Kako pravilno mijenjati akumulator?

0
5036

Akumulator je naprava koja se koristi u automobilima, a služi kao spremnik energije. U njemu se elektri?na energija pretvara u kemijsku i to se naziva punjenje akumulatora te se potom prema potrebi može opet pretvoriti u elektri?nu te se to naziva pražnjenjem. Koriste se za pokretanje motora s unutrašnjim sagorijevanjem iako imaju relativno malen kapacitet. Me?utim, usprkos ovom nedostatku, mnogo se koriste jer su za sada jedini poznati i lako prenosivi spremnici s elektri?nom energijom.

Danas se akumulatori po razli?itim cijenama mogu nabaviti u svakoj trgovini autodijelovima. Obi?no što je skuplji, to je i kvalitetniji, mada ne mora biti pravilo. Tako?er, budu?i se radi o dijelu na vozilu do kojeg se lako dolazi, odnosno lako je dostupan, svaki voza? koji ima iole spretne ruke može ga promijeniti sam, u svojoj garaži ili dvorištu.

Prije izmjene trebate znati da u svakom akumulatoru ima opasne teku?ine, stoga se trebate zaštiti. Najbolje je uzeti zaštitne rukavice i nao?ale kako biste se zaštitili. Tako?er, prije promjene trebate ugasiti vozilo i izvaditi klju? iz brave za paljenje. Uz ovo trebate se i opskrbiti potrebnim alatom.

Evo kako promijeniti akumulator u pet koraka:

1.korak – prvo treba odvrnuti drža? akumulatora, a potom koristiti klju? kojim se otpusti spoj negativnog pola akumulatora i nakon toga nužno je odvojiti sponu. Kada ste ovo obavili za negativni pol sve treba ponoviti i za pozitivni. Bitno je da klju?em nikako ne dodirujete oba pola u isto vrijeme.

2.korak – potom slijedi podizanje akumulatora. Lagano ga podignite i izdignite iz ku?išta u kojem stoji i odložite na sigurno mjesto. Dobro je promiješati pola litre vode i jednu žli?icu sode te u tu mješavinu staviti ?etkicu za zube i njome o?istiti eventualna mjesta na kojima se pojavila korozija. Nakon što ste to u?inili, sve dijelove postolja trebate posušiti suhom krpom.

3.korak – novi akumulator kojeg ste ve? prije pripremili stavite u ku?ište. Pazite da dobro okrenete polove, da negativni i pozitivni budu okrenuti u pravi?nom smjeru, a nakon toga u?vrstite drža?e.

4.korak – polove akumulatora dobro je premazati vazelinom kako bi se usporilo i sprije?ilo djelovanje korozije. Nakon što ste to u?inili, negativnu sponu stavite na negativan pol, a pozitivnu na pozitivni.

5.korak – zatvorite haubu. Upalite motor i provjerite radi li sve kako treba, odnosno pali li se motor bez problema. I to je to! Ako pali bez problema zna?i da ste odli?no obavili posao i mi vam ?estitamo!

Uz ovo treba znati da akumulator nikada ne smije ostati bez elektrolita jer bez njih jednostavno ne može raditi. Iz tog razloga potrebno je s vremena na vrijeme provjeriti njihov nivo. Naime, normalnim radom akumulator ih gubi. Kada ih provjeravamo, teku?ina u akumulatoru mora prekrivati njegove plo?e za otprilike 10 milimetara. Ako primijetimo da je ima manje, treba dodati destiliranu vodu. Kiselinu ne treba dodavati jer se ona hlapljenjem koncentrira, a ne gubi. Postoje akumulatori koji su deklarirani da im ne treba provjera, me?utim s vremena na vrijeme dobro je i njih provjeriti, za svaki slu?aj.

?esto se umjesto kupovine novog vadi stari akumulator i puni. Za to nam treba ispravlja?. Punjenje ne bi trebalo biti ve?e od od 1/10 kapaciteta u Ah jer ako je ve?i, ne?e se dobiti pun kapacitet akumulatora. Punjenje se vrši preko ispravlja?a i tijekom punjenja treba regulirati njegov napon.

Trajnost akumulatora ovisi o održavanju, ali i o tome kakav je. Kod olovnih je rok trajnosti ograni?en na koje tri do ?etiri godine, a kod akubaterija i manje, do dvije godine. Ako nisu predvi?eni za punjenje, ne treba se silom to ?initi jer prilikom punjenja mogu eksplodirati.

Izvor: Silux.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com