Tehnološka izvrsnost u razvoju guma: Continental slavi 150. godišnjicu

0
344

Osmog listopada 2021. godine Continental slavi 150 godina postojanja tvrtke. Od svojeg osnivanja 1871. godine u Hanoveru u Njema?koj Continental razvija pionirske tehnologije i usluge za održivu i povezanu mobilnost ljudi i roba. Od male tvornice u Hanoveru tvrtka je narasla u globalnog igra?a u automobilskoj industriji koji sada djeluje u 58 zemalja i na isto toliko tržišta. Continental je najstariji nezavisni, ali i jedan od najve?ih svjetskih proizvo?a?a guma.

Tijekom proteklih 150 godina tvrtka je postavljala standarde u automobilskoj industriji zahvaljuju?i svojem pionirskom duhu i inovativnosti. Ponovno su Continentalovi inženjeri svojim revolucionarnim izumima osigurali ve?u sigurnost, u?inkovitost i održivost pneumatika. Prekretnice u Continentalovu razvoju guma obuhva?aju prvu gumu s gaznim slojem, prvu gumu s odvojivim naplatkom, patent za prvu gumu bez zra?nice na svijetu i, sa svojim sveterenskim modelom, prvu namjensku zimsku gumu. Tako je i prva pneumatska traktorska guma potekla iz Continentalove kuhinje. Uslijedila je guma s optimiziranim otporom kotrljanja te prva serijska guma s gaznim slojem izra?enim od masla?kove gume. Continental je tako?er jedan od pionira u podru?ju digitalizacije. Još je 1999. godine proizvo?a? guma demonstrirao da se podatci potrebni za napredne sustave za pomo? voza?u mogu preciznije i brže odrediti ako se guma rabi kao izvor podataka. To se smatra ro?enjem pametnog pneumatika. U me?uvremenu Continental povezuje svoje gume i senzore u njima s oblakom pružaju?i svojim kupcima potpuno nova, pametna i digitalna rješenja i usluge vezano za gume.

„Gume su naša strast. Naša tehnološka izvrsnost osigurava sigurnost, pouzdanost i održivost ve? 150 godina. Ponosni smo na to“, kaže Christian Kötz, rukovoditelj poslovnog podru?ja guma i ?lan izvršnog odbora tvrtke Continental. Dodaje: „Mnogi današnji tehnološki standardi za gume potekli su od Continentala. Mi iznova i iznova pomi?emo granice mogu?ega. Cilj nam je proizvoditi cjelokupan portfelj proizvoda isklju?ivo od održivih materijala i na klimatski neutralan na?in najkasnije do 2050.“

Korijeni tvrtke Continental sežu do ranih osniva?kih dana. Osmog listopada 1871. osnovan je Continental Caoutchouc & Gutta-Percha Compagnie. Paleta proizvoda prvobitno je uklju?ivala niz proizvoda od gume, poput lopti za igru, gumenih prostirki, pokriva?a za valjke, gumiranih tkanina i balona te punih guma za ko?ije i bicikle. Kad su bicikli zapo?eli svoju svjetsku karijeru 1892. godine sa slobodnim hodom i torpedo ko?nicama, Continental je bio prva njema?ka tvrtka koja je proizvodila pneumatske gume za bicikle pa je „pneumatika“ ubrzo postala udoma?ena rije?. Nedugo nakon toga, 1898. godine, krenula je proizvodnja pneumatskih guma za automobile. Prvi pneumatici i dalje su bili bez gaznog sloja i u usporedbi s današnjim standardima imali su ograni?ene upravlja?ke zna?ajke, posebno na mokrim i zavojitim cestama. Svi proizvo?a?i guma pokušavali su riješiti podložnost svojih proizvoda proklizavanju, sve dok Continental nije predstavio prvi svjetski pneumatik s gaznim slojem 1904. godine.

Potrebe industrijalizacije i mobilnosti kao rani pokreta?i inovacija
Pobjeda individualne mobilnosti i napredak industrijalizacije zahtijevali su proizvode za nova podru?ja primjene. Osim sigurnosti u središte pozornosti sve je više dospijevala tema udobnosti. Godine 1908. Continentalovi inženjeri izazvali su svjetsku senzaciju izumivši odvojivi naplatak koji je znatno olakšao postavljenje kota?a i gume. Kako bi obilježio svoju 50. godišnjicu, Continental je bio prva njema?ka tvrtka koja je na tržište izbacila velike gume za komercijalna vozila. Godine 1928. prvi su put proizvedene gume za poljoprivredne traktore i pogonsko-vu?ne strojeve. Poljoprivredna traktorska guma T2 bila je prva pneumatska poljoprivredna guma u Europi. Continental je u industrijski sektor uveo revoluciju u segment punih guma koje su se upotrebljavale na vili?arima, aerodromskim vozilima i u ostalim teškim industrijskim primjenama. Velik uspjeh pneumatika od pune gume predstavljen je 1932. godine, izrodio je kraticu za ovu kategoriju koja se i danas rabi: CSE.

