Za 2019. godinu najavljeno najmanje 30 milijuna kuna poticaja za elektri?na i hibridna vozila

0
365

Dubravko Ponoš, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost kazao je kako ?e u?initi sve da se iznos i pove?a.

O?ekujemo da ?e poticaja biti sljede?e godine za nabavku ekološki ?istih automobila i sljede?e godine. I to najmanje na razini ovogodišnjih poticaja. Nikada se više ne smije dogoditi da tri godine ne bude poticaja, kao što nam se dogodilo. Radimo na tome da povu?emo i sredstva iz EU fondova za nabavku plug in, hibridnih i elektri?nih automobila, kazao je Dubravko Ponoš, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost (FZOEU) danas na press konferenciji koju je uprili?ila nova taxi služba u Hrvatskoj. Rije? je o kompaniji Ride2 koja se posebice hvali velikim brojem elektri?nih vozila u svom voznom parku.

Direktor Fonda naglasio je kako svaka ovakva aktivnost koja doprinosi smanjivanju emisija stakleni?kih plinova ima njihovu podršku, a dobar dio voznog parka nove taxi službe nabavljen je i uz poticaje od 80.000 kuna po elektroautomobilu. Na parkiralištu Golf Cluba Zagreb bilo je parkirano desetak posve novih Renault Zoe koji raspolažu baterijama od 40 kWh.

  • Naši resursi su ograni?ena kategorija. Nije nikakva tajna da kad sam došao u Fond prošle godine u devetom mjesecu na ra?unu sam zatekao minus od 265 milijuna kuna. Godinu dana kasnije radimo javne ponude i stavljamo na tržište brojne poticaje, tako i one vezane uz nabavku ?istih automobila, sve da bismo potaknuli i ovaj segment. Zbog ograni?enih resursa jasno Vam je da natje?aj za nabavku eko automobila i poticaje ne može biti otvoren cijele godine, naglasio je Dubravko Ponoš.

Jednako tako istaknuo je kako trebamo biti realni i svjesni mogu?nosti i nikada više ne ponoviti da podijelimo jedne godine poticaje, a potom da nas s njima nema pune tri godine.

  • Naprosto i mi moramo planirati i napraviti sve da ne destabiliziramo tržište hibridnih, plug in i elektro automobila. Nama se doga?alo da smo jedne godine dali 300 milijuna, a potom nismo imali ni lipu raspoloživih sredstava za tu namjenu. Nastojat ?emo imati kontinuitet. Javni natje?aji moraju biti takvi kakvi jesu i u?init ?u sve da budu i financijski izdašniji na godišnjoj razini nego što su bili ovi zadnji kad smo u dva navrata podijelili poticaja u vrijednosti od po 15 milijuna kuna. Jednom za fizi?ke, a drugi put za pravne osobe, rije? su ?elnika Fonda kojem su zamjerali da prvi natje?aj pod njegovom ingerencijom, posebice za fizi?ke osobe, nije bio najtransparentniji.

Tekst i fotografije: Igor Staži?

Pro?itajte i slijede?e ?lanke:

Poticaji za elektri?ne automobile planuli u samo 4,5 sata

Do poticaja za elektri?ne automobile moglo se do?i samo povlaštenim informacijama

Kre?e nova runda poticaja za elektri?ne automobile

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com