Prije odlaska na ljetovanje provjerite automobil ovim brzim kontrolnim to?kama

0
612

Stru?njaci iz HAK-a naveli su preporu?ene brz kontrolne to?ke za provjeru ispravnosti automobila u ljetnom periodu, kad redovni servis nije u skorom dolasku prema prije?enim kilometrima vozila.

1. Rashladni ure?aji motora:
Nivo rashladne teku?ine
Propusnost rashladne teku?ine
Rad ventilatora za hla?enje motora
Ispravnost termostata motora
Vizualna kontrola stanja rashladnih crijeva
Ostale radnje potrebne prema procijeni servisera

2. Klima ure?aj:
Napunjenost klima ure?aja sa plinom i potreba za izmjenom plina i ulja u klima ure?aju
Dezinfekcija klima ure?aja
Zamjena filtera ventilacije
Test propusnosti rashladnog plina
Ostale radnje potrebne prema procijeni servisera

3. Ure?aj za pranje stakla:
Razina teku?ine za stakla
Stanje metlica za brisanje stakla
Rad mlaznica za pranje stakla
Ostale radnje potrebne prema procijeni servisera

4. Signalizacija:
Ispravnost žaruljica za vanjsko osvjetljenje
Truba vozila
Ispravnost dodatnih žarulja
Ostale radnje potrebne prema procijeni servisera

5. Motor:
Dijagnosti?ka kontrola motora
Kontrola na nezabrtvljenosti motora
Kontrola razine ulja u motoru
Kontrola starosti i istrošenosti remena
Vizualna kontrola na propuštanje sustava ubrizgavanja s gorivom
Kontrola turbo ure?aja na vidljiva vizualna ošte?enja ili propuštanja
Ostale radnje potrebne prema procijeni servisera

6. Transmisija vozila:
Kontrola kva?ila na mogu?e primjedbe od strane servisera prilikom probne vožnje
Razina ulja u automatskom ili manualnom mjenja?u i ostalim prijenosnicima
Kontrola stanja pogonskih vratila i kardanskih vratila
Ostale radnje potrebne prema procijeni servisera

7. Ispušni sustav:
Kontrola propusnosti ispušnog sustava
Kontrola gumenih nosa?a za držanje ispušnih lonaca
Kontrola razine aditiva ili AdBlue sredstva za obradu ispušnih plinova
Ostale radnje potrebne prema procijeni servisera

8. Sustav startanja i punjenja test putem ure?aja za navedene cjeline:
Testiranje akumulatora
Testiranje Elektro pokreta?a
Testiranje alternatora
Ostale radnje prema procijeni servisera

9. Ko?nice:
Mjerenje to?ke vrelišta ko?ione teku?ine
Kontrola istrošenosti ko?ionih obloga, diskova i ostalih potrošnih dijelova
Kontrola ko?ionih cijevi
Ostale radnje prema procijeni servisa

10. Ovjes:
Vizualna kontrola opruga i amortizera po mogu?nosti test amortizera na ispitnom ure?aju
Kontrola istrošenosti zglobova i dijelova na vilicama i upravlja?kom ure?aju vozila
Kontrola stanja istrošenosti guma i vidljivih ošte?enja na gumama
Ostale radnje prema procijeni servisa

11. Ostale potrebne kontrole i dijagnosti?ka testiranja koja su vezane za odre?enu marku ili model vozila i opremu vozila provesti prema procijeni servisera

Izvor: HAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com