PayDo – povoljniji parking u 19 gradova

0
288

U 19 hrvatskih gradova sada je gra?anima i turistima omogu?eno brže i povoljnije parkiranje, a jedino što je potrebno u?initi je preuzeti besplatnu PayDo mobilnu i web aplikaciju. Tako na jednostavan na?in privatni i poslovni korisnici mogu podmiriti trošak parkirnih karata, a na nekim lokacijama i pla?ati dnevne parkirne karte izdane od strane kontrolora, odnosno kazne za pogrešno parkiranje.

Aplikacija PayDo, diljem zemlje popularno nazivana Pajdo, trenutno je dostupna u Splitu, Bjelovaru, Crikvenici, Dubrovniku, Novom Vinodolskom, Osijeku, Pore?u, Puli, Rovinju, Samoboru, Sisku, Slavonskom Brodu, Karlovcu, Šibeniku, Varaždinu, Vodnjanu, Vukovaru, Vodicama i Zadru. Uskoro se o?ekuje aktivacija i u ostalim gradovima, uklju?uju?i i Zagrebu, kako biste svoje limene ljubimce s manje briga i osjetno povoljnije mogli parkirati i na nacionalnom nivou.

PayDo usluga globalno prepoznate IT tvrtke Infoart kojom gra?ani koji su do sada pla?ali parkiranje putem SMS-a konkretno i svakodnevno štede, ne koristi SMS protokol pa tako pri parkiranju gra?ani više ne moraju pla?ati troškove mobilnih operatera. Osim toga, usluga koristi i svima koji do sada uop?e nisu mogli pla?ati SMS-om, poput brojnih turista zbog kojih je aplikacija dostupna i na engleskom, njema?kom te talijanskom jeziku.

Osim što se pla?anjem PayDo aplikacijom štedi jer nema troškova mobilnih operatera, trenutno je aktivna i promotivna pogodnost za korisnike Mastercard® kartica: 10% od pla?enog iznosa za satne karte vra?a se korisniku na promotivni ra?un kojeg može koristiti prilikom budu?eg pla?anja parkiranja.

Podsjetimo, u Europi preko 90% potroša?a koristi pametni telefon više od bilo kojeg drugog ure?aja. Me?u njima, ?ak 57% Hrvata isti?e mobitel kao ure?aj s kojim bi najradije pla?ali dok 22% ve? koristi mobilno pla?anje. Aplikacija PayDo koja korisnicima omogu?uje da isti zaslon koji ne ispuštaju iz ruku mogu koristiti i za pla?anje, doista je jednostavno, prakti?no i logi?no rješenje.
Aplikacija PayDo omogu?ena je za najpopularnije mobilne platforme iOS i Android (App Store i Google Play), a može se preuzeti i na web stranici: www.paydo.hr

ika

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com