Nestašica ?ipova mogla bi se otegnuti do 2023. – šef Daimlera

0
201

Nestašica ?ipova koja je izazvala velike poreme?aje u svjetskoj proizvodnji automobila mogla bi se protegnuti na 2022., pa i na 2023. godinu, upozorio je šef njema?kog proizvo?a?a luksuznih automobila Daimler u razgovoru za britanske medije.

Covid 19 testirao je spremnost autoindustrije na nepovoljne uvjete poslovanja i pokazalo se da kompanije moraju temeljito analizirati svoje opskrbne lance, rekao je predsjednik upravnog odbora Daimlera Ola Kaellenius.

Izvu?i ?emo pouku iz te provjere i još dublje analizirati osnovne elemente opskrbnog lanca kako bi naš sustav bio otporniji, ojasnio je Kaellenius.

Opskrba poluvodi?kim ?ipovima ne uspijeva podmiriti potražnju u ?itavom nizu industrijskih sektora, uklju?uju?i autoindustriju koja se brzo oporavila od koronakrize, podsje?a BBC.

Pogoni su u Maleziji zatvoreni zbog nestašice koja ?e “zna?ajno utjecati na proizvodnju i prodaju u tre?em tromjese?ju”, rekao je za BBC na Me?unarodnom sajmu mobilnosti u Muenchenu Kaellenius, ujedno i ?elnik i Mercedes-Benza.

“Proizvo?a?i ?ipova kažu da ?e se, gledano iz strukturne perspektive, ova situacija protegnuti i na 2022., a potom ?e se situacija postupno poboljšavati”, dodao je.

To zna?i da bi se nestašica mogla otegnuti i do 2023. godine, ali “nadamo se da ne?e biti tako ozbiljna kao u proteklih nekoliko mjeseci”, napomenuo je ?elnik njema?ke tvrtke.

?lan uprave njema?kog dobavlja?a dijelova i sustava za autoindustriju Boscha Harald Kroeger isti?e pak da je glavni razlog problema u opskrbi tržištu automobila “dramati?an” rast potražnje, što je, po njegovim rije?ima, dobra vijest za automobilsku industriju.

“Prije samo godinu dana bili smo u mra?nom dobu korone, prodaja je padala i nitko nije o?ekivao tako brz oporavak tržišta automobila. Sada definitivno nastojimo hitro podmiriti tu potražnju”, isti?e Kroeger.

HINA