Po?inje zimsko ra?unanje vremena pa su svjetla obavezna i danju

0
196

Podsje?amo voza?e da, prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, u razdoblju zimskog ra?unanja vremena na motornom vozilu za vrijeme vožnje danju moraju imati upaljena dnevna ili kratka svjetla.

Obzirom na doga?anja najtežih prometnih nesre?a na prometnicama Republike Hrvatske i smrtnog stradavanja u njima te po?etka zimskog ra?unanja vremena, sudionicima u prometu skre?emo pozornost na sljede?e:

Razvidno je da se najteže prometne nesre?e doga?aju zbog ljudskih grešaka, odnosno grubog kršenja prometnih pravila i nepoštivanja prometne signalizacije. I nadalje je glavni uzrok smrtnog stradavanja kretanje nepropisnom, odnosno brzinom neprimjerenom uvjetima na cestama, prilikom ?ega dolazi do me?usobnih sudara vozila ili njihovog slijetanja s kolnika, kao i naleta na pješake i bicikliste.

U cilju zaustavljanja negativnog trenda, Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno sve policijske uprave u narednom razdoblju nastaviti ?e s poduzimanjem aktivnosti u koje ?emo uklju?iti maksimalan broj policijskih službenika, kao i ure?aje, odnosno opremu koja se koristi za nadzor prometa.

Aktivnosti ?e se provoditi ciljano, na lokacijama na kojima se prema prostornim i vremenskim pokazateljima doga?a najve?i broj teških prometnih nesre?a, odnosno gdje se u?estalo krše prometni propisi.

Prilikom samog nadzora vršit ?e se sankcioniranje prometnih prekršaja koji dovode do najtežih prometnih nesre?a: vožnja nepropisnom brzinom, vožnja pod utjecajem alkohola i droga, nepropisno pretjecanje, nepoštivanje prednosti prolaska, vožnja prije stjecanja prava na upravljanje, vožnja neregistriranim ili vozilom kojem je isteklo važenje prometne dozvole, tehni?ki neispravnim vozilom, nepropisno kretanje i zadržavanje pješaka na kolniku, prekršaji voza?a mopeda i motocikla, prekršaji biciklista, nepropisna uporaba mobitela.

Tako?er, posebna pozornost usmjerit ?e se i na mlade voza?e, recidiviste, voza?e kojima je izre?ena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima, kao i na prometne prekršaje koji utje?u na pasivnu sigurnost (nekorištenje zaštitne kacige, nekorištenje sigurnosnog pojasa od strane svih osoba u vozilu), odnosno propisnom smještaju djece u vozilima.

Zimsko ra?unanje vremena – vožnja s upaljenim svjetlima

Zimsko ra?unanje vremena zapo?inje u nedjelju, u no?i s 27. na 28. listopada, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 3 sata ra?una kao 2 sata.

Podsje?amo voza?e da, prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, u razdoblju zimskog ra?unanja vremena na motornom vozilu za vrijeme vožnje danju moraju imati upaljena dnevna ili kratka svjetla. Tako?er, i voza?i bicikala od prvog sumraka do potpunog svanu?a (no?u) te u slu?aju smanjene vidljivosti, na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla. Voza?i mopeda i motocikala dužni su tijekom cijele godine danju imati upaljena kratka svjetla na vozilu.

U slu?aju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi, voza? ?e se kazniti nov?anom kaznom od 300,00 kuna.

Stoga, apeliramo na voza?e da tijekom vožnje na vozilu imaju upaljena svjetla, kako bi bili što uo?ljiviji drugim sudionicima u prometu.

Savjeti sudionicima u prometu

Zbog doga?anja navedenih prometnih nesre?a, o?ekivanog porasta broja vozila na prometnicama u vrijeme nadolaze?ih blagdana, ranijih no?nih uvjeta te o?ekivanog pogoršanja vremenskih prilika u predstoje?em razdoblju, sve sudionike u prometu upozoravamo da se pridržavaju prometnih propisa, a posebice:

– brzinu kretanja vozila potrebno je prilagoditi stanju i uvjetima na cesti, a naro?ito biti oprezan kod pojave prve kiše nakon dužeg suhog razdoblja (cesta postaje skliska i produžava se zaustavni put)

– poštuju ograni?enja brzine kretanja (zakonska ili ona postavljenim prometnim znakom, uklju?uju?i pritom i ograni?enja na promjenjivoj prometnoj signalizaciji)

– ne konzumiraju alkoholna pi?a prije i za vrijeme vožnje

– prilikom vožnje u kolonama drže dovoljan razmak izme?u vozila

– ne koriste mobitel tijekom vožnje

– koriste sigurnosni pojas na svim sjedalima u vozilu

– koriste zaštitnu kacigu

– pobrinu se za adekvatan smještaj djece u vozilu

– bez obzira na žurbu, ne ulaze u rizi?na pretjecanja

– u slu?aju umora, bez obzira na blizinu odredišta, potrebno je pravovremeno se zaustaviti, osvježiti i odmoriti

– pješa?kim prijelazima se približavaju smanjenom brzinom i pove?anim oprezom

– ako se kao pješak kre?ete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a no?u i danju u slu?ajevima smanjene vidljivosti, budite ozna?eni nekim izvorom svjetlosti ili reflektiraju?om materijom, odnosno koristite svjetliju odje?u

– biciklisti, budite propisno ozna?eni, zakonska obaveza je da no?u i danju u uvjetima smanjene vidljivosti budete ozna?eni reflektiraju?im prslukom ili reflektiraju?om biciklisti?kom odje?om

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com