Druk?iji pristup razvoju za novu Opel Astru

0
447

Nova Astra proslavila je svoju svjetsku premijeru u sjedištu Opela u Rüsselsheimu 1. rujna. Astra, koja je po prvi put dostupna i kao elektrificirani model, sa svojim odvažnim i besprijekornim dizajnom otada izaziva ?iste osje?aje. Kupci ?e mo?i naru?iti ovaj novi model prije kraja godine. Potpuno novu šestu generaciju Astre razvio je snažan temeljni tim od 25 ?lanova za tri godine. Zna?ajno je da su oko polovicu tima ?inile žene. Kriterijima kvalitete strateških dobavlja?a za Astru, primjerice, upravljala je Zuzana Majorova. Razvoj potpuno digitalnog kokpita, Opel Pure Panel, vodila je Haiyan Yu. Dizajn unutarnjih boja i materijala ve?inom je odredila Ilka Höbermann. A ?ini se logi?nim da je Mariella Vogler, kao glavna inženjerka, bila zadužena za ukupan razvoj i stavila veliki naglasak na „percipiranu kvalitetu”.

„Okupio se me?unarodni tim koji je ostvario cilj uz veliku otvorenost i uzajamno uvažavanje”, izjavila je Mariella Vogler. „Ne možete stvoriti automobil koji budi pozitivne osje?aje ako nemate timski mentalitet. Na rezultat nije utjecao samo ženski faktor, ve? i raznolike vještine i talenti koji su suradnju, interakciju, a time i kona?ni proizvod u?inili boljim.”

Kona?no, nova je Astra razvijena na druk?iji na?in od bilo kojeg Opela do sada: emocionalnija, sa snažnim fokusom na „percipiranu kvalitetu”. Neovisno o tome radi li se o vizualnom, akusti?nom ili taktilnom podražaju, nova bi Astra trebala probudili zadovoljstvo kod kupaca koje prelazi sve osjetilne granice. „Željeli smo stvoriti dopadljivo vozilo koje iz svakog aspekta djeluje privla?no,” objašnjava glavna inženjerka. U ovom kontekstu „percipirana kvaliteta” nije nepoznata disciplina u svijetu razvoja vozila, ali u novoj je Astri po prvi put dosljedno uklju?ena kao fiksna specifikacija od po?etka.

Odluka o ovoj promjeni paradigme blisko je povezana s reorganizacijom branda do koje je došlo 2018., paralelno s po?etkom razvoja bestselera. U to su vrijeme stru?njaci iz podru?ja dizajna, marketinga i inženjeringa intenzivno radili na utjelovljenju Opelovih vrijednosti „njema?kog”, „pristupa?nog” i „uzbudljivog” putem jezika dizajna, tehnologije i sadržaja vozila. Ro?ena je Opelova filozofija dizajna s osobinama odvažnosti i pro?iš?enog izgleda. Stoga je to bilo pravo vrijeme za stvaranje Astre s veoma posebnim karakterom.

Iznimna taktilnost: mehanizam koji budi zajedništvo

Ono što novu Astru ?ini toliko poželjnom nije samo njezina jasno?a, ve? suma snažnih osje?aja koji se mogu prona?i u mnogim aspektima automobila. Linije na bo?noj strani povu?ene su jasno, ali istovremeno i snažno, kako bi probudili osje?aj samopouzdanja. „Kao otac ili majka, kada stavite dijete u sjedalo i zatvorite vrata, želite znati da ste vi i vaša obitelj sigurni,” objašnjava Mariella Vogler. Primjer taktilne izvrsnosti može se prona?i na stražnjoj strani Astre s pet vrata. Tim je htio izbje?i neugodan osje?aj koji je svima poznat kada morate dosegnuti u nevidljivi otvor na stražnjim podiznim vratima da biste ih otklju?ali. Zato su mehanizam za otvaranje integrirali u Opelov logotip. Astra tako?er odaje po?ast svojoj prošlosti još jednim detaljem: „rebra” na C-stupu podsje?aju na Opel Kadett.

Vizualni detoks: svo?enje na bitno pove?ava zadovoljstvo

Vremenski skok koji se dogodio u unutrašnjosti nove generacije Astre blisko je povezan s „percipiranom kvalitetom”. Kada sjednete za upravlja?, osje?ate se dobro. Osje?aj dobrobiti postiže se svo?enjem unutrašnjosti na bitno – razvojni tim to naziva „vizualnim detoksom”. Dolaskom potpuno digitalne plo?e s instrumentima Pure Panel, analogni prikazi otišli su u povijest. Umjesto njih, novo korisni?ko su?elje nudi intuitivno korisni?ko iskustvo s jasnim prikazom. ?injenica što je upravljanje odre?enim funkcijama omogu?eno fizi?kim prekida?ima naglašava Astrin prakti?an karakter. Primjerice, kada se voza? zaželi svježeg zraka, prekida? „Max AC” odmah omogu?uje punu snagu iz klimatizacijskog ure?aja.

Nova zvu?na pozadina: ži?ani instrumenti i udaraljke stvaraju ugo?aj

Da bi stvorio holisti?ki ugodnu atmosferu, tim je novoj Astri dao ?ak i njezin vlastiti soundtrack – u mjeri u kojoj su to dozvolile sigurnosne specifikacije. Zvona pružaju potpuno novo i ugodno akusti?no okruženje – ritmi?ki zvuk indikatora; zvu?ni signal pojasa. Tim je smatrao da su uobi?ajeni generi?ki zvukovi previše bezli?ni. Zato su zamolili glazbenika da do?e u studio i snimi nizove zvukova na svojim ži?anim instrumentima i udaraljkama koji sada prate voza?a u harmoniji.

Ruku pod ruku: „meka kvaliteta” na temelju „tvrde kvalitete”

Percipirana je kvaliteta preuzela novi zna?aj u Astri, ali druge tipi?ne Opelove zna?ajke nisu zbog toga gurnute u pozadinu. „Bilo nam je jasno da nova Astra može probuditi želje samo ako zadržimo dokazane atribute brenda. Zato uz „meku” percipiranu kvalitetu, „tvrda kvaliteta” tako?er ima važnu ulogu”, rekla je Mariella Vogler. Ipak Opel ve? dugo slovi kao pouzdan automobil. Osim toga, nova Astra u kompaktnu klasu donosi inovacije koje su se prije mogle prona?i samo u automobilima viših klasa. To uklju?uje najnoviju verziju prilagodljivih Intelli-Lux LED® Pixel svjetala ili samostalno razvijenih ARG-certificiranih prednjih sjedala („Aktion gesunder Rücken e.V” / Akcija za zdrava le?a). Osje?aj koji prevladava u razvojnom timu ponos je na vlastite uspjehe: „Želimo da naši korisnici osje?aju entuzijazam koji su svi koji su sudjelovali u razvoju uložili u automobil,” zaklju?ila je glavna inženjerka u ime cijelog svog tima.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com