PSA je kupio Opel!

0
85

Ono što se najavljivalo tjednima se i ostvarilo. PSA grupacija je kupila Opel/Vauxhall za 2,2 milijarde eura i time ozbiljno zaprijetila Volkswagenu sa udjelom na tržištu od ?ak 17%. GM koji je bio vlasnik Opela još od 1929. godine, ovim poslom se u potpunosti povukao sa europskog tla. Glavni razlog su vjerojatno gubici koje je pretrpio sa Chevroletom te Opelom i Vauxhallom, o ?emu smo ve? pisali.

No, što ?e to zna?iti za Opel ostaje tek za vidjeti. ?elnici GM-a i PSA su ovaj posao nazvali win-win situacijom gdje su obje strane profitirale. No pred PSA je težak put vratiti povjerenje kupaca u Opel. ?ini se kako kupci još uvijek nisu zaboravili loša iskustva iz 90-ih, ali unato? tome Opel je na ovim prostorima i dalje cijenjen. Biti ?e zanimljivo vidjeti kako ?e ljubitelji Opela reagirati na francusku tehnologiju u svojoj omiljenoj marki automobila.

No, svaka pri?a ima i svoju drugu stranu. Pri tome mislimo na Britance koji su zabrinuti da ?e uslijed Brexita i potrebe štednje od strane novog vlasnika ponajviše patiti radna mjesta u Vauxhallovim pogonima. Iz PSA navode kako smatraju da to ipak ne?e biti slu?aj i predvi?aju rast koncerna u budu?nosti.

Bilo kako bilo, biti ?e zanimljivo vidjeti reakcije njema?kih kolega novinara na nove ‘francuske’ Opele, budu?i da ni do sada Opel nisu doživljavali kao svoju, njema?ku marku.