Još jedna prekretnica u povijesti industrije 20. stolje?a bio je prvi pneumatik izra?en od sinteti?ke gume koji je s proizvodnih linija Continentalove tvornice sišao 1936. godine. Zbog posljedica ekonomske nestašice tijekom ratnih godina proizvo?a? pneumatika pokrenuo je prva istraživanja s namjerom da dobije gumu od ruskih masla?aka. Projekt je nastavljen 2011. godine i od tada stalno napreduje. Guma za bicikle „Urban Taraxagum“ bila je prvi Continentalov pneumatik u serijskoj proizvodnji u kojem se rabila masla?kova guma.

Godine 1943. Continental je prijavio patent za gumu bez zra?nice. Izum koji je znatno unaprijedio otpor kotrljanja pneumatika i postao uobi?ajeno tehnološko na?elo u poslijeratnom vremenu, što se ni danas nije promijenilo. Continental je prvi omogu?io posebno sigurnu vožnju u zimskim uvjetima 1934. godine svojim „sveterenskim“ modelom: prvom namjenskom gumom projektiranom za snijeg, što je ujedno i prva zimska guma. Continental je 1953. prešao prijevoj Sankt Gotthard u Švicarskoj svojim gumama M+S (blato i snijeg) pod javnobilježni?kim nadzorom, ?ime je uspješno zaklju?io prvi test zimskih guma u povijesti.

Intenzivno testiranje pruža sigurnost – na gradskim ulicama i pri vožnji u ekstremnim uvjetima
Prije nego što Continental izbaci novi pneumatik na tržište, mora uspješno pro?i široku lepezu testova, bilo da je rije? o tehnološkim inovacijama za putni?ka i teretna vozila ili o sektoru posebnih guma. Ukupno novi modeli pneumatika prevale 25 milijuna kilometara na testu prije nego što proizvodnja po?ne. Ovaj golemi trud svakako je opravdan. Zato što je temelj za kvalitetu proizvoda proizvo?a?a guma iz Hanovera, za sve primjene – ?ak i u ekstremnim uvjetima. Godine 2003. Continental je postao prvi dobavlja? serijskog pneumatika s dopuštenom maksimalnom brzinom od 360 km/h: ContiSportContact Vmax.

Godine 2007. ContiSportContact Vmax postao je prvi pneumatik upisan u Guinnessovu knjigu rekorda te prvi izbor u mnogobrojnim rekordnim utrkama poznatih Tunning ku?a.
Radi ispitivanja guma u svim zamislivim uvjetima tvrtka posjeduje najsuvremenija postrojenja za testiranje guma diljem svijeta. Contidrom nadomak Hanoveru, „prototip“ i referencija za sve Continentalove ispitne centre za pneumatike, otvoren je 1967. Ve? 1968. godine, na op?e divljenje novinara i javnosti, u našem centru za ispitivanje Contidrom na pistu je izišao prvi automobil na elektroni?ko upravljanje bez voza?a. Continental je nastavio razvijati ovu tehnologiju te je sada rabi na svojem testnom poligonu u Uvaldeu, u Teksasu, SAD, kako bi podvrgavao svoje gume testovima izdržljivosti.

Godine 2012. službeno je otvoren Automatski analizator ko?enja u zatvorenom (Automated Indoor Braking Analyser, AIBA) na poligonu Contidrom. Ovaj objekt, jedinstven u cijelom svijetu, omogu?uje ispitivanje performansi ko?enja guma na razli?itim voznim površinama tijekom cijele godine, bez obzira na vremenske prilike i potpuno automatizirano uz pomo? besposadnih vozila. U budu?nosti ?e gume tako?er biti ispitivane u novoj vrsti simulatora dinami?ne vožnje. Tako ?e profesionalni testni voza?i virtualno obavljati realisti?ne scenarije u vožnji. Zahvaljuju?i obavljanju svakog ciklusa ispitivanja u simulatoru vožnje umjesto na cesti bit ?e potrebno proizvesti manji broj probnih pneumatika. Stoga ?e ovo ulaganje u nove tehnologije ispitivanja pridonijeti velikim naporima tvrtke Continental prema održivosti.

Svijest o resursima kao rana pokreta?ka sila tehnološke izvrsnosti
Continental je posve?en ve?oj održivosti u industriji guma i automobilskoj industriji od ranih sedamdesetih godina prošlog stolje?a. Posljedice naftne krize iz 1973. bile su poticaj za istraživa?ki projekt razvoja pneumatika s optimiziranim otporom kotrljanja. Spoznaje ste?ene na ovom projektu u kona?nici su 1993. iznjedrile proizvod bez presedana. Prvi su put u gumi ContiEcoContact spojene ekološke prednosti i ekonomski aspekti s izvanrednim voznim i sigurnosnim zna?ajkama. Otad se Continental suo?ava s velikim izazovima u smislu ograni?ene koli?ine sirovina i nužnosti smanjenja emisija CO2. Dugi niz godina održivo i odgovorno upravljanje jest neodvojivi dio Continentalove korporativne strategije.

