Kada je vrijeme za zamjenu alternatora?

0
6328
- Advertisement -

Alternator je generator izmjenične struje. Primjera radi, i dinamo je također generator struje, ali istosmjerne. Većina današnjih automobila koristi upravo alternator za opskrbu sustava strujom. Primjerice, kada ne bi bilo alternatora, struja iz akumulatora potrošila bi se veoma brzo i više je ne bi bilo. Dakle, alternator preko remena na motoru stalno ‘fila’ akumulator novom strujom i tako omogućuje da cijeli sustav funkcionira.

Alternator na sebi ima namote i rotor s elektromagnetima pa se zapravo i pomoću magnetnog polja stvara napon, ali on je izmjenični. No, akumulatoru je potreban istosmjerni napon tako da uz alternator postoje i diode ili drugi usmjerivači koji ga pretvaraju u istosmjerni. Prije su postojali veliki usmjerivači koje je bio problem ‘uglaviti’ u vozilo, tako da su alternatori pronašli svoj put u serijsku proizvodnju za automobile upravo zahvaljujući izumu tranzistora i silicijevih dioda koji su veoma maleni i praktični te su odlično zamijenili prijašnje velike usmjerivače. Zahvaljujući tranzistorima, regulatori napona danas su toliko maleni da se mogu smjestiti u sam alternator.

- Advertisement -

Bitno je da napon na alternatoru uvijek bude jednak, jer da je različit lako bi došlo do kvarova. Iz tog razloga mora postojati regulacijski prekidač kojem je glavna uloga ograničavanje napona i ublažavanje predavanja struje.

Kao što po svemu navedenom možemo zaključiti, alternator je veoma važan dio za cijeli sistem automobila jer ako nema struje, nema ni sigurne i udobne vožnje. Najlakši način da detektiramo probleme s ovim dijelom je da uočimo crvenu lampicu koja se upalila na kontrolnoj ploči. Ako se lampica upalila, a vi se još vozite, dobro je jer još imate nešto vremena stići kod automehaničara da ukloni kvar prije nego on postane kroničan i eventualno koban po vaše vozilo.

U cijeloj toj priči o alternatoru veoma je važan dio i remen. Točnije, ako imate dizel te imate jedan remen za pogon, a drugi za vodenu pumpu, tada ćete se moći nastaviti voziti još neko vrijeme. No, ako imate vozilo u kojem ima jedan remen preko kojeg se pokreće i vodena pumpa, tada biste si na leđa mogli natovariti i pregrijavanje motora te izbacivanje vode iz sistema, čime će problem postati još veći i opsežniji te naravno skuplji. Pucanje remena zapravo je najčešći problem kod alternatora.

Uz pucanje remena, lampica će se upaliti i ako vam je riknuo regler. Regler je sklop koji bez obzira na broj okretaja remena za zadatak ima održati napon u akumulatoru od oko 12 do 14 V. Dakle, ako regler ne radi, onda se stvara preveliki napon na akumulatoru koji u konačnici zbog toga može pregorjeti. Također, ako regler ne radi dobro, napon može biti i prenizak pa automobil neće moći voziti. Zanimljivo je da se kvar na regleru može doslovno nanjušiti jer se u kabini vozila osjeti miris kiseline budući se iz akumulatora počinje izbacivati kiselina zbog prejakog punjenja.

Greška može biti i u diodama u sistemu. Obično kada je regler u kvaru tada lampica za alternator sjaji intenzivno crvenim sjajem, a kada se radi o greškama u diodama, crvena je blažeg intenziteta, kao da lampica svijetli na pola.

Je li nam alternator dobar ili ne možemo sami provjeriti voltmetrom. Ovaj uređaj spojimo na akumulator. Dok je automobil ugašen, vrijednost treba biti oko 12 V. Kada upalimo motor, vrijednost bi trebala biti od 13 do 14 V i to je znak da alternator dobro obavlja svoj posao.

Dakle, alternator je jedan od vitalnih dijelova na automobilu i ne ostavlja nam mnogo vremena za razmišljanje, i najmanja sumnja treba nas odmah uputiti automehaničaru.

Izvor: Silux.hr

- Advertisement -