Grupa Renault i EEM na Port Santu stvaraju prvi „pametni otok“

0
228

Grupa Renault i EEM Empresa de Electricidade da Madeira SA, društvo za proizvodnju, prijenos i distribuciju elektri?ne energije na portugalskim otocima Madeira i Porto Santo, objavili su uvo?enje pametnog elektri?nog ekosustava na otoku Porto Santo.
Taj ekosustav dio je inovativnog programa održivog otoka „Smart Fossil Free Island” (Pametan otok bez fosilnih goriva), koji na otok Porto Santo uvodi vlada Autonomne regije Madeira. Cilj programa je promicanje prijenosa energije na otoku. Društvo EEM, koje je pritom zaduženo za energetske projekte i elektri?nu mobilnost izabralo je Grupu Renault za partnera u programu održivog otoka za rješenje elektri?ne mobilnosti.

Na ovom prvom „pametnom“ otoku na svijetu za pove?anje energetske neovisnosti i promicanje proizvodnje ?iste energije upotrebljavaju se elektri?na vozila, baterije u drugom životnom vijeku, pametno punjenje i baterije iz vozila za opskrbu mreže (V2G). Grupa Renault, EEM i njihovi partneri na ostvarenju ovoga projekta, za koji se o?ekuje da ?e trajati 18 mjeseci, rade od po?etka godine.

Ovaj projekt pokazuje kako Grupa Renault djeluje u javnim i privatnim partnerstvima kako bi pomogla u ostvarenju održivih rješenja mobilnosti za sve, što je u potpunosti u skladu sa strategijom Grupe da postane važan akter u elektri?nim ekosustavima i ponuditelj rješenja pametne mobilnosti za gradove budu?nosti.

U stvaranju ovoga ekosustava Grupa Renault sudjelovat ?e svojim elektri?nim vozilima, referentnima na europskom tržištu, i provjerenim tehnološkim rješenjima.
Projekt se sastoji od tri komplementarne faze: u prvoj ?e 20 dobrovoljaca, stanovnika Porta Santa, upotrebljavati 14 automobila modela ZOE i 6 modela Kangoo Z.E. za svakodnevna putovanja. Ta ?e se vozila mo?i „pametno” puniti na 40 javnih i zasebnih mjesta za punjenje koje ?e EEM i Renault postaviti na otoku.

Ta ?e vozila do kraja 2018. godine u drugoj fazi prije?i u širu interakciju s mrežom jer ?e u vrijeme najve?e potrošnje energije elektri?nu energiju prenositi u mrežu. Osim što ?e se pametno puniti, služit ?e i kao privremeni spremnici energije.
U tre?oj fazi ?e se baterije elektri?nih vozila Renault u svojem drugom životnom vijeku upotrebljavati za pohranu energije iz obnovljivih izvora elektri?ne energije dobivene iz solarnih ?elija i vjetrenja?a na otoku Porto Santo. Tako spremljena energija u trenutku proizvodnje, napajat ?e lokalnu mrežu prema trenutnim potrebama.

Neke od tih baterija do?i ?e s otoka Madeire. Grupa Renault tako prvi put dokazuje da svoje baterije može upotrijebiti i u njihovom drugom životnom vijeku kao dio lokalnog ekosustava.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com