Rast prodaje novih automobila – Fiesta je najprodavaniji auto u Europi

0
180

Bilo je poprili?no živahno u mjesecu travnju na europskom tržištu novih automobila. Istraživanje marketinške agencije Flock Dynamics bilježi rast prodaje od ?ak 10,8 % što je u odnosu na mjesec ožujak pove?an broj prodanih automobila za ?ak 1,93 milijuna vozila. Najzna?ajniji rast bilježe Italija sa rastom od 17.4 % te odmah za njom Španjolska sa rastom od 12.7 %, dok je na tre?em mjestu Njema?ka sa rastom od 11.4 %. Naravno, postoje i države sa puno ve?im rastom, ali i manjim tržištem, pa su Italija, Španjolska i Njema?ka zna?ajnije. Tako, ako ?emo gledati isklju?ivo postotak, na prvom je mjestu Gr?ka sa pove?anjem od 49,5 %, a slijedi ju Ma?arska sa 32,1%. Zanimljivo, na tre?em je mjestu upravo Hrvatska sa pove?anjem od 31,5 % u odnosu na mjesec ožujak.

No, najzanimljivija je ?injenica da nakon sedam godina suverenog vladanja Golf više nije najprodavaniji automobil u Europi, nego je to Ford Fiesta. Razlog tome može biti u agresivnijoj kampanji koju vodi Ford, a istovremeno u neprihva?anju faceliftanog Golfa od strane kupaca. Ostaje nam još vidjeti e li ovo samo privremeno stanje dok ne iza?e Golf 8 ili je afera Dieselgate trajno narušila imidž giganta iz Wolfsburga.

 

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com