Drivemode: Safe Driving App

0
823

Drivemode je jedan od najpopularnijih aplikacija koje prilago?ava su?elje mobilnog telefona korištenju u automobilu. Rije? je aplikaciji koja ?e vam olakšati korištenje mobitela, na na?in da ?e omogu?iti korištenje telefona putem glasovnih naredbi, tako da možete cijelo vrijeme biti fokusirani na vožnju. Tako?er, ukoliko dobijete poruku putem društvenih mreža ili SMS-a, istu ?e vam pro?itati, a na nju možete odgovoriti i glasovnim putem, diktiraju?i odgovor.

Tijekom vožnje možete podesiti na?in rada „bez ometanja“, tako da vam ne?e pristizati dolazni pozivi, a jednostavno je i korištenje navigacije. Putem aplikacije možete slušati glazbu, bilo sa mobitela ili sa Interneta, a kad do?e vrijeme za naredbu s navigacijskog sustava, glazba ?e se automatski stišati. Aplikacija se može automatski pokrenuti spajanjem na Bluetooth infotainment sustava automobila.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com