Napori su usmjereni strateškim temama poput borbe protiv klimatskih promjena, niske emisije mobilnosti, kružnog gospodarstva i održivih opskrbnih lanaca, ?ime su obuhva?ene sve faze lanca stvaranja vrijednosti. Ve? je 1903. utemeljen ogranak u Seelzeu nadomak Hanoveru za ponovnu obradu i recikliranje gumenih otpadaka. Godine 2013. Continental je otvorio svoj jedinstveni pogon ContiLifeCycle u Hanover Stöckenu. Zahvaljuju?i svojem integralnom pristupu obnovi gaznog sloja za kamionske i autobusne gume i posebno razvijenom postrojenju za reciklažu guma industrijskih razmjera Continental je pionir u industriji.

Kako bi gume budu?nosti u?inio još energetski u?inkovitijim i ekološkijim u smislu proizvodnje, uporabe i recikliranja, tvrtka sustavno ulaže u istraživanje i razvoj novih tehnologija, alternativnih materijala i proizvodnih procesa kompatibilnih sa životnom sredinom. Continental se, primjerice, namjerava najkasnije do 2050. godine prebaciti na upotrebu potpuno održivo proizvedenih materijala u proizvodnji svojih guma.
Senzorska tehnologija i digitalizacija omogu?uju inovativna rješenja i usluge vezano za pneumatike

Continental je tako?er jedan od pionira kad je rije? o digitalizaciji guma. Još je 1999. godine proizvo?a? guma demonstrirao da se podatci potrebni za napredne sustave za pomo? voza?u mogu preciznije i brže odrediti uporabom guma kao izvora podataka. To se smatra ro?enjem pametnog pneumatika. Otad je Continental nastavio s digitalizacijom guma u?inivši dostupnim potpuno nove usluge za vozne parkove i krajnje kupce. Od 2010. Continental je objedinio sve usluge za vozne parkove pod markom Conti360° Fleet Services. Od preporuka i savršenog izbora odgovaraju?ih guma, preko ispravnog namještanja i brze pomo?i u slu?aju probušene gume pa sve do neprekidnih pregleda i sveobuhvatnih izvještaja o pneumaticima za sva svoja vozila – operateri voznih parkova dobivaju profesionalnu i zaokruženu uslugu.

Tvrtka nastavlja širiti svoj ekosustav pametnih, digitalnih rješenja za Continentalove vrhunske pneumatike koji su u me?uvremenu razvijeni. Kao jedan od najve?ih svjetskih dobavlja?a elektronike, senzorskih sustava i softvera u industriji mobilnosti, Continental u ovom segmentu posjeduje odlu?uju?u prednost nad konkurentima. Primjerice, Continentalova sposobnost da gumi omogu?i komuniciranje s ostalim sigurnosnim komponentama poput središnjeg elementa u sustavu vozila pridonijela je revolucionarnom projektu na po?etku novog stolje?a: vozilom duljine 30 metara. Uskla?enost svih sustava koji su dio operacije ko?enja dovela je do potpunog zaustavljanja vozila za samo 30 metara pri punom ko?enju sa 100 km/h. U tom je trenutku prosje?an put ko?enja i dalje iznosio izme?u 36 i 40 metara. To je dovelo do kra?enja puta ko?enja za ?etvrtinu.

Danas se Continental koristi izravnom vezom svojih guma i senzora s oblakom kako bi svojim kupcima ponudio potpuno nove poslovne modele. Zahvaljuju?i velikom broju podatkovnih to?aka Continentalovi kupci iz segmenta voznih parkova mogu provjeriti stanje svojih guma u svakom trenutku uz pomo? interno razvijenih algoritama. To zna?i da se održavanje guma može obavljati prema potrebi, a ne kao preventivna mjera, što donosi mnogo ve?u u?inkovitost. Prednosti za pružatelje usluga voznog parka su minimalno vrijeme zastoja zbog popravaka, ve?a sigurnost i niži ukupni troškovi zahvaljuju?i ve?oj energetskoj u?inkovitosti i op?enito u?inkovitijem radu. Godine 2020. Continental je postavio nove standarde predstavivši svoj uspješni pilot-projekt za iznimno precizno pra?enje dubine gaznog sloja uz pomo? algoritama i telemetrijskih podataka s vozila.

I u budu?nosti ?e Continental biti sinonim za inovativnost u tehnologiji pneumatika svojim vrhunskim portfeljem u segmentu guma za putni?ka, teretna i specijalna vozila. U svojem novom strateškom programu predstavljenom 2020. Continental opisuje svoj put u novom desetlje?u. Središte strateškog programa „Vizija za 2030.“ (Vision 2030) jesu organizacija i sve poslovne aktivnosti dosljedno okrenute korisnicima. Osim toga, sektor guma nastavlja s rastom profitabilnosti i izdvajanjem u odnosu prema konkurentima u tržišnom okružju koje se brzo mijenja, u podru?jima održivosti i digitalnih rješenja.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com