednom podsje?a na neke oblike ponašanja koji umanjuju te rizike.

Zagreba?ka policija savjetuje:

Ceste nisu piste

Ovom prilikom skrenut ?emo pažnju na naj?eš?e pogreške voza?a motociklista i mopeda.

Naj?eš?e greške voza?a motocikala i mopeda zbog kojih stradavaju:
kre?u se neprilago?enom i nedopuštenom brzinom,
ne nose zaštitne kacige,
kre?u se površinama koje nisu namijenjene za tu vrstu vozila,
precjenjuju svoje voza?ke sposobnosti, dok u isto vrijeme podcjenjuju opasnosti u prometu,
obavljaju pretjecanje ili obilaženje kolone vozila po dijelu kolnika za vozila iz suprotnog smjera kada to prema prometnim znakovima nije dopušteno ili je rizi?no uzevši u obzir promet iz suprotnog smjera
provla?e se izme?u zaustavljenih kolona vozila
voze sa neupaljenim svjetlima tijekom dana ?ime su uzimaju?i u obzir ionako manju siluetu samog vozila i voza?a u odnosu na druga vozila, još manje uo?ljivi u prometu za druge sudionike
upravljaju neregistriranim i tehni?ki neispravnim vozilima,
upravljaju prije stjecanja prava,
uklanjaju blokade na mopedima ?ime pove?avaju krajnju brzinu vozila, koje je prema tvorni?kim konstrukcijskim svojstvima namijenjeno za brzine do 50 km/h.

Naj?eš?e greške voza?a automobila u odnosu na motoriste:
oduzimaju im prednost prolaska,
prilikom prestrojavanja, pretjecanja ili skretanja vozila, ne pridaju dovoljno pozornosti ovoj kategoriji voza?a, tako da im se ?esto na?u u tzv. „mrtvom kutu“ bo?nog ogledala,
skretanje ili prestrojavanje obavljaju neoprezno i bez pokaziva?a smjera
prilikom opisanih radnji ?esto ne vode ra?una da su motocikli vozila koja obzirom na omjer masa/snaga na kratkim dionicama mogu ostvariti jako velika ubrzanja

Savjeti i preporuke za voza?e mopeda i motocikala:
prije vožnje o?istiti vizir, staviti zaštitnu kacigu i pravilno je zategnuti,
uz zaštitnu kacigu, koristiti i drugu zaštitnu opremu (jakna, hla?e, štitnici, ?izme i rukavice),
zbog ionako manje, a samim time i teže uo?ljive siluete na cesti, preporuka je da nose svjetliju odje?u i kacigu, „življih“ boja, odnosno s reflektiraju?im detaljima,
provjeriti tlak u gumama,
upaliti dnevno ili kratko svjetlo,
ne upravljati pod utjecajem alkohola ili droga,
poštivati dopuštena ograni?enja brzine,
prilagoditi brzinu vožnje uvjetima na cesti (stanju i karakteristikama ceste),
prilikom vožnje u skupini, voziti u slijedu jedan iza drugoga,
izbjegavati vožnju na dijelovima asfalta na kojima ima pijeska, ulja i sl., posebice u zavojima,
prilikom vožnje kroz lijevi zavoj, odmaknuti se od središnje crte (jer se vožnjom uz crtu i naginjanjem u zavoju glava voza?a može nalaziti ?ak do 1 metar u prometnoj traci namijenjenoj za promet vozila iz suprotnog smjera),
ne voziti slalom izme?u vozila,
kontrolirati svoje ponašanje i strast za vožnju te ne ispitivati i ne dokazivati mogu?nosti svog mopeda ili motocikla.
predvi?ati poteze voza?a (drugih) automobila,
voziti se na dovoljnoj udaljenosti od vozila ispred sebe,
voziti sredinom prometnog traka (iznimka je situacija kada se kre?e kolnikom koji ima samo po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, gdje se moped tada treba kretati što bliže desnom rubu kolnika),
poduzeti i sve drugo što je u njihovoj mo?i da budu sigurni u prometu.

Život je samo jedan, možete ga ili živjeti ili olako baciti na cestu!

Izvor: Zagreba?ka policija

